Skip to main content

Fremtidsfuldmagten giver dig magten tilbage

Fremtidsfuldmagten handler om at tage stilling til, hvem du ønsker skal varetager dine personlige og økonomiske forhold den dag du ikke selv kan.

Hvis du i fremtiden bliver svækket eller syg og mister evnen til at varetage personlige og økonomiske forhold, uden der foreligger en fremtidsfuldmagt, kan dine pårørende og nærmeste anmode om et værgemål. Ved et værgemål er det Familieretshuset, der beslutter, hvem der skal være din værge, og der kan kun være én værge.

Med en fremtidsfuldmagt vælger du selv, den eller de personer du har tillid til og som du ønsker, der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Sagsbehandlingstiden for iværksættelse af et værgemål er pt. på ca. 1/2 – 1 år, mens ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt pt. udgør ca. 3-4 uger. Den lange sagsbehandlingstid kan skabe udfordringer, hvis din ægtefælle skal sælge gården, som kræver din godkendelse.

Familieretshuset sætter en fremtidsfuldmagt i kraft, hvis du eller din fuldmægtige sender en anmodning herom til Familieretshuset sammen med en lægerklæring om fuldmagtsgivers tilstand, hvorved det bekræftes, at du ikke længere kan varetage dine egne interesser.

Læs om de primære forskelle på et værgemål og en fremtidsfuldmagt nedenfor. 

Vil du vide mere?

Camilla Tankmar

Jurist og ejendomsrådgiver Ejendomshandler, testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter, ansættelsesret, selskabsret 48225272 28307533 cta@agrovi.dk
camilla tankmar
jurist og ejendomsrådgiver
48225272
28307533
cta@agrovi.dk
ejendomshandler, testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter, ansættelsesret, selskabsret

fremtidsfuldmagten giver dig magten tilbage

fremtidsfuldmagten handler om at tage stilling til, hvem du ønsker skal varetager dine personlige og økonomiske forhold den dag du ikke selv kan.

hvis du i fremtiden bliver svækket eller syg og mister evnen til at varetage personlige og økonomiske forhold, uden der foreligger en fremtidsfuldmagt, kan dine pårørende og nærmeste anmode om et værgemål. ved et værgemål er det familieretshuset, der beslutter, hvem der skal være din værge, og der kan kun være én værge.

med en fremtidsfuldmagt vælger du selv, den eller de personer du har tillid til og som du ønsker, der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

sagsbehandlingstiden for iværksættelse af et værgemål er pt. på ca. 1/2 - 1 år, mens ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt pt. udgør ca. 3-4 uger. den lange sagsbehandlingstid kan skabe udfordringer, hvis din ægtefælle skal sælge gården, som kræver din godkendelse.

familieretshuset sætter en fremtidsfuldmagt i kraft, hvis du eller din fuldmægtige sender en anmodning herom til familieretshuset sammen med en lægerklæring om fuldmagtsgivers tilstand, hvorved det bekræftes, at du ikke længere kan varetage dine egne interesser.

læs om de primære forskelle på et værgemål og en fremtidsfuldmagt nedenfor. 

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="7320"]

vÆrgemÅl

 • kan træffe beslutninger for dig

 • kun én værge

 • familieretshuset bestemmer din værge

 • værge vil være under familieretshuset tilsyn, hvor fuldmægtigen f.eks. skal forelægge dispositioner til godkendelse

 • formue skal anbringes i forvaltningsafdeling og kræver tillade at benytte

 • sagsbehandlingstid på ca. 1 år

 • værgens pligter er bestemt ved lov

fremtidsfuldmagt

 • kan træffe beslutninger for dig

 • mulighed for en eller flere fuldmægtige

 • du udpeger den eller de fuldmægtige

 • du kan vælge om en eller flere skal være føre tilsyn med fremtidsfuldmagtsforholdet

 • fuldmægtige har adgang til din formue på de vilkår du beslutter. fx hvis du ønsker at der skal give pengegaver til børnene hvert år, så kan du skrive det ind i fuldmagten

 • sagsbehandlingstid på 3-4 uger (på nuværende tidspunkt)

 • fuldmagten bestemmer fuldmægtiges pligter og råderum

selvfølgelig håber man at fremtidsfuldmagten ikke kommer i brug, men ligesom ved en forsikring, så er det bedre at være forberedt ved aktivt at sikre sig selv og sin familie.

du kan læse mere om, hvad en fremtidsfuldmagt er, og hvordan agrovi kan hjælpe dig med udarbejdelsen, ved at trykke på knappen.

læs mere om fremtidsfuldmagter


https://www.agrovi.dk/contact/camilla-tankmar/

VÆRGEMÅL

 • Kan træffe beslutninger for dig
 • Kun én værge
 • Familieretshuset bestemmer din værge
 • Værge vil være under Familieretshuset tilsyn, hvor fuldmægtigen f.eks. skal forelægge dispositioner til godkendelse
 • Formue skal anbringes i forvaltningsafdeling og kræver tillade at benytte
 • Sagsbehandlingstid på ca. 1 år
 • Værgens pligter er bestemt ved lov

FREMTIDSFULDMAGT

 • Kan træffe beslutninger for dig
 • Mulighed for en eller flere fuldmægtige
 • Du udpeger den eller de fuldmægtige
 • Du kan vælge om en eller flere skal være føre tilsyn med fremtidsfuldmagtsforholdet
 • Fuldmægtige har adgang til din formue på de vilkår du beslutter. Fx hvis du ønsker at der skal give pengegaver til børnene hvert år, så kan du skrive det ind i fuldmagten
 • Sagsbehandlingstid på 3-4 uger (på nuværende tidspunkt)
 • Fuldmagten bestemmer fuldmægtiges pligter og råderum

Selvfølgelig håber man at fremtidsfuldmagten ikke kommer i brug, men ligesom ved en forsikring, så er det bedre at være forberedt ved aktivt at sikre sig selv og sin familie.

Du kan læse mere om, hvad en fremtidsfuldmagt er, og hvordan Agrovi kan hjælpe dig med udarbejdelsen, ved at trykke på knappen.

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0