Skip to main content

ESGreenTool®

Der er kommet rigtigt meget fokus på landbrugets klimaaftryk i de senere år fra både politikere, fødevareproducerende virksom­heder og forbrugere.

Det er derfor blevet stadigt vigtigere for den enkelte landmand at få et overblik over både det samlede klimaaftryk fra bedriften og ikke mindst hvordan klimaaftrykket fordeler sig på bedriftens aktiviteter og processer.

Et værktøj til klimaaftryk

SEGES har derfor udviklet værktøjet ESGreen Tool Climate. Med værktøjet kan man beregne en status for bedriftens klimaftryk, og man kan lave scenarier for den fremtidige drift. Beregningen gennemføres med data fra enten gødningsregnskab eller Mark Online.

Ved at tage udgangspunkt i den konkrete bedrift opnår man dels det mest retvisende billede af bedriftens klimapåvirkning samlet set og for hver produceret enhed, dels kan scenarieberegningerne udpege, hvilke klimaknapper, der kan skrues på, for at reducere udledningerne fra netop denne bedrift mest muligt.

ESGreen Tool Climate vil blive et vigtigt redskab for landbruget fremover, da det både kan bruges til at beregne og dokumentere det nuværende klimaaftryk og kan hjælpe landmanden med at fokusere sin klima­indsats.

Formålet med værktøjet

Dokumentationen kan bruges overfor blandt andet bankerne som et led i en ESG-rapport og scenarieberegningerne kan bruges til at identificere de bedste løsninger for reduktion af klimaaftryk.

Reduktion af klimaaftryk vil blive en vigtig del af bedrifternes strategi fremover. Men der kan være stor forskel på, hvad der er den rigtige strategi. På nogle bedrifter vil udtagning af lavbundsjorde være oplagt, mens det på andre vil være anvendelse af nitrifikationshæmmere, skovrejsning eller optimeringer på staldsystemer og fodring.

Med ESGreen Tool Climate kan bedriften beregne effekten af de forskellige mulige tiltag og bruge disse oplysninger som grundlag
for at vurdere, hvordan man får den største effekt for pengene.

Samtidig kan vi lave omvendte scenarier, hvor vi ”slukker for” et klimavirkemiddel, der allerede benyttes, f.eks. pløjefri dyrkning, for at dokumentere effekten af et tiltag, der allerede gøres brug af.

Hvordan kan agrovi hjælpe?

Med en CO2-afgift truende i horisonten, kan man tænke, at man må skynde sig at få lavet en beregning af sin bedrifts klimaaftryk, så man kan se, hvor meget afgiften vil belaste økonomien. Det ESGreen Tool Climate dog som udgangspunkt ikke lavet til endnu.

Der er stadig en del usikkerhed på mange af beregningerne, og værktøjet er ikke udviklet til at give præcise tal for emissionen af klima­gasser, men derimod til at give landmanden et indtryk at bedriftens samlede niveau og de enkelte kilders niveau. Desuden ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvordan en CO2-­afgift ender med at blive udformet.

I Agrovi vi ser ESGreen Tool Climate som et vigtigt strategi- og beslutningsstøtteværktøj, som landmanden allerede nu kan anvende til at finde løsninger og retning for bedriften, men ikke som værktøj til at beregne størrelsen på den CO2-afgift, der kan ramme den enkelte.

VIL DU VIDE MERE?

Henrik Kruse Rasmussen

Projektkonsulent Rådgivning om tilskudsordninger (projekter), Projektudvikling, Projektstyring, Fundraising, Energipil, Naturplaner og vildtpleje. 48225257 24523886 hkr@agrovi.dk
henrik kruse rasmussen
projektkonsulent
48225257
24523886
hkr@agrovi.dk
rådgivning om tilskudsordninger (projekter), projektudvikling, projektstyring, fundraising, energipil, naturplaner og vildtpleje.

esgreentool®

der er kommet rigtigt meget fokus på landbrugets klimaaftryk i de senere år fra både politikere, fødevareproducerende virksom­heder og forbrugere.

det er derfor blevet stadigt vigtigere for den enkelte landmand at få et overblik over både det samlede klimaaftryk fra bedriften og ikke mindst hvordan klimaaftrykket fordeler sig på bedriftens aktiviteter og processer.

et værktøj til klimaaftryk

seges har derfor udviklet værktøjet esgreen tool climate. med værktøjet kan man beregne en status for bedriftens klimaftryk, og man kan lave scenarier for den fremtidige drift. beregningen gennemføres med data fra enten gødningsregnskab eller mark online.

ved at tage udgangspunkt i den konkrete bedrift opnår man dels det mest retvisende billede af bedriftens klimapåvirkning samlet set og for hver produceret enhed, dels kan scenarieberegningerne udpege, hvilke klimaknapper, der kan skrues på, for at reducere udledningerne fra netop denne bedrift mest muligt.

esgreen tool climate vil blive et vigtigt redskab for landbruget fremover, da det både kan bruges til at beregne og dokumentere det nuværende klimaaftryk og kan hjælpe landmanden med at fokusere sin klima­indsats.

formålet med værktøjet

dokumentationen kan bruges overfor blandt andet bankerne som et led i en esg-rapport og scenarieberegningerne kan bruges til at identificere de bedste løsninger for reduktion af klimaaftryk.

reduktion af klimaaftryk vil blive en vigtig del af bedrifternes strategi fremover. men der kan være stor forskel på, hvad der er den rigtige strategi. på nogle bedrifter vil udtagning af lavbundsjorde være oplagt, mens det på andre vil være anvendelse af nitrifikationshæmmere, skovrejsning eller optimeringer på staldsystemer og fodring.

med esgreen tool climate kan bedriften beregne effekten af de forskellige mulige tiltag og bruge disse oplysninger som grundlag
for at vurdere, hvordan man får den største effekt for pengene.

samtidig kan vi lave omvendte scenarier, hvor vi ”slukker for” et klimavirkemiddel, der allerede benyttes, f.eks. pløjefri dyrkning, for at dokumentere effekten af et tiltag, der allerede gøres brug af.

hvordan kan agrovi hjælpe?

med en co2-afgift truende i horisonten, kan man tænke, at man må skynde sig at få lavet en beregning af sin bedrifts klimaaftryk, så man kan se, hvor meget afgiften vil belaste økonomien. det esgreen tool climate dog som udgangspunkt ikke lavet til endnu.

der er stadig en del usikkerhed på mange af beregningerne, og værktøjet er ikke udviklet til at give præcise tal for emissionen af klima­gasser, men derimod til at give landmanden et indtryk at bedriftens samlede niveau og de enkelte kilders niveau. desuden ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvordan en co2-­afgift ender med at blive udformet.

i agrovi vi ser esgreen tool climate som et vigtigt strategi- og beslutningsstøtteværktøj, som landmanden allerede nu kan anvende til at finde løsninger og retning for bedriften, men ikke som værktøj til at beregne størrelsen på den co2-afgift, der kan ramme den enkelte.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="577"]


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-kruse-rasmussen/

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0