Skip to main content

Miljø- og klimateknologi 2023

Ansøgningsperiode:                 16-11-2023 til 31-1-2024

Ordningens formål er at bidrage til reduktion af miljø- og klimapåvirkningen fra landbruget og der kan opnås tilskud til investeringer indenfor både husdyr-, planteavl- og gartnerisektoren.

Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift. Projektet skal gennemføres på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der skal eje investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet. Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages.

Der kan opnås tilsagn om tilskud inden for følgende 10 indsatsområder:

  • Reduktion af ammoniakudledning fra gylletanke
  • Reduktion af ammoniakudledning fra svinestalde
  • Reduktion af ammoniakudledning fra kvægstalde
  • Reduktion af ammoniakudledning fra fjerkræstalde
  • Reduktion af energiforbruget i fjerkræstalde
  • Reduktion af pesticidforbruget i planteavl
  • Reduktion af pesticidforbruget i kartoffelavl
  • Reduktion af pesticidforbruget i gartnerier
  • Reduktion af energiforbruget i gartnerier
  • Reduktion af næringsstofforbruget i gartnerier

Du kan se en liste over tilskudsberettigede teknologier her LINK

Der er i alt 570 mio. kr. i puljen og der gives 40 % i tilskud af ordningens standardpriser. Standardpriser er foruddefinerede priser, som Landbrugsstyrelsen har vurderet at en investering koster. Gælder det f.eks. investering i reduktion af pesticidforbrug, er det ikke 40% af prisen på en ny marksprøjte, men 40% af prisen på forskellige former for teknologi til reduktion af pesticidforbruget til enten eksisterende eller ny sprøjte.

Du kan godt sende mere end én ansøgning pr. CVR-nummer, men du kan kun indsende én ansøgning pr. indsatsområde pr. CVR-nummer. Du kan altså indsende op til én ansøgning i hvert indsatsområde.

VIGTIGT: Din projektperiode starter den dag ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen og varer 1 år.

Miljø- og klimateknologi 2023 er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvis du er interesseret i at høre mere om ordningen kan du kontakte Henrik Kruse Rasmussen på tlf. 48225257.

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0