Arkiv for kategori ‘Aktuelle tilskudsmuligheder’

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018

Indtil d. 30. august kan du søge om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Ordningens formål er at øge dyrevelfærden for søer. Der er afsat 18 mio. kr. til farestaldsordningen i 2018, og der kan søges tilskud inden for følgende to indsatsområder: Nybygning af farestalde med løsdrift, herunder tilbygning til eksisterende stalde Ombygning af eksisterende bygninger med henblik på

Læs mere


Modernisering af kvægstalde 2018

Fra d. 16. august til d. 13. december, kan du søge om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren. Formålet med tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter under ordningen modernisering af kvægstalde er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.   Der er afsat i alt 110 mio. kr. til ordningen i 2018 og der kan søges om tilskud

Læs mere


Miljøteknologi 2018

Fra 3. august til 2. oktober 2018 kan du søge om tilskud til en række miljøteknologier inden for sektorerne æg, og fjerkræ, gartneri og planteavl. Formålet med tilskuddet er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.   Der er afsat i alt 112 mio. kr. til ordningen i 2018 og der kan søges om tilskud indenfor følgende fire

Læs mere


Tilskudsordninger 2018

Landbrugstyrelsens har udgivet en oversigt over hvilke ordninger der er åbne i 2018 under Landdistriktsprogrammet, markedsordningerne og de nationale ordninger.  Du kan finde oversigten her.

Læs mere