Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Aktuelle tilskudsmuligheder

Gennem året er der mulighed for at søge tilskud fra en række ordninger. Vi vil løbende orientere om de aktuelle ordninger.

Bemærk, at oplysningerne udelukkende er orienterende. Agrovi påtager sig intet ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller rigtigheden af oplysningerne. Den nyeste information kan findes på den relevante tilskudsgiveres hjemmesider.

 • Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018

  Indtil d. 30. august kan du søge om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Ordningens formål er at øge dyrevelfærden for søer. Der er afsat 18 mio. kr. til farestaldsordningen i 2018, og der kan søges tilskud inden for…

  Læs mere

 • Modernisering af kvægstalde 2018

  Fra d. 16. august til d. 13. december, kan du søge om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren. Formålet med tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter under ordningen modernisering af kvægstalde er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og…

  Læs mere

 • Miljøteknologi 2018

  Fra 3. august til 2. oktober 2018 kan du søge om tilskud til en række miljøteknologier inden for sektorerne æg, og fjerkræ, gartneri og planteavl. Formålet med tilskuddet er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.   Der…

  Læs mere

 • Tilskudsordninger 2018

  Landbrugstyrelsens har udgivet en oversigt over hvilke ordninger der er åbne i 2018 under Landdistriktsprogrammet, markedsordningerne og de nationale ordninger.  Du kan finde oversigten her.

  Læs mere

 • Etablér minivådområder med fuldt tilskud og gratis rådgivning fra Oplandskonsulenterne

  [row][col-sm-8] I februar 2018 åbnes der for ansøgninger til fuldt finansieret minivådområder. Minivådområderne er en del af aftalen omkring landbrugspakken fra 2015, hvor landbruget fik lov til at tilføre mere kvælstof til markerne. For at undgå øget kvælstofudvaskning, er der…

  Læs mere

 • Jagttegnsmidler – Plant for vildtet

  [row][col-sm-8] Gennem ordningen “Plant for Vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Ordningen administreres af Naturstyrelsen. Der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter.…

  Læs mere

Henrik Kruse Rasmussen

Projektkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Rådgivning om tilskudsordninger (projekter), Projektudvikling, Projektstyring, Fundraising, Energipil, Naturplaner og vildtpleje.4822525724523886hkr@agrovi.dk