Hvad er ESG-krav?

Interessen for bæredygtige investeringer har været støt stigende gennem de senere år – også i landbruget. Der er mange udlægninger af, hvad bæredygtighed reelt er, men i forbindelse med investeringer, er ESG og bæredygtighed blevet knyttet tættere og tættere sammen.

Betegnelsen ESG dækker: E for Environmental (miljø), S for Social (sociale forhold) og G for Governance (god selskabsledelse). Jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt vurderes det at være.

Man vurdere bl.a. om et selskab lever op til fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder – og hvordan det står til med sikkerheds- og sundhedspolitikken på arbejdspladsen, fx om virksomheden har en opdateret APV.

I kan få hjælp til jeres APV her. 

Inddragelse af ESG-forhold i styring af aktie- og obligationsporteføljer betyder derfor, at der er nogle helt specifikke emner, som indgår i investeringsprocessen.


 • Environment (miljø)

  Her er fokus på selskabernes påvirkning af klimaet, herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt CO2-udledning.

  Det kan suppleres med vurderinger af selskabets håndtering af affald og giftudledning samt selskabets indflydelse på biodiversiteten.

  Vurderinger af miljørisici, og hvordan risiciene håndteres i praksis, indgår også.

 • Social (sociale forhold)

  Dette punkt handler om relationerne til bl.a. medarbejdere, forbrugere og underleverandører.

  Man vurderer, om selskaberne lever op til bl.a. fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og hvordan det står til med sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen, fx om virksomheden har en opdateret APV.

  Mangler I hjælp til en APV? Så se her

  Selskabernes sociale forhold kan også handle om forhold på selve arbejdspladsen og omfatte forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed og beskyttelse af personlige data.

  Det kan også indgå i vurderingen, om selskaberne benytter underleverandører, som ikke efterlever de samme værdier som selskaberne selv.

 • Governance (God selskabsledelse)

  Her handler det både om gennemsigtighed og åbenhed i afrapporteringen fra selskabernes ledelse, men også om forhold som sammensætningen af bestyrelsen, fx bestyrelsens kønssammensætning, medlemmernes løn, og om de er uafhængige.

  Selskabernes faktiske ageren med hensyn til korruption, bestikkelse og deltagelse i tvivlsomme skattekonstruktioner er også meget vigtige faktorer i denne sammenhæng.


Hvad er det nye?

Begreberne kender vi jo godt!

Det enkle svar er, at ligesom du i dit årsregnskab kommunikerer om din omsætning og investeringer, så skal du også være i stand til at gøre det samme omkring din klimaindsats på otte forskellige områder.

Du skal kunne redegøre for, hvad du historisk har gjort og hvad din plan er fremadrettet. De fleste kan godt fortælle lidt, men de færreste er i stand til at være konkrete og fakta orienterede.

Igennem vores samarbejde med KF Miljø, hjælper vi dig med at gøre ”det komplekse håndgribeligt” på din bedrift og give dig inspiration til, hvad andre har gjort, opnået – og ikke mindst, hvad det har kostet.

Tag kontakt til os allerede i dag, hvis du vil vide mere om ESG-kravene i forhold til dit budget og økonomi.

Vil du vide mere?

Emma Natorp

Projektleder ESG, Bæredygtighed, Marketing 4822 5211 4076 6011 ena@agrovi.dk
emma natorp
projektleder
4822 5211
4076 6011
ena@agrovi.dk
esg, bæredygtighed, marketing

hvad er esg-krav?

interessen for bæredygtige investeringer har været støt stigende gennem de senere år - også i landbruget. der er mange udlægninger af, hvad bæredygtighed reelt er, men i forbindelse med investeringer, er esg og bæredygtighed blevet knyttet tættere og tættere sammen.

betegnelsen esg dækker: e for environmental (miljø), s for social (sociale forhold) og g for governance (god selskabsledelse). jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt vurderes det at være.

man vurdere bl.a. om et selskab lever op til fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder - og hvordan det står til med sikkerheds- og sundhedspolitikken på arbejdspladsen, fx om virksomheden har en opdateret apv.

i kan få hjælp til jeres apv her. 

inddragelse af esg-forhold i styring af aktie- og obligationsporteføljer betyder derfor, at der er nogle helt specifikke emner, som indgår i investeringsprocessen.


 • environment (miljø)

  her er fokus på selskabernes påvirkning af klimaet, herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt co2-udledning.

  det kan suppleres med vurderinger af selskabets håndtering af affald og giftudledning samt selskabets indflydelse på biodiversiteten.

  vurderinger af miljørisici, og hvordan risiciene håndteres i praksis, indgår også.

 • social (sociale forhold)

  dette punkt handler om relationerne til bl.a. medarbejdere, forbrugere og underleverandører.

  man vurderer, om selskaberne lever op til bl.a. fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og hvordan det står til med sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen, fx om virksomheden har en opdateret apv.

  mangler i hjælp til en apv? så se her

  selskabernes sociale forhold kan også handle om forhold på selve arbejdspladsen og omfatte forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed og beskyttelse af personlige data.

  det kan også indgå i vurderingen, om selskaberne benytter underleverandører, som ikke efterlever de samme værdier som selskaberne selv.

 • governance (god selskabsledelse)

  her handler det både om gennemsigtighed og åbenhed i afrapporteringen fra selskabernes ledelse, men også om forhold som sammensætningen af bestyrelsen, fx bestyrelsens kønssammensætning, medlemmernes løn, og om de er uafhængige.

  selskabernes faktiske ageren med hensyn til korruption, bestikkelse og deltagelse i tvivlsomme skattekonstruktioner er også meget vigtige faktorer i denne sammenhæng.


hvad er det nye?

begreberne kender vi jo godt!

det enkle svar er, at ligesom du i dit årsregnskab kommunikerer om din omsætning og investeringer, så skal du også være i stand til at gøre det samme omkring din klimaindsats på otte forskellige områder.

du skal kunne redegøre for, hvad du historisk har gjort og hvad din plan er fremadrettet. de fleste kan godt fortælle lidt, men de færreste er i stand til at være konkrete og fakta orienterede.

igennem vores samarbejde med kf miljø, hjælper vi dig med at gøre ”det komplekse håndgribeligt” på din bedrift og give dig inspiration til, hvad andre har gjort, opnået - og ikke mindst, hvad det har kostet.

tag kontakt til os allerede i dag, hvis du vil vide mere om esg-kravene i forhold til dit budget og økonomi.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="23153"]


https://www.agrovi.dk/contact/emma-natorp/
03
oktober
Ministermøde
Foreningerne i Landbrug og Fødevarer inviterer til møde med fødevareminister Rasmus Prehn Kom og høre om de varmeste landbrugspolitiske emner…
10
oktober
Fra tanke til salg – Hillerød
Hvis du har besluttet at sælge din landbrugsejendom, er der mange forskellige økonomiske, juridiske, salgsmæssige og personlige overvejelser, du skal…
12
oktober
Klimadage SYD – Præstø
Alle landmænd skal de kommende år gøre en ekstra indsats for at sikre et lavere klimaaftryk fra landbrugs- og fødevareproduktionen.…
27
oktober
Sund Jord
Igen i år slår Agrovi dørene op for årets SUND JORD-konference hos Søren Ilsøe på Knudstrupgård ved Sorø. Som sædvanlig…
08
november
Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat – Hillerød
Kurset er for alle der sidst var på kursus i 2018 eller tidligere, som mangler at få fornyet sit bevis…

AGROVI NORD

KONTORADRESSE:
Industrivænget 22
3400 Hillerød

T: 48 22 52 00

AGROVI MIDT

KONTORADRESSE:
Balstrupvej 90
4100 Ringsted

T: 48 22 52 00

AGROVI VEST

KONTORADRESSE:
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk

T: 48 22 52 00

AGROVI SYD

KONTORADRESSE:
Hollandiavej 4
4840 Nr. Alslev

T: 48 22 52 00


Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0