Skip to main content

Skærpet momskontrol: Det skal du være opmærksom på

Ukorrekt momsangivelse kan koste dyrt pga. nye momsregler. Stikprøvekontroller har vist at mange virksomheder har betalt for lidt i moms, hvilket har resulteret i at Skattestyrelsen har øget kontrolindsatsen i forhold til momsdifferencer.

Tidligere har Skattestyrelsen udført kontrol 2% af virksomhederne, grundet for få ansatte og manuelle processer.  De nye forhold betyder at Skattestyrelsen fremover vil foretage automatisk momskontrol hvert år, og det er oplyst at der vil blive ansat 1.000 kontrol medarbejdere i de kommende år. Dette resulteret i kontrol af op mod 100% af virksomhederne.

Den øgede kontrolindsats har fået virkning fra sommeren 2023, dog er det først nu at vi begynder at se virkningen, idet vi får flere henvendelser fra Skattestyrelsen.

Yderligere som noget nyt, så skal der nu betales renter på efterangivelserne af forkert angivet moms. Renten er fastsat til 8,03 % og den er ikke fradragsberettiget og den fastsættes løbende af Nationalbanken. Der skelnes ikke mellem årsagerne til efterangivelsen eller korrektionen, og derfor kan mindre fejl, som først opdages år senere, ende med at blive dyrt.

Tidligere havde man et 14-dagsvindue til at betale. Dette vindue er nu fjernet. Renten bliver beregnet regnet på dag til dag basis, hvilket vil sige fra betalingsfristen (den oprindelige) og indtil betalingen faktiske finder sted.

Betydningen for det enkelte landbrug

Fremover er det vigtigt at man er omhyggelig ved afslutningen af en momsperiode. Det gælder af alle perioder om det er måneds, kvartals eller halvårs moms.

Dette betyder at alle fakturerer som er dateret indenfor en periode skal medtages, men endnu vigtigere at alle de fakturerer, som der er udskrevet afslutningen i en periode, skal medtages -og ikke alene de fakturer, som der er blevet betalt.

Det er en god idé allerede nu at kigge diverse bilag og fakturaer igennem. Derudover kan vi I Agrovi anbefale at bruge et bogføringsprogram, til at hjælpe med at holde styr på jeres moms. Brug af Intercount vil det gøre det nemmere at samle materialet, så man overholder reglerne.

I Agrovi står vi til rådighed, hvis der er behov for at drøfte betydningen for din virksomhed.

Du kan læse mere, om moms og bogføring, samt hvordan Agrovi kan hjælpe din virksomhed her: https://www.agrovi.dk/oekonomi-revision/bogfoering-og-moms/

Hvad kan vi hjælpe
dig med?

  T: 48 22 52 00
  agrovi@agrovi.dk

06
juni
Opfølgning på så-demo på Gyllingenæs
Den 6. juni følger vi op på den store sådemo på Gyllingnæs Kom med en tur i marken på Gyllingnæs,…
26
juni
Studietur til Groundswell-messen i England
Studietur om regenerativ dyrkning i slutningen af juni med en hel dag på Groundswell Festival Igen i år arrangerer Agrovi…

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0