Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Aktuelle tilskudsmuligheder

Gennem året er der mulighed for at søge tilskud fra en række ordninger. Vi vil løbende orientere om de aktuelle ordninger.

Bemærk, at oplysningerne udelukkende er orienterende. Agrovi påtager sig intet ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller rigtigheden af oplysningerne. Den nyeste information kan findes på den relevante tilskudsgiveres hjemmesider.

  • Jagttegnsmidler – Plant for vildtet

    Gennem ordningen “Plant for Vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Ordningen administreres af Naturstyrelsen. Der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. Tilskuddet…

    Læs mere

  • Miljøteknologi 2019 – frist 5. december

    Under Miljøteknologiordningen, kan du søge om tilskud til investeringen i miljøteknologier indenfor sektorerne Kvæg og Gartneri. Der kan opnås tilskud til investeringer indenfor nedenstående 6 indsatsområder: Sektor: Kvæg 1. Reduktion af ammoniakudledning, malkekvæg 2. Reduktion af ammoniakudledning, slagtekalve 3. Reduktion…

    Læs mere

Henrik Kruse Rasmussen

Projektkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Rådgivning om tilskudsordninger (projekter), Projektudvikling, Projektstyring, Fundraising, Energipil, Naturplaner og vildtpleje.4822525724523886hkr@agrovi.dk