Hvad er ESG-krav?

Interessen for bæredygtige investeringer har været støt stigende gennem de senere år – også i landbruget. Der er mange udlægninger af, hvad bæredygtighed reelt er, men i forbindelse med investeringer, er ESG og bæredygtighed blevet knyttet tættere og tættere sammen.

Betegnelsen ESG dækker: E for Environmental (miljø), S for Social (sociale forhold) og G for Governance (god selskabsledelse). Jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt vurderes det at være.

Inddragelse af ESG-forhold i styring af aktie- og obligationsporteføljer betyder derfor, at der er nogle helt specifikke emner, som indgår i investeringsprocessen.


 • Environment (miljø)

  Her er fokus på selskabernes påvirkning af klimaet, herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt CO2-udledning.

  Det kan suppleres med vurderinger af selskabets håndtering af affald og giftudledning samt selskabets indflydelse på biodiversiteten.

  Vurderinger af miljørisici, og hvordan risiciene håndteres i praksis, indgår også.

 • Social (sociale forhold)

  Dette punkt handler om relationerne til bl.a. medarbejdere, forbrugere og underleverandører.

  Man vurderer, om selskaberne lever op til bl.a. fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og hvordan det står til med sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen.

  Selskabernes sociale forhold kan også handle om forhold på selve arbejdspladsen og omfatte forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed og beskyttelse af personlige data.

  Det kan også indgå i vurderingen, om selskaberne benytter underleverandører, som ikke efterlever de samme værdier som selskaberne selv.

 • Governance (God selskabsledelse)

  Her handler det både om gennemsigtighed og åbenhed i afrapporteringen fra selskabernes ledelse, men også om forhold som sammensætningen af bestyrelsen, fx bestyrelsens kønssammensætning, medlemmernes løn, og om de er uafhængige.

  Selskabernes faktiske ageren med hensyn til korruption, bestikkelse og deltagelse i tvivlsomme skattekonstruktioner er også meget vigtige faktorer i denne sammenhæng.


Hvad er det nye?

Begreberne kender vi jo godt!

Det enkle svar er, at ligesom du i dit årsregnskab kommunikerer om din omsætning og investeringer, så skal du også være i stand til at gøre det samme omkring din klimaindsats på otte forskellige områder.

Du skal kunne redegøre for, hvad du historisk har gjort og hvad din plan er fremadrettet. De fleste kan godt fortælle lidt, men de færreste er i stand til at være konkrete og fakta orienterede.

Igennem vores samarbejde med KF Miljø, hjælper vi dig med at gøre ”det komplekse håndgribeligt” på din bedrift og give dig inspiration til, hvad andre har gjort, opnået – og ikke mindst, hvad det har kostet.

Tag kontakt til os allerede i dag, hvis du vil vide mere om ESG-kravene i forhold til dit budget og økonomi.

Vil du vide mere?

Niels Peter Ravnsborg

Direktør Strategirådgivning, Gårdråd, Ledelse, Driftsøkonomi. 48225260 21624525 npr@agrovi.dk
niels peter ravnsborg
direktør
48225260
21624525
npr@agrovi.dk
strategirådgivning, gårdråd, ledelse, driftsøkonomi.

hvad er esg-krav?

interessen for bæredygtige investeringer har været støt stigende gennem de senere år - også i landbruget. der er mange udlægninger af, hvad bæredygtighed reelt er, men i forbindelse med investeringer, er esg og bæredygtighed blevet knyttet tættere og tættere sammen.

betegnelsen esg dækker: e for environmental (miljø), s for social (sociale forhold) og g for governance (god selskabsledelse). jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt vurderes det at være.

inddragelse af esg-forhold i styring af aktie- og obligationsporteføljer betyder derfor, at der er nogle helt specifikke emner, som indgår i investeringsprocessen.


 • environment (miljø)

  her er fokus på selskabernes påvirkning af klimaet, herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt co2-udledning.

  det kan suppleres med vurderinger af selskabets håndtering af affald og giftudledning samt selskabets indflydelse på biodiversiteten.

  vurderinger af miljørisici, og hvordan risiciene håndteres i praksis, indgår også.

 • social (sociale forhold)

  dette punkt handler om relationerne til bl.a. medarbejdere, forbrugere og underleverandører.

  man vurderer, om selskaberne lever op til bl.a. fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og hvordan det står til med sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen.

  selskabernes sociale forhold kan også handle om forhold på selve arbejdspladsen og omfatte forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed og beskyttelse af personlige data.

  det kan også indgå i vurderingen, om selskaberne benytter underleverandører, som ikke efterlever de samme værdier som selskaberne selv.

 • governance (god selskabsledelse)

  her handler det både om gennemsigtighed og åbenhed i afrapporteringen fra selskabernes ledelse, men også om forhold som sammensætningen af bestyrelsen, fx bestyrelsens kønssammensætning, medlemmernes løn, og om de er uafhængige.

  selskabernes faktiske ageren med hensyn til korruption, bestikkelse og deltagelse i tvivlsomme skattekonstruktioner er også meget vigtige faktorer i denne sammenhæng.


hvad er det nye?

begreberne kender vi jo godt!

det enkle svar er, at ligesom du i dit årsregnskab kommunikerer om din omsætning og investeringer, så skal du også være i stand til at gøre det samme omkring din klimaindsats på otte forskellige områder.

du skal kunne redegøre for, hvad du historisk har gjort og hvad din plan er fremadrettet. de fleste kan godt fortælle lidt, men de færreste er i stand til at være konkrete og fakta orienterede.

igennem vores samarbejde med kf miljø, hjælper vi dig med at gøre ”det komplekse håndgribeligt” på din bedrift og give dig inspiration til, hvad andre har gjort, opnået - og ikke mindst, hvad det har kostet.

tag kontakt til os allerede i dag, hvis du vil vide mere om esg-kravene i forhold til dit budget og økonomi.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="424"]


https://www.agrovi.dk/contact/niels-peter-ravnsborg/
27
september
Jeg en gård mig købe vil (Hillerød)
UDSOLGT Interessen for at flytte på landet er stigende. Det at bo på en landbrugsejendom rummer mange fordele. Fred, ro…
27
september
Natur og biodiversitet på ejendommen
GRÆSTED Kom med til FAGLIGT DIALOG- OG INSPIRATIONSMØDE om, hvad der skal til for at skabe mere natur og biodiversitet…
30
september
Hvad er AgreenaCarbon?
WEBINAR Lyt med, når vi gennemgår de generelle retningslinjer for AgreenaCarbon programmet: Hvad det er landmanden binder sig til –…
01
oktober
Introduction to AgreenaCarbon (English)
WEBINAR At this webinar we will review the general guidelines for the AgreenaCarbon program. We look at what you as…
06
oktober
Jeg en gård mig købe vil (Ringsted)
RINGSTED Interessen for at flytte på landet er stigende. Det at bo på en landbrugsejendom rummer mange fordele. Fred, ro…

AGROVI NORD

KONTORADRESSE:
Industrivænget 22
3400 Hillerød

T: 48 22 52 00

AGROVI MIDT

KONTORADRESSE:
Balstrupvej 90
4100 Ringsted

T: 48 22 52 00

AGROVI VEST

KONTORADRESSE:
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk

T: 48 22 52 00

AGROVI SYD

KONTORADRESSE:
Hollandiavej 4
4840 Nr. Alslev

T: 48 22 52 00


Translate »
Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0