Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Aktuelle tilskudsmuligheder

Gennem året er der mulighed for at søge tilskud fra en række ordninger. Vi vil løbende orientere om de aktuelle ordninger.

Bemærk, at oplysningerne udelukkende er orienterende. Agrovi påtager sig intet ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller rigtigheden af oplysningerne. Den nyeste information kan findes på den relevante tilskudsgiveres hjemmesider.

 • Jagttegnsmidler – Plant for vildtet

  Gennem ordningen “Plant for Vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Ordningen administreres af Naturstyrelsen. Der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. Tilskuddet…

  Læs mere

 • Minivådområder 2019

  Frem til 30. april 2019 kan du søge tilskud til etablering af minivådområder med henblik på fjernelse af kvælstof fra drænvand. Der kan opnås tilskud til etableringen, og du kan få gratis rådgivning om mulighederne hos oplandskonsulenterne. Det er kun…

  Læs mere

 • Læhegn og småbeplantninger

  Det forventes, at der åbner en ny runde af ordningen i starten af juli 2019. Under ordningen kan der opnås tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger i det åbne land. Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten. Ordningen hører under…

  Læs mere

 • Privat urørt skov

  Det forventes, at der åbner en ny runde af ordningen i starten af juli 2019. Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer…

  Læs mere

 • Skov med biodiversitetsformål

  Årets ansøgningsrunde for tilskudsordningen skov med biodiversitetsformål planlægges gennemført fra 2. maj 2019 til 1. juli 2019. Formålet med ordningen er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter som er tilknyttet skov. Under ordningen kan der søges…

  Læs mere

 • Privat skovrejsning

  Det forventes, at der åbner en ny runde af ordningen Tilskud til privat skovrejsning i starten af juli. Formålet med ordningen er at støtte etablering af nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer,…

  Læs mere

 • Natura 2000-projekter – Rydning og forberedelse til afgræsning

  Ordningen er i øjeblikket i høring. Det forventes at der åbnes for ansøgninger i starten af august og at der kan søges frem til midten af september. Du kan søge tilskud til investeringer vedrørende rydning af tilgroede arealer og forberedelse…

  Læs mere

 • Miljøteknologi 2019

  Det forventes, at der åbner en ny miljøteknologiordning i oktober 2019. Ordningen er i øjeblikket i høring. Der er lagt op til, at det bliver muligt at søge tilskud til investeringer, som kan reducere ammoniakudledning og energiforbrug i kvægsektoren, samt…

  Læs mere

Henrik Kruse Rasmussen

Projektkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Rådgivning om tilskudsordninger (projekter), Projektudvikling, Projektstyring, Fundraising, Energipil, Naturplaner og vildtpleje.4822525724523886hkr@agrovi.dk