Skip to main content

Analyse: Høj obligationsrestgæld for flexlån/tilpasningslån

Det er vigtigt, at dit valg af lån sker på et oplyst grundlag, skriver Agrovis seniorkonsulent Morten Knudsen i denne analyse.

Når variabelt forrentede lån (tilpasningslån/flex-lån) bliver optaget eller refinansieret er obligationsrestgælden højere end forventet. Og det kan give låntager et indtryk af, at restgælden stiger kraftigt.  Men der er dog ingen grund til at være bekymret for en stigende obligationsrestgæld for denne låntype, for stigningen er nemlig mere af teknisk karakter. Det er kontantrestgælden, som man skal forholde sig til, idet det er denne, som der bliver afdraget på.

Hvis vi forudsætter, at det optagne lån bliver indfriet umiddelbart efter, at det er optaget, vil gælden før optagelse og efter indfrielse være den samme, når vi ser bort fra omkostninger og ændring i markedsrenten.

Årsagen til, at obligationsrestgælden aktuelt er højere end kontantrestgælden, er, at markedsrenten (p.t.ca. 4%) er højere end kuponrenten for obligationerne, som ligger til grund for tilpasningslånene. Obligationerne har i dag typisk en kuponrente på 1%.

Under eller over kurs 100

Forenklet beregnet vil investor kun give kurs 97 for en obligation med en rentekupon på 1% og derfor er der behov for at udstede flere obligationer til at finansiere det optagne flexlånet. For låntager bliver kurstabet indregnet i renten for det optagne lån – dvs. kurstabet betales via en merrente, herved svarer lånets rente til markedsrenten.

Det modsatte gjorde sig gældende, da vi havde minusrenter. Obligationer med en rente kupon på 1% blev solgt over kurs 100. Investor vil gerne give en høj kurs for obligationer med en rentekupon på 1%. Alternativet var en rente på 0%. I denne periode var obligationsrestgælden for flexlån mindre end kontantrestgælden.

Kend dit lån

Obligationsrestgæld for flex/tilpasningslån er derfor – som nævnt- af mere teknisk karakter og er ikke et udtryk for stigning (eller fald) i restgæld- f.eks. i en omlægningssituation.

For lån med længere rentebinding f.eks. F5-lån vil obligationsrestgælden i den nuværende situation være betydeligt større sammen holdt med F1 lån, idet investor skal have kompensation for forskel mellem kuponrente og markedsrente over en periode på 5 år.

Det er vigtigt at kende eller få råd om de forskellige låns egenskaberne således valg af lån sker på et oplyst grundlag.

Hvad kan vi hjælpe
dig med?

  T: 48 22 52 00
  agrovi@agrovi.dk

26
juni
Studietur til Groundswell-messen i England
Studietur om regenerativ dyrkning i slutningen af juni med en hel dag på Groundswell Festival Igen i år arrangerer Agrovi…

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0