biodiversitet i byen og på landet

Biodiversiteten skal fremmes efter mange års nedgang. Derfor tilbyder Agrovi virksomheder i både byen og på landet muligheden for at bidrage positivt til at øge biodiversiteten på øde arealer.

I BYOMRÅDER arbejder vi ofte med de bygningsnære områder med græsørkner og sterile indgangspartier – og måske lidt forladte bagsider.

LANDET er der i dag store arealer med monokulturer og langt mellem vilde biotoperne. Her er det oplagt at lade træer og buske gro vildt og ophøre med den ugentlige græsslåning – eller etablere smukke blomsterenge, hvor der før var græsplæner.


HVORDAN KOMMER VI IGANG?

Hos Agrovi hjælper vi jer med at nå endnu længere i den grønne omstilling. Ved at øge biodiversiteten, kan I være med til at sikre fødegrundlag, ynglesteder og overvintringsmuligheder for et rigt fugle- og dyreliv i både by- og landzone.

Med afsæt i jeres konkrete lokation og ønsker, udarbejder vi de naturløsninger, der fremmer biodiversiteten hos lige præcis jer.

Vi tilbyder hjælp hele vejen: Fra jeres vilde projektideer til implementering af konkrete planer.

Med høj faglighed og plantekendskab, stram styring gennem hele anlægsfasen og udarbejdelse af drifts/plejeplaner, sikrer vi, at I får succes med vildskaben.

Vi fortæller desuden dig, dine medarbejdere og dine kunder om den forskel, jeres indsats gør for naturen, så I kan bruge det aktivt i jeres markedsføring.

Vores ydelser omfatter blandt andet:

 • Rådgivning fra ønsker over projektidé til fuld implementering og driftsplan
 • Indhentning af nødvendige tilladelser
 • Rådgivning og vidensdeling om klogt plantevalg
 • Retningslinjer for den tilknyttede gartner
 • Fortællingen om, hvordan netop jeres/din vilde natur gavner verdens biodiversitet
 • Status før og efter indsatsen
 • Events i naturens tegn for jeres kunder og kollegaer
 • Monitorering af biodiversitet i årene efter omlægningen
 • Bidrager positivt til jeres CSR rapport, ESG (Environmental, Social and corporate Governance) og B-Corp points.

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud på, hvordan I kan øge biodiversiteten hos jer. 

Vil du vide mere?

Andreas Höll

Planteavls- og naturkonsulent Græs- og naturarealer, vandløb, MVJ, § 3, lovgivning, udredninger, klagesager. 48225249 20474828 anh@agrovi.dk
andreas höll
planteavls- og naturkonsulent
48225249
20474828
anh@agrovi.dk
græs- og naturarealer, vandløb, mvj, § 3, lovgivning, udredninger, klagesager.

biodiversitet i byen og på landet

biodiversiteten skal fremmes efter mange års nedgang. derfor tilbyder agrovi virksomheder i både byen og på landet muligheden for at bidrage positivt til at øge biodiversiteten på øde arealer.

i byomrÅder arbejder vi ofte med de bygningsnære områder med græsørkner og sterile indgangspartier - og måske lidt forladte bagsider.

landet er der i dag store arealer med monokulturer og langt mellem vilde biotoperne. her er det oplagt at lade træer og buske gro vildt og ophøre med den ugentlige græsslåning - eller etablere smukke blomsterenge, hvor der før var græsplæner.


hvordan kommer vi igang?

hos agrovi hjælper vi jer med at nå endnu længere i den grønne omstilling. ved at øge biodiversiteten, kan i være med til at sikre fødegrundlag, ynglesteder og overvintringsmuligheder for et rigt fugle- og dyreliv i både by- og landzone.

med afsæt i jeres konkrete lokation og ønsker, udarbejder vi de naturløsninger, der fremmer biodiversiteten hos lige præcis jer.

vi tilbyder hjælp hele vejen: fra jeres vilde projektideer til implementering af konkrete planer.

med høj faglighed og plantekendskab, stram styring gennem hele anlægsfasen og udarbejdelse af drifts/plejeplaner, sikrer vi, at i får succes med vildskaben.

vi fortæller desuden dig, dine medarbejdere og dine kunder om den forskel, jeres indsats gør for naturen, så i kan bruge det aktivt i jeres markedsføring.

vores ydelser omfatter blandt andet:

 • rådgivning fra ønsker over projektidé til fuld implementering og driftsplan
 • indhentning af nødvendige tilladelser
 • rådgivning og vidensdeling om klogt plantevalg
 • retningslinjer for den tilknyttede gartner
 • fortællingen om, hvordan netop jeres/din vilde natur gavner verdens biodiversitet
 • status før og efter indsatsen
 • events i naturens tegn for jeres kunder og kollegaer
 • monitorering af biodiversitet i årene efter omlægningen
 • bidrager positivt til jeres csr rapport, esg (environmental, social and corporate governance) og b-corp points.

kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud på, hvordan i kan øge biodiversiteten hos jer. 

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="530"]

[contact-person contact_id="20353"]

[contact-person contact_id="20349"]


https://www.agrovi.dk/contact/andreas-holl/

Maria Lubanski

Projektleder Biodiversitet i by og land 48225263 23225289 mlu@agrovi.dk
maria lubanski
projektleder
48225263
23225289
mlu@agrovi.dk
biodiversitet i by og land

biodiversitet i byen og på landet

biodiversiteten skal fremmes efter mange års nedgang. derfor tilbyder agrovi virksomheder i både byen og på landet muligheden for at bidrage positivt til at øge biodiversiteten på øde arealer.

i byomrÅder arbejder vi ofte med de bygningsnære områder med græsørkner og sterile indgangspartier - og måske lidt forladte bagsider.

landet er der i dag store arealer med monokulturer og langt mellem vilde biotoperne. her er det oplagt at lade træer og buske gro vildt og ophøre med den ugentlige græsslåning - eller etablere smukke blomsterenge, hvor der før var græsplæner.


hvordan kommer vi igang?

hos agrovi hjælper vi jer med at nå endnu længere i den grønne omstilling. ved at øge biodiversiteten, kan i være med til at sikre fødegrundlag, ynglesteder og overvintringsmuligheder for et rigt fugle- og dyreliv i både by- og landzone.

med afsæt i jeres konkrete lokation og ønsker, udarbejder vi de naturløsninger, der fremmer biodiversiteten hos lige præcis jer.

vi tilbyder hjælp hele vejen: fra jeres vilde projektideer til implementering af konkrete planer.

med høj faglighed og plantekendskab, stram styring gennem hele anlægsfasen og udarbejdelse af drifts/plejeplaner, sikrer vi, at i får succes med vildskaben.

vi fortæller desuden dig, dine medarbejdere og dine kunder om den forskel, jeres indsats gør for naturen, så i kan bruge det aktivt i jeres markedsføring.

vores ydelser omfatter blandt andet:

 • rådgivning fra ønsker over projektidé til fuld implementering og driftsplan
 • indhentning af nødvendige tilladelser
 • rådgivning og vidensdeling om klogt plantevalg
 • retningslinjer for den tilknyttede gartner
 • fortællingen om, hvordan netop jeres/din vilde natur gavner verdens biodiversitet
 • status før og efter indsatsen
 • events i naturens tegn for jeres kunder og kollegaer
 • monitorering af biodiversitet i årene efter omlægningen
 • bidrager positivt til jeres csr rapport, esg (environmental, social and corporate governance) og b-corp points.

kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud på, hvordan i kan øge biodiversiteten hos jer. 

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="530"]

[contact-person contact_id="20353"]

[contact-person contact_id="20349"]


https://www.agrovi.dk/contact/maria-lubanski/

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder Urban biodiversitet 48225200 23225287 hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder
48225200
23225287
hhl@agrovi.dk
urban biodiversitet

biodiversitet i byen og på landet

biodiversiteten skal fremmes efter mange års nedgang. derfor tilbyder agrovi virksomheder i både byen og på landet muligheden for at bidrage positivt til at øge biodiversiteten på øde arealer.

i byomrÅder arbejder vi ofte med de bygningsnære områder med græsørkner og sterile indgangspartier - og måske lidt forladte bagsider.

landet er der i dag store arealer med monokulturer og langt mellem vilde biotoperne. her er det oplagt at lade træer og buske gro vildt og ophøre med den ugentlige græsslåning - eller etablere smukke blomsterenge, hvor der før var græsplæner.


hvordan kommer vi igang?

hos agrovi hjælper vi jer med at nå endnu længere i den grønne omstilling. ved at øge biodiversiteten, kan i være med til at sikre fødegrundlag, ynglesteder og overvintringsmuligheder for et rigt fugle- og dyreliv i både by- og landzone.

med afsæt i jeres konkrete lokation og ønsker, udarbejder vi de naturløsninger, der fremmer biodiversiteten hos lige præcis jer.

vi tilbyder hjælp hele vejen: fra jeres vilde projektideer til implementering af konkrete planer.

med høj faglighed og plantekendskab, stram styring gennem hele anlægsfasen og udarbejdelse af drifts/plejeplaner, sikrer vi, at i får succes med vildskaben.

vi fortæller desuden dig, dine medarbejdere og dine kunder om den forskel, jeres indsats gør for naturen, så i kan bruge det aktivt i jeres markedsføring.

vores ydelser omfatter blandt andet:

 • rådgivning fra ønsker over projektidé til fuld implementering og driftsplan
 • indhentning af nødvendige tilladelser
 • rådgivning og vidensdeling om klogt plantevalg
 • retningslinjer for den tilknyttede gartner
 • fortællingen om, hvordan netop jeres/din vilde natur gavner verdens biodiversitet
 • status før og efter indsatsen
 • events i naturens tegn for jeres kunder og kollegaer
 • monitorering af biodiversitet i årene efter omlægningen
 • bidrager positivt til jeres csr rapport, esg (environmental, social and corporate governance) og b-corp points.

kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud på, hvordan i kan øge biodiversiteten hos jer. 

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="530"]

[contact-person contact_id="20353"]

[contact-person contact_id="20349"]


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-helweg-larsen/
25
januar
Sprøjteopfølgningskursus (Ringsted)
RINGSTED Var du sidst på opfølgningskursus til sprøjtecertifikat i 2017 eller tidligere? Så er det tid til at få fornyet…
27
januar
ADR-kursus (Ringsted)
FORMIDDAG Transporterer du dieselolie, kemikalier eller trykflasker ulovligt? Få styr på tilladelserne med et ADR-kursus. Et ADR-kursus sikrer dig den…
08
februar
Sprøjteopfølgningskursus (Syd)
SAKSKØBING Var du sidst på opfølgningskursus til sprøjtecertifikat i 2017 eller tidligere? Så er det tid til at få fornyet…
10
februar
R2 Rottekursus (Ringsted)
RINGSTED Få en autorisation til selv at udføre rottebekæmpelse på din erhvervsejendom. Alt, hvad du behøver gøre, er at gennemføre…
23
februar
Planteavlsmøde SYD 2022
MARIBO Årets PLANTEAVLSMØDE 2022 handler om at samle dig og andre landmænd til en spændende formiddag fyldt med ny viden…

AGROVI NORD

KONTORADRESSE:
Industrivænget 22
3400 Hillerød

T: 48 22 52 00

AGROVI MIDT

KONTORADRESSE:
Balstrupvej 90
4100 Ringsted

T: 48 22 52 00

AGROVI VEST

KONTORADRESSE:
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk

T: 48 22 52 00

AGROVI SYD

KONTORADRESSE:
Hollandiavej 4
4840 Nr. Alslev

T: 48 22 52 00


Translate »
Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0