Skip to main content
Præcisionsdag. Agrovi. Saltoft Gods

Præcisionslandbrug på Sandager Skovgård og Saltoft Gods

Sandager Skovgaard som ligger ved Kværndrup på Fyn, omfatter ca. 1.100 hektar planteavl med sædskifte bestående af korn, raps, frøgræs og hestebønner. Ejendommen består af meget forskellige jord og kuperede marker, samtidig drives der en stor griseproduktion og der udbringes derfor også rigtig meget gylle. Disse faktorer gør ejendommen ideel til graduering af kvælstof og udsæd, og vi tror derfor på at vi vil kunne se en stor forskel i brugen af vækstreguleringsmidler. Samtidig er ejendommen i besiddelse af en marksprøjte med enkeltdyse-afluk og derfor forventer vi også en stor besparelse på herbicid-delen.

Saltofte Gods ved Svebølle på Nordvestsjælland ligger i et af landets mest kuperede områder. Der drives ca. 850 hektar planteavl med et sædskifte bestående af korn, raps og frøgræs. Ejendommen er udstyret med præcisionsudstyr som mangler at få udfoldet sit fulde potentiale, og dét kombineret med utrolig kuperet og varieret jord, gør ejendommen oplagt til et sådant projekt. Sprøjten er udstyret med færre og større sektioner end på Sandager Skovgaard, men vi vil stadig kunne se en væsentlig besparelse på herbicid-delen ved anvendelse af spotsprøjtning.

Gennem projektet sikres en fuld implementering af præcisionsteknologi på ejendommene. Det vil sige beregning på effektivitet i marken (faste kørespor, udtagning af hjørner og kiler), graduering af inputstoffer som kvælstof, udsæd, vækstregulering og fungicider, samt teknologi til spotsprøjtning. Også datamanagement vil være en væsentlig faktor i indarbejdelsen af præcisionslandbrug.

Formålet med projektet er at reducere pesticidforbruget og det er forventningen, at vi kan reducere forbruget af visse herbicider med 60-80%. Derudover forventes graduering af udsæd og gødning at sikre en mere ensartet og veludviklet afgrøde, hvilket vil give afgrøden en bedre konkurrenceevne overfor ukrudt, en større modstandsdygtighed overfor svampeangreb og ikke mindst et reduceret behov for vækstregulering. Graduering vil dermed indirekte kunne bidrage til en reduktion i behovet for pesticidanvendelse, men det er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang. Det er målet og forventningen, at der kan opnås en reduktion i pesticidforbruget, uden at udbyttet reduceres, hvilket er vigtigt både ud fra en samfundsøkonomisk og driftsøkonomisk vinkel.

Som et led i projektet gennemføres ”Præcisionsdage” på de deltagende ejendomme. På præcisionsdagene demonstreres de anvendte teknologier, og vi går i marken og ser på resultaterne. Målgruppen for demonstrationsarrangementerne er primært landmænd og driftsledere indenfor planteavl, samt planteavlsrådgivere. På Sandager Skovgård løber ”Præcisionsdagen” af stablen den 26/10/23 og på Saltoft Gods d. 24/10/23.

 

Miljøministeriet

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0