Skip to main content

Hvorfor skal du have fokus på bæredygtighed og ESG-rapportering?

De tre bogstaver giver ikke kun mere kontorarbejde for landbruget, de skaber også nye muligheder. En ESG-rapport hjælper dig med at pege på forretningsmuligheder og som en del af din risikostyring.

ESG er en metode til at skabe overblik, holde fokus, prioritere, optimere og dokumentere de indsatser, du allerede gør – og de indsatser, som giver mening for dig at kaste dig over i udviklingen af din virksomhed fremadrettet.

ESG handler i bund og grund om at udøve rettighed omhu i din virksomhed.

Hvis du udarbejder en ESG-rapport, kan du bruge den til formidling af dit landbrugs ESG-arbejde, men også som et ledelsesværktøj som giver overblik over både muligheder på ESG-området og potentielle trusler, som skal imødegås, og du kan senere bruge rapporten i udvikling og opfølgning på ESG.

VIRKSOMHEDENS MARKEDSVÆRDI

Det er derfor ikke for bankens skyld, at du skal gøre arbejdet med ESG til et omdrejningspunkt for din virksomhed. Du skal gøre det, fordi det handler om at udøve godt landmandskab og i sidste ende skabe et stærkt fundament for at øge din bundlinje og sikre din virksomheds markedsværdi. Der både kan være kortsigtede besparelser ved at optimere dit landbrug i en bæredygtig retning og en langsigtet sikring af indtjening og ejendomsværdi ved at sikre en bæredygtig produktion af fødevarer og en bæredygtig forvaltning af din jord, som samfundet efterspørger.

Banker og investorer vurderer landbrug med fokus på ESG som mere værdisikre. Det betyder, at det er nemmere at få adgang til at låne penge og giver bedre lånevilkår.

Mange landbrug med fokus på ESG vil opleve, at de står stærkere i forhandlinger med aftagere og pengeinstitutter, ligesom det kan være lettere at tiltrække medarbejdere.

Du skal kort sagt lave din ESG-rapport, fordi det handler om at udøve godt landmandskab og i sidste ende skabe et stærkt fundament for at øge din bundlinje og sikre din virksomheds markedsværdi. 

EU’S DIREKTIV OM BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING FRA 2024

Den 5. januar 2023 trådte et EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering (Corporate Sustainability Reporting, CSRD) i kraft. Store virksomheder skal rapportere efter CSRD fra og med regnskabsåret 2024, sammen med årsrapporterne, som offentliggøres i 2025. Det betyder altså, at virksomhederne hurtigst muligt skal i gang med at forberede sig på at indsamle og sikre valide ESG-data.

Virksomhederne skal rapportere for hele værdikæden.

Du vil derfor som landmand blive mødt med krav om oplysninger om din produktion fra dine aftagere. Hvis du er klar med tydelig rapportering og kan bidrage positivt til gennemsigtigheden i værdikæden og arbejdet mod samme mål om et mindre ESG-aftryk, vil dit landbrug stå forrest i køen, når de store aftagervirksomheder skal vælge deres leverandører.

Vil du vide mere?

kirsten marie risbjerg
virksomhedsrådgiver

23225102
kmr@agrovi.dk

hvorfor skal du have fokus på bæredygtighed og esg-rapportering?

de tre bogstaver giver ikke kun mere kontorarbejde for landbruget, de skaber også nye muligheder. en esg-rapport hjælper dig med at pege på forretningsmuligheder og som en del af din risikostyring.

esg er en metode til at skabe overblik, holde fokus, prioritere, optimere og dokumentere de indsatser, du allerede gør – og de indsatser, som giver mening for dig at kaste dig over i udviklingen af din virksomhed fremadrettet.

esg handler i bund og grund om at udøve rettighed omhu i din virksomhed.

hvis du udarbejder en esg-rapport, kan du bruge den til formidling af dit landbrugs esg-arbejde, men også som et ledelsesværktøj som giver overblik over både muligheder på esg-området og potentielle trusler, som skal imødegås, og du kan senere bruge rapporten i udvikling og opfølgning på esg.

 • virksomhedens markedsvÆrdi

  det er derfor ikke for bankens skyld, at du skal gøre arbejdet med esg til et omdrejningspunkt for din virksomhed. du skal gøre det, fordi det handler om at udøve godt landmandskab og i sidste ende skabe et stærkt fundament for at øge din bundlinje og sikre din virksomheds markedsværdi. der både kan være kortsigtede besparelser ved at optimere dit landbrug i en bæredygtig retning og en langsigtet sikring af indtjening og ejendomsværdi ved at sikre en bæredygtig produktion af fødevarer og en bæredygtig forvaltning af din jord, som samfundet efterspørger.

  banker og investorer vurderer landbrug med fokus på esg som mere værdisikre. det betyder, at det er nemmere at få adgang til at låne penge og giver bedre lånevilkår.

  mange landbrug med fokus på esg vil opleve, at de står stærkere i forhandlinger med aftagere og pengeinstitutter, ligesom det kan være lettere at tiltrække medarbejdere.

  du skal kort sagt lave din esg-rapport, fordi det handler om at udøve godt landmandskab og i sidste ende skabe et stærkt fundament for at øge din bundlinje og sikre din virksomheds markedsværdi. 

 • eu's direktiv om bÆredygtighedsrapportering fra 2024

  den 5. januar 2023 trådte et eu-direktivet om bæredygtighedsrapportering (corporate sustainability reporting, csrd) i kraft. store virksomheder skal rapportere efter csrd fra og med regnskabsåret 2024, sammen med årsrapporterne, som offentliggøres i 2025. det betyder altså, at virksomhederne hurtigst muligt skal i gang med at forberede sig på at indsamle og sikre valide esg-data.

  virksomhederne skal rapportere for hele værdikæden.

  du vil derfor som landmand blive mødt med krav om oplysninger om din produktion fra dine aftagere. hvis du er klar med tydelig rapportering og kan bidrage positivt til gennemsigtigheden i værdikæden og arbejdet mod samme mål om et mindre esg-aftryk, vil dit landbrug stå forrest i køen, når de store aftagervirksomheder skal vælge deres leverandører.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="25335"]

forstærk dokumentationen af din klimaeffekt

kravet om landbrugets 70 %-reduktion af klimapåvirkning frem mod 2030 begynder at kunne mærkes rundt omkring på bedrifterne.

dansk landbrugsrådgivnings værktøj til beregning af dit landbrugs klimapåvirkning esgreentool® er for dig, som vil dokumentere dit landbrugs klimapåvirkning, eller vide hvilke klimaknapper, du kan skrue på, for at reducere udledningerne fra bedriften mest muligt.

du kan logge ind med dit agro id og beregne dit klimaaftryk på bedrifts- eller produktniveau med data fra dit eget landbrug. hos agrovi er vi klar til at hjælpe dig med beregningerne.

læs mere om esgreentool samt hvordan vi kan hjælpe dig i agrovi her.

hvorfor arbejde med esg?

det har vi spurgt nogle af vores kunder om. læs deres historier her: https://www.agrovi.dk/contact/kirsten-marie-risbjerg/

Forstærk dokumentationen af din klimaeffekt

Kravet om landbrugets 70 %-reduktion af klimapåvirkning frem mod 2030 begynder at kunne mærkes rundt omkring på bedrifterne.

Dansk Landbrugsrådgivnings værktøj til beregning af dit landbrugs klimapåvirkning ESGreenTool® er for dig, som vil dokumentere dit landbrugs klimapåvirkning, eller vide hvilke klimaknapper, du kan skrue på, for at reducere udledningerne fra bedriften mest muligt.

Du kan logge ind med dit Agro ID og beregne dit klimaaftryk på bedrifts- eller produktniveau med data fra dit eget landbrug. Hos Agrovi er vi klar til at hjælpe dig med beregningerne.

Læs mere om ESGreenTool samt hvordan vi kan hjælpe dig i Agrovi her.

06
juni
Opfølgning på så-demo på Gyllingenæs
Den 6. juni følger vi op på den store sådemo på Gyllingnæs Kom med en tur i marken på Gyllingnæs,…
26
juni
Studietur til Groundswell-messen i England
Studietur om regenerativ dyrkning i slutningen af juni med en hel dag på Groundswell Festival Igen i år arrangerer Agrovi…

Hvorfor arbejde med ESG?

Det har vi spurgt nogle af vores kunder om. Læs deres historier her: 

 • INTERVIEW: Vi er som landmænd meget afhængige af, at der er noget opbakning til at vi dyrker jorden

 • Interview: ESG-rapporten har givet os det nødvendige overblik

 • Interview: ESG-rapporten er min dokumentation for banken og kunderne


Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0