Arkiv for kategori ‘Aktuelle tilskudsmuligheder’

Tilskud til Natura 2000-projekter

I de særligt udpegede natura 2000-områder kan der søges om tilskud til rydning og/eller forberedelse af afgræsning. Forberedelse til afgræsning omfatter investeringer i etablering af hegn, drikkevandsforsyning, spændingsgiver og fangfold. En ansøgning skal omfatte mindst én af investeringerne hegn eller drikkevandsforsyning. For yderligere oplysninger kontakt projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussen på tlf.: 2452 3886 eller på mail hkr@agrovi.dk Der er under

Læs mere


Tilskud til skovrejsning

Hvis man ønsker at plante skov på landbrugsarealer er der nu igen mulighed for at søge et tilskud på op til 32.000 kr. pr. ha. Udover tilskuddet kan man fortsat søge hektarstøtte på arealet. Arealet, der tilplantes, skal være på mindst 2 hektar. Ved skovrejsning bliver arealet pålagt fredsskovspligt, og det kan derfor ikke senere inddrages til landbrug igen. Der

Læs mere


Tilskud til læhegn og småbeplantninger

Tilskud til læhegn og småbeplantninger Frem til d. 3. september kan der søges tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger på landbrugs- og naturarealer. Læhegn skal være 3- til 7-rækkede og småbeplantninger maksimalt 0,5 ha. Ordningen kan også anvendes til udvidelse af eksisterende læhegn og småbeplantninger. Der skal være mindst 4.000 planter pr. hektar, og mindst 75 procent af planterne

Læs mere


Jagttegnsmidler – Plant for vildtet

Gennem ordningen “Plant for Vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Ordningen administreres af Naturstyrelsen. Der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. For planter leveret i foråret  er der ansøgningsfrist 31. oktober og for planter leveret

Læs mere


Et tyndt år på tilskudsområdet

Naturerhvervstyrelsen har lagt op til et år med ganske få muligheder for at søge tilskud. Foreløbig er der lagt op til, at der kun bliver åbnet for Natura 2000-ordninger, Skovordninger, samt Kommunale lavbunds- og vådområdeprojekter. Der forventes pt. følgende ansøgningsperioder: Natura 2000-ordningerne:                  4. august til den 19. september Skovordningerne:                                   3. juli til ??         Ordninger i 2017

Læs mere