Skip to main content
Præcisionsdag. Agrovi. Saltoft Gods

Præcisionslandbrug på Sandager Skovgård og Saltoft Gods

Præcisionslandbrug fuldt integreret

Miljøstyrelsen har finansieret projektet Præcisionslandbrug fuldt integreret, hvor Agrovi i 2023 har arbejdet med implementering af præcisionslandbrug på Saltofte Gods og Sandager Skovgård. I løbet af året har Andreas Skov Rasmussen, der er planteavlskonsulent og specialist i præcisionslandbrug hos Agrovi, arbejdet med dels at få styr på de tekniske udfordringer, dels at implementere anvendelsen af præcisionsteknologi hvor det giver mening på de to bedrifter.

 

Værtsejendommene

Sandager Skovgaard som ligger ved Kværndrup på Fyn, omfatter ca. 1.100 hektar planteavl med sædskifte bestående af korn, raps, frøgræs og hestebønner. Ejendommen består af meget forskellige jord og kuperede marker, samtidig drives der en stor griseproduktion og der udbringes derfor også rigtig meget gylle. Disse faktorer gør ejendommen ideel til graduering af kvælstof og udsæd, og vi tror derfor på at vi vil kunne se en stor forskel i brugen af vækstreguleringsmidler. Samtidig er ejendommen i besiddelse af en marksprøjte med enkeltdyse-afluk og derfor forventer vi også en stor besparelse på herbicid-delen.

Saltofte Gods ved Svebølle på Nordvestsjælland ligger i et af landets mest kuperede områder. Der drives ca. 850 hektar planteavl med et sædskifte bestående af korn, raps og frøgræs. Ejendommen er udstyret med præcisionsudstyr som mangler at få udfoldet sit fulde potentiale, og dét kombineret med utrolig kuperet og varieret jord, gør ejendommen oplagt til et sådant projekt. Sprøjten er udstyret med færre og større sektioner end på Sandager Skovgaard, men vi vil stadig kunne se en væsentlig besparelse på herbicid-delen ved anvendelse af spotsprøjtning.

 

Aktiviteter i projektet

Formålet med projektet har været at reducere pesticidforbruget og det var forventningen, at vi ville kunne reducere forbruget af visse herbicider med 60-80%. Derudover var det forventningen, at graduering af udsæd og gødning kunne sikre en mere ensartet og veludviklet afgrøde, og dermed give afgrøden en bedre konkurrenceevne overfor ukrudt, en større modstandsdygtighed overfor svampeangreb og ikke mindst et reduceret behov for vækstregulering. Graduering vil dermed indirekte kunne bidrage til en reduktion i behovet for pesticidanvendelse. Det har været målet og forventningen, at der kan opnås en reduktion i pesticidforbruget, uden at udbyttet reduceres.

Som et led i projektet er der gennemført ”Præcisionsdage” på de deltagende ejendomme. På præcisionsdagene er de anvendte teknologier blevet demonstreret.

I løbet af foråret 2023 er der blevet arbejdet med, at få såmaskiner, gødningsspredere og sprøjter til at kunne køre efter tildelingskort, og der er blevet gradueret både udsæd og gødning på bedrifterne. Det resulterede i en god fremspiring og en ensartet etablering af afgrøderne. Det var hensigten, at der skulle have været fulgt op på effekterne af projektet i forhold til udbytte, forbrug af kemi og ensartethed af afgrøden i høst, men desværre medførte tørken i maj og juni en uensartet og generelt dårlig vækst på markerne. Det har derfor ikke været muligt at lave en meningsfuld opsamling på effekterne i 2023.

 

I videoerne herunder kan du høre mere om, hvad der har motiveret bedrifterne til at deltage, og hvad de forventer at teknologien kan bidrage med.

 

Miljøministeriet

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0