Skip to main content

Øg dokumentationen af din klimaeffekt

Kravet om landbrugets 70 %-reduktion frem mod 2030 begynder at kunne mærkes rundt omkring på bedrifterne. 

De aktuelle ESG-krav handler om dokumentationen af virksomheders bæredygtighed i relation til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, som er nødvendige for at nå i mål med indsatsen – både inden 2030 og fremefter.

Aktualitet

Bæredygtighed er blevet og forbliver et produktionsvilkår i dansk landbrug, vores ”license to produce”.

Flere og flere virksomheder som markedsfører sig med ESG eller bæredygtighed. Det gælder f.eks. DLG, Danish Crown, Carlsberg og Arla.
Pengeinstitutter, pensionskasser og kapitalfonde ønsker i stigende grad at investere bæredygtigt og skal desuden ifølge lovgivningen kunne gøre rede for bæredygtighedsprofilen for det, de sætter penge i.

Samtidig har EU vedtaget et direktiv, som pålægger alle store virksomheder at rapportere på bæredygtighed og ESG fra og med regnskabsåret 2024. Selvom det i første omgang kun er store virksomheder, der er omfattet af EU’s direktiv, vil mange flere blive indirekte påvirket af de nye regler, også landbrugsvirksomheder. Jeres aftagervirksomheder og pengeinstitutter har nemlig brug for en lang række oplysninger fra deres leverandører – bl.a. jer i landbruget – når de skal redegøre for deres eget ESG-aftryk. Derfor vil du som landbruger blive bedt om at forholde dig til, hvordan din bedrift udvikler sig i en bæredygtig retning, men også samarbejdspartnere, interessenter, lovgivende instanser og forbrugere kan have en interesse i – og en holdning til – hvordan du arbejder med i bæredygtighed. Derfor det er vigtigt, at vi i landbrugssektoren arbejder målrettet med at kortlægge og forbedre vores bæredygtige udvikling.

For dig som fødevareproducent handler det også om at dokumentere din bæredygtige udvikling for at kunne sikre dig et marked fremadrettet. Faktisk oplever mange landbrug allerede nu, at de bliver bedt om at udfylde spørgeskemaer med ord og tal om ESG af deres bank, kreditforening eller aftagere og enkelte steder giver det grundlag for en bedre prissætning.

Det er vigtigt at understrege, at de tre bogstaver ikke kun giver mere kontorarbejde for landbruget, de skaber også nye muligheder. Der både kan være kortsigtede besparelser ved at optimere dit landbrug i en bæredygtig retning og en langsigtet sikring af indtjening og ejendomsværdi ved at sikre en bæredygtig produktion af fødevarer og en bæredygtig forvaltning af din jord, som samfundet efterspørger.
Mange landbrug med fokus på ESG vil opleve, at de står stærkere i forhandlinger med aftagere og pengeinstitutter, ligesom det kan være lettere at tiltrække medarbejdere.

Hvad er ESG?

ESG er en måde at kategorisere tiltag for større bæredygtighed og strukturere rapportering på arbejdet. Der findes ingen fast definition på ESG, men overordnet handler det om:

 • E, Environment, miljø:
  De ressourcer, virksomheden forbruger, det virksomheden udleder og konsekvenserne for omverdenen.
  For landbruget rummer E temaer som vand- og luftkvalitet, natur og biodiversitet, markjordens frugtbarhed og optimal ressource anvendelse.

 • S, Social: De relationer og det omdømme, virksomheden har, herunder hvordan den behandler både mennesker og dyr.
  For landbrug er det oplagt at arbejde med temaer indenfor S som medarbejdertrivsel og arbejdsforhold, husdyrs sundhed og velfærd samt lokal forankring og samspil med lokalsamfundet.

 • G, Governance: Intern praksis, som virksomheden anvender, for at sikre god virksomhedsstyring og overholdelse af lovgivning og aftaler.
  Indenfor G er det relevant at arbejde med bl.a. risikostyring, strategi, økonomistyring og compliance (overholdelse af gældende regler og lovgivning/efterlevelse af retningslinjer for landbruget).

Hvorfor skal du have fokus på bæredygtighed og ESG-rapportering?

ESG handler i bund og grund om at udøve rettighed omhu i din virksomhed. Det er en metode til at skabe overblik, holde fokus, prioritere, optimere og dokumentere de indsatser, du allerede gør – og de indsatser, som giver mening for dig at kaste dig over i udviklingen af din virksomhed fremadrettet.
Hvis du udarbejder en ESG-rapport, kan du bruge den til formidling af dit landbrugs ESG-arbejde, men også som et ledelsesværktøj som giver overblik over både muligheder på ESG-området og potentielle trusler, som skal imødegås, og du kan senere bruge rapporten i udvikling og opfølgning på ESG.

Det er derfor ikke for bankens skyld, at du skal gøre arbejdet med ESG til et omdrejningspunkt for din virksomhed. Du skal gøre det, fordi det handler om at udøve godt landmandskab og i sidste ende skabe et stærkt fundament for at øge din bundlinje og sikre din virksomheds markedsværdi.

Samfundet stiller stadig større krav til virksomhedernes bæredygtighed. Landbruget skal allerede leve op til en række krav og branchespecifikke standarder, hvoraf mange af disse indgår i ESG – men der er ikke faste krav eller facitlister, når det gælder ESG. Det er derfor vigtigt, at du nøje vurderer, hvilke indsatser som giver mest mening for dit landbrug og lægger kræfterne der.

Landbrugsvirksomheder med fokus på ESG vurderes af finanssektoren mere værdisikre, da ledelsen forholder sig aktivt til de potentialer og risici, der ligger på området. ESG har i mange år været et supplement til de finansielle nøgletal i vurderingen af kreditværdighed og ESG-forhold kommer til at fylde mere og mere i pengeinstitutternes rating af din virksomhed.

Og ikke mindst, udarbejdelsen af en ESG-ledelsesrapport og de overvejelser, der ligger i processen, kan ruste dig som virksomhedsleder til at deltage i debatten om landbrugets rolle i bæredygtig udvikling.

 • du har et tilstrækkeligt overblik over, hvad du konkret har i gang af klimavenlige tiltag
 • du allerede kan dokumentere dine positive klimaeffekter
 • du kender det grundlag, du kan trække på, når du bliver bedt om at vurderer din virksomheds bæredygtige udvikling fra 1-10
 • du ikke bygger dine argumenter på mavefornemmelse, men istedet på faktabaseret dokumentation

Hvis du ikke er kommet så langt, så lad os hjælpe dig i gang. Vi kan hjælpe dig med at få tilpasset din økonomi i en tid, hvor klimaindsatser, reduktionstiltag og følsomhed i forhold til f.eks. CO2-afgifter fylder mere og mere – og skal tænkes ind allerede i dine budgetter og regnskaber.

Vi sørger også for, at du får den fornødne dokumentation af din klimaindsats og videreudviklingen heraf, så du kan fremvise den til dine øvrige finansielle samarbejdspartnere.

Du er allerede godt i gang, hvis…

Bæredygtig udvikling er ikke noget nyt i landbruget. Danske landmænd er allerede nogle af verdens mest bæredygtige fødevareproducenter – med ESG får du et redskab til at dokumentere det med faktiske tal, evaluere på din udvikling og fortælle omverdenen om din indsats.

Bæredygtighed er noget, du formodentlig allerede arbejder med i din hverdag. Fokus på den bæredygtige udvikling er nemlig noget, som påvirker din bundlinje positivt.

I realiteten handler en stor del af ESG om at kunne dokumentere det, du allerede gør i dag, samt at være fremsynet og have en strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling af dit landbrug.

Dit udbytte i vores samarbejde

 • Benchmark med ligesindede: Bliv klogere på, hvilke investeringer 25-35 andre kunder i dit segment har investeret i og hvilken miljøeffekt, de har opnået
 • Identifikation af nye forretningsområder: Få konstruktiv sparring i forhold til, hvilke nye muligheder, der kan gavne din virksomhed
 • Opfyldelse af ESG-krav: Få løftet klimavinklen i din årsrapport og opnå bedre lånebetingelser i banken
 • Kend din CO2-udledning på din bedrift (baseret på Klimarådets model): Udleder du 5 T CO2, 500 T CO2 eller 5000 T CO2, og hvor sårbar er du i forhold til de forskellige typer af CO2-afgifts modeller, som drøftes?
 • Bedre indsigt i miljøinvestering og tilskudsjunglen: Vi sikrer dig en målrettet indsats, så du får chancen for bedre og hurtigere tilskud
 • Kend din klima-baseline: Ved hjælp af data, der allerede er tilgængelig på din bedrift, bliver du klogere på din klima-baseline ift. de EU’s 8 centrale fokusområder for landbrug og kan løbende optimere på din udvikling. Hvad har andre som dig gjort, som du kan få inspiration fra?

Vil du vide mere?

kirsten marie risbjerg
virksomhedsrådgiver

23225102
kmr@agrovi.dk

Øg dokumentationen af din klimaeffekt

kravet om landbrugets 70 %-reduktion frem mod 2030 begynder at kunne mærkes rundt omkring på bedrifterne. 

de aktuelle esg-krav handler om dokumentationen af virksomheders bæredygtighed i relation til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, som er nødvendige for at nå i mål med indsatsen - både inden 2030 og fremefter.

aktualitet

bæredygtighed er blevet og forbliver et produktionsvilkår i dansk landbrug, vores ”license to produce”.

flere og flere virksomheder som markedsfører sig med esg eller bæredygtighed. det gælder f.eks. dlg, danish crown, carlsberg og arla.
pengeinstitutter, pensionskasser og kapitalfonde ønsker i stigende grad at investere bæredygtigt og skal desuden ifølge lovgivningen kunne gøre rede for bæredygtighedsprofilen for det, de sætter penge i.

samtidig har eu vedtaget et direktiv, som pålægger alle store virksomheder at rapportere på bæredygtighed og esg fra og med regnskabsåret 2024. selvom det i første omgang kun er store virksomheder, der er omfattet af eu’s direktiv, vil mange flere blive indirekte påvirket af de nye regler, også landbrugsvirksomheder. jeres aftagervirksomheder og pengeinstitutter har nemlig brug for en lang række oplysninger fra deres leverandører – bl.a. jer i landbruget - når de skal redegøre for deres eget esg-aftryk. derfor vil du som landbruger blive bedt om at forholde dig til, hvordan din bedrift udvikler sig i en bæredygtig retning, men også samarbejdspartnere, interessenter, lovgivende instanser og forbrugere kan have en interesse i - og en holdning til - hvordan du arbejder med i bæredygtighed. derfor det er vigtigt, at vi i landbrugssektoren arbejder målrettet med at kortlægge og forbedre vores bæredygtige udvikling.

for dig som fødevareproducent handler det også om at dokumentere din bæredygtige udvikling for at kunne sikre dig et marked fremadrettet. faktisk oplever mange landbrug allerede nu, at de bliver bedt om at udfylde spørgeskemaer med ord og tal om esg af deres bank, kreditforening eller aftagere og enkelte steder giver det grundlag for en bedre prissætning.

det er vigtigt at understrege, at de tre bogstaver ikke kun giver mere kontorarbejde for landbruget, de skaber også nye muligheder. der både kan være kortsigtede besparelser ved at optimere dit landbrug i en bæredygtig retning og en langsigtet sikring af indtjening og ejendomsværdi ved at sikre en bæredygtig produktion af fødevarer og en bæredygtig forvaltning af din jord, som samfundet efterspørger.
mange landbrug med fokus på esg vil opleve, at de står stærkere i forhandlinger med aftagere og pengeinstitutter, ligesom det kan være lettere at tiltrække medarbejdere.

hvad er esg?

esg er en måde at kategorisere tiltag for større bæredygtighed og strukturere rapportering på arbejdet. der findes ingen fast definition på esg, men overordnet handler det om:

 • e, environment, miljø:
  de ressourcer, virksomheden forbruger, det virksomheden udleder og konsekvenserne for omverdenen.
  for landbruget rummer e temaer som vand- og luftkvalitet, natur og biodiversitet, markjordens frugtbarhed og optimal ressource anvendelse.

 • s, social: de relationer og det omdømme, virksomheden har, herunder hvordan den behandler både mennesker og dyr.
  for landbrug er det oplagt at arbejde med temaer indenfor s som medarbejdertrivsel og arbejdsforhold, husdyrs sundhed og velfærd samt lokal forankring og samspil med lokalsamfundet.

 • g, governance: intern praksis, som virksomheden anvender, for at sikre god virksomhedsstyring og overholdelse af lovgivning og aftaler.
  indenfor g er det relevant at arbejde med bl.a. risikostyring, strategi, økonomistyring og compliance (overholdelse af gældende regler og lovgivning/efterlevelse af retningslinjer for landbruget).

hvorfor skal du have fokus på bæredygtighed og esg-rapportering?

esg handler i bund og grund om at udøve rettighed omhu i din virksomhed. det er en metode til at skabe overblik, holde fokus, prioritere, optimere og dokumentere de indsatser, du allerede gør - og de indsatser, som giver mening for dig at kaste dig over i udviklingen af din virksomhed fremadrettet.
hvis du udarbejder en esg-rapport, kan du bruge den til formidling af dit landbrugs esg-arbejde, men også som et ledelsesværktøj som giver overblik over både muligheder på esg-området og potentielle trusler, som skal imødegås, og du kan senere bruge rapporten i udvikling og opfølgning på esg.

det er derfor ikke for bankens skyld, at du skal gøre arbejdet med esg til et omdrejningspunkt for din virksomhed. du skal gøre det, fordi det handler om at udøve godt landmandskab og i sidste ende skabe et stærkt fundament for at øge din bundlinje og sikre din virksomheds markedsværdi.

samfundet stiller stadig større krav til virksomhedernes bæredygtighed. landbruget skal allerede leve op til en række krav og branchespecifikke standarder, hvoraf mange af disse indgår i esg - men der er ikke faste krav eller facitlister, når det gælder esg. det er derfor vigtigt, at du nøje vurderer, hvilke indsatser som giver mest mening for dit landbrug og lægger kræfterne der.

landbrugsvirksomheder med fokus på esg vurderes af finanssektoren mere værdisikre, da ledelsen forholder sig aktivt til de potentialer og risici, der ligger på området. esg har i mange år været et supplement til de finansielle nøgletal i vurderingen af kreditværdighed og esg-forhold kommer til at fylde mere og mere i pengeinstitutternes rating af din virksomhed.

og ikke mindst, udarbejdelsen af en esg-ledelsesrapport og de overvejelser, der ligger i processen, kan ruste dig som virksomhedsleder til at deltage i debatten om landbrugets rolle i bæredygtig udvikling.

 • du har et tilstrækkeligt overblik over, hvad du konkret har i gang af klimavenlige tiltag
 • du allerede kan dokumentere dine positive klimaeffekter
 • du kender det grundlag, du kan trække på, når du bliver bedt om at vurderer din virksomheds bæredygtige udvikling fra 1-10
 • du ikke bygger dine argumenter på mavefornemmelse, men istedet på faktabaseret dokumentation

hvis du ikke er kommet så langt, så lad os hjælpe dig i gang. vi kan hjælpe dig med at få tilpasset din økonomi i en tid, hvor klimaindsatser, reduktionstiltag og følsomhed i forhold til f.eks. co2-afgifter fylder mere og mere - og skal tænkes ind allerede i dine budgetter og regnskaber.

vi sørger også for, at du får den fornødne dokumentation af din klimaindsats og videreudviklingen heraf, så du kan fremvise den til dine øvrige finansielle samarbejdspartnere.

du er allerede godt i gang, hvis…

bæredygtig udvikling er ikke noget nyt i landbruget. danske landmænd er allerede nogle af verdens mest bæredygtige fødevareproducenter – med esg får du et redskab til at dokumentere det med faktiske tal, evaluere på din udvikling og fortælle omverdenen om din indsats.

bæredygtighed er noget, du formodentlig allerede arbejder med i din hverdag. fokus på den bæredygtige udvikling er nemlig noget, som påvirker din bundlinje positivt.

i realiteten handler en stor del af esg om at kunne dokumentere det, du allerede gør i dag, samt at være fremsynet og have en strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling af dit landbrug.

dit udbytte i vores samarbejde

 • benchmark med ligesindede: bliv klogere på, hvilke investeringer 25-35 andre kunder i dit segment har investeret i og hvilken miljøeffekt, de har opnået
 • identifikation af nye forretningsområder: få konstruktiv sparring i forhold til, hvilke nye muligheder, der kan gavne din virksomhed
 • opfyldelse af esg-krav: få løftet klimavinklen i din årsrapport og opnå bedre lånebetingelser i banken
 • kend din co2-udledning på din bedrift (baseret på klimarådets model): udleder du 5 t co2, 500 t co2 eller 5000 t co2, og hvor sårbar er du i forhold til de forskellige typer af co2-afgifts modeller, som drøftes?
 • bedre indsigt i miljøinvestering og tilskudsjunglen: vi sikrer dig en målrettet indsats, så du får chancen for bedre og hurtigere tilskud
 • kend din klima-baseline: ved hjælp af data, der allerede er tilgængelig på din bedrift, bliver du klogere på din klima-baseline ift. de eu’s 8 centrale fokusområder for landbrug og kan løbende optimere på din udvikling. hvad har andre som dig gjort, som du kan få inspiration fra?

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="25335"]


https://www.agrovi.dk/contact/kirsten-marie-risbjerg/
12
december
KONFERENCE Fremtidens Planteavl
Igen i år invitere vi til KONFERENCE om Fremtidens Planteavl. Du kan forvente at gå hjem med større viden om…
14
december
Vil du blive klogere på kompost?
Vi byder velkommen til en eftermiddag hvor vi zoomer ind på de gavnlige effekter af kompost, vi nørder mikrolivet i…
18
januar
Sprøjtecertifikat opfølgningskursus – Nr. Alslev
NR. ALSLEV Var du sidst på opfølgningskursus til sprøjtecertifikat i 2019 eller tidligere? Så er det tid til at få…
22
januar
Jeg en gård mig købe vil – Hillerød
JEG EN GÅRD MIG KØBE VIL – HILLERØD Interessen for at flytte på landet er stor. Det at bo på…
15
april
Jeg en gård mig købe vil – Hillerød
JEG EN GÅRD MIG KØBE VIL – HILLERØD Interessen for at flytte på landet er stor. Det at bo på…

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0