Skip to main content

Nye regler for nedrivning skal fremme bæredygtigt byggeri

Frem over stiller lovgivningen krav til at udarbejde en nedrivningsplan, som kortlægger materialer og problematiske stoffer. Agrovis rådgiver Jannik Noe-Nygaard giver her et overblik over reglerne.

Bæredygtighed og genbrug er centrale emner i stort set alle erhverv inklusive byggebranchen. Derfor har regeringen vedtaget en lov, der gør det muligt for Miljøministreret at fremlægge krav til selektiv nedrivning af bygninger og ejendomme på over 250 kvm.  Reglerne træder i kraft allerede 1. juni, så der er god grund til at holde sig opdateret på, hvad er gælder for fremtidig nedrivning.

Selektiv nedrivning defineres som nedtagning af bygninger, hvor materialer adskilles og sorteres under processen med henblik på genbrug og recirkulering af materialerne. Samtidig vil problematiske stoffer blive identificeret og sorteret fra undervejs.

Lovgivningen sætter ligeledes krav til bygherrerne, som fremover skal sørge for at udarbejde en standardiseret nedrivningsplan inden nedrivningen går i gang. Planen skal indeholde en oversigt over byggeriets materialer, hvordan det forventes at disse materialer håndteres, samt en kortlægning over eventuelle problematiske stoffer. Planen forventes at skulle godkendes at kommunen.

Ny faglig ekspert hos nedrivningsfirmaerne

Derudover kommer der krav til nedrivningsvirksomhederne, som skal autoriseres, før de må nedrive bygninger på mere end 250 kvm. Nedrivningsvirksomheden skal ligeledes udpege en ressourceansvarlig, der bliver nøglemedarbejder i forhold til nedrivning. Målsætningen er ar genbruge så meget som muligt af materialerne fra nedrivningen. Tanken er, at den ansvarlige skal have stærk faglighed om reglerne og være i stand til at rådgive kolleger i forhold til håndtering af materialer og affald i forbindelse med nedrivningen.

Virksomheder og ejendomsejere med mere end 250 kvm bygninger skal forberede sig for flere omkostninger ved nedrivning af bygninger på ejendommen. Dog kan det forventes at opbygning og renovering af ejendomme bliver billigere, når de genanvendte materialer bliver mulige at indkøbe som alternativ til nye materialer.

Lovgivningen træder i kraft d. 1. juni med en overgangsperiode, så erhvervet kan tilpasse sig.

Hvad kan vi hjælpe
dig med?

  T: 48 22 52 00
  agrovi@agrovi.dk

06
juni
Opfølgning på så-demo på Gyllingenæs
Den 6. juni følger vi op på den store sådemo på Gyllingnæs Kom med en tur i marken på Gyllingnæs,…
26
juni
Studietur til Groundswell-messen i England
Studietur om regenerativ dyrkning i slutningen af juni med en hel dag på Groundswell Festival Igen i år arrangerer Agrovi…

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0