Fuldmagter

Hvilken en skal jeg vælge?

Der er mange forskellige typer fuldmagt. Her er en guide til dem, du bør kende til. 

 • Fremtidsfuldmagt

  En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som sættes i kraft ude i fremtiden, hvis du bliver syg, svækket og mister evnen til at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

  Du kan være med til at bestemme, hvem der varetage dine interesser, hvis du ikke selv kan, f.eks. familie eller venner.

  Det giver dig/jer hver især mulighed for at råde over f.eks. fælles hus, formue og andre aktiver samt tage helbredsmæssige beslutninger, hvis den anden part f.eks. får demens, bliver syg, svækket og mister sine mentale evner.

  Alle, der er fyldt 18 år og er fornuftsmæssige kan oprette en fremtidsfuldmagt.

  Fremtidsfuldmagten sættes først i kraft, når Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) modtager en ansøgning fra dig eller den, du har givet fuldmagt til. Samtidig skal Familieretshuset se en lægeerklæring om din helbredstilstand for at sikre, at fremtidsfuldmagten først sættes i kraft, når det er nødvendigt.

  Konsekvensen af at stå uden en ”gyldig” fuldmagt kan for f.eks. den raske ægtefælle være, at landbrug ægtefællen står uden adgang til at drive ejendommen, sælge gården, fordi det kræver den anden ægtefælles samtykke – et samtykke som måske ikke er muligt grundet sygdom m.m.

  I så fald kræver det en længere proces, hvor den raske ægtefælle for at opnå værgemål skal gennem Familieretshuset, og det er ikke en fordelagtigt i akutte situationer.

  Hos Agrovi Ejendom & Jura kan vi oprette fremtidsfuldmagten for dig. Du underskriver digitalt og herefter vedkendes den hos Notar.

 • Generalfuldmagt

  Med en generalfuldmagt giver du din fuldmægtige ret til at foretage enhver handling på dine vegne. Det kan f.eks. – lige som med fremtidsfuldmagten – være retten til at disponere over dine penge, sælge din faste ejendom eller handle i forhold til din bedrift.

  Det er også muligt at undtage enkelte handlinger, således at fuldmægtigen ikke må pantsætte eller sælge din faste ejendom.

  Er du ude af stand til varetage dine interesser i en kortere periode, kan det være en god ide at oprette en generalfuldmagt, f.eks. hvis du opholder dig i udlandet eller er indlagt på hospitaler.

  En generalfuldmagt underskrives blot af fuldmagtsgiver, hvorefter den gyldig.

  Det er vigtigt, at du vælger at overdrage fuldmagten til en eller flere personer, som du har fuld tillid til, så du er sikker på, at personen eller personerne handler i overensstemmelse med dine interesser.

  Hos Agrovi Ejendom & Jura kan vi oprette generalfuldmagten for dig.

 • Specialfuldmagt

  Hvis du har behov for at give fuldmagt til et specifikt formål, såsom at stemme for dig på en generalforsamling, bør du lave en specialfuldmagt.  

  Hos Agrovi Ejendom & Jura kan vi oprette specialfuldmagten for dig.

  Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for hjælp til dine fuldmagter.

Vil du vide mere?

Camilla Tankmar

Jurist og ejendomsrådgiver Ejendomshandler, testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter, ansættelsesret, selskabsret 48225272 28307533 cta@agrovi.dk
camilla tankmar
jurist og ejendomsrådgiver
48225272
28307533
cta@agrovi.dk
ejendomshandler, testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter, ansættelsesret, selskabsret

fuldmagter

hvilken en skal jeg vælge?

der er mange forskellige typer fuldmagt. her er en guide til dem, du bør kende til. 

 • fremtidsfuldmagt

  en fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som sættes i kraft ude i fremtiden, hvis du bliver syg, svækket og mister evnen til at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

  du kan være med til at bestemme, hvem der varetage dine interesser, hvis du ikke selv kan, f.eks. familie eller venner.

  det giver dig/jer hver især mulighed for at råde over f.eks. fælles hus, formue og andre aktiver samt tage helbredsmæssige beslutninger, hvis den anden part f.eks. får demens, bliver syg, svækket og mister sine mentale evner.

  alle, der er fyldt 18 år og er fornuftsmæssige kan oprette en fremtidsfuldmagt.

  fremtidsfuldmagten sættes først i kraft, når familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) modtager en ansøgning fra dig eller den, du har givet fuldmagt til. samtidig skal familieretshuset se en lægeerklæring om din helbredstilstand for at sikre, at fremtidsfuldmagten først sættes i kraft, når det er nødvendigt.

  konsekvensen af at stå uden en ”gyldig” fuldmagt kan for f.eks. den raske ægtefælle være, at landbrug ægtefællen står uden adgang til at drive ejendommen, sælge gården, fordi det kræver den anden ægtefælles samtykke – et samtykke som måske ikke er muligt grundet sygdom m.m.

  i så fald kræver det en længere proces, hvor den raske ægtefælle for at opnå værgemål skal gennem familieretshuset, og det er ikke en fordelagtigt i akutte situationer.

  hos agrovi ejendom & jura kan vi oprette fremtidsfuldmagten for dig. du underskriver digitalt og herefter vedkendes den hos notar.

 • generalfuldmagt

  med en generalfuldmagt giver du din fuldmægtige ret til at foretage enhver handling på dine vegne. det kan f.eks. – lige som med fremtidsfuldmagten - være retten til at disponere over dine penge, sælge din faste ejendom eller handle i forhold til din bedrift.

  det er også muligt at undtage enkelte handlinger, således at fuldmægtigen ikke må pantsætte eller sælge din faste ejendom.

  er du ude af stand til varetage dine interesser i en kortere periode, kan det være en god ide at oprette en generalfuldmagt, f.eks. hvis du opholder dig i udlandet eller er indlagt på hospitaler.

  en generalfuldmagt underskrives blot af fuldmagtsgiver, hvorefter den gyldig.

  det er vigtigt, at du vælger at overdrage fuldmagten til en eller flere personer, som du har fuld tillid til, så du er sikker på, at personen eller personerne handler i overensstemmelse med dine interesser.

  hos agrovi ejendom & jura kan vi oprette generalfuldmagten for dig.

 • specialfuldmagt

  hvis du har behov for at give fuldmagt til et specifikt formål, såsom at stemme for dig på en generalforsamling, bør du lave en specialfuldmagt.  

  hos agrovi ejendom & jura kan vi oprette specialfuldmagten for dig.

  kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for hjælp til dine fuldmagter.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="7320"]


https://www.agrovi.dk/contact/camilla-tankmar/
19
august
Strategi for høj certifikathøst
WEBINAR De endelige vilkår og betingelser for Commodicarbon programmet er nu klar. Derfor vil vi gerne invitere dig til webinar,…
26
august
CA konference: Fremtidens dyrkningsform?
FREDERIKSBERG Er Conservation Agriculture en multifunktionel driftsform til den grønne omstilling? Projektet Grønne Marker & Stærke Rødder har siden 2017…
08
september
R2 Rottekursus (Ringsted)
RINGSTED Få en autorisation til selv at udføre rottebekæmpelse på din erhvervsejendom. Alt, hvad du behøver gøre, er at gennemføre…
09
september
ADR-kursus (Formiddag)
HILLERØD Transporterer du dieselolie, kemikalier eller trykflasker ulovligt? Få styr på tilladelserne med et ADR-kursus. Et ADR-kursus sikrer dig den…
09
september
ADR-kursus (Eftermiddag)
HILLERØD Transporterer du dieselolie, kemikalier eller trykflasker ulovligt? Få styr på tilladelserne med et ADR-kursus. Et ADR-kursus sikrer dig den…

AGROVI NORD

KONTORADRESSE:
Industrivænget 22
3400 Hillerød

T: 48 22 52 00

AGROVI MIDT

KONTORADRESSE:
Balstrupvej 90
4100 Ringsted

T: 48 22 52 00

AGROVI VEST

KONTORADRESSE:
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk

T: 48 22 52 00

AGROVI SYD

KONTORADRESSE:
Hollandiavej 4
4840 Nr. Alslev

T: 48 22 52 00


Translate »
Indkøbskurv
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0