Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Conservation Agriculture

Conservation Agriculture er et internationalt anerkendt dyrkningssystem, som er baseret på principper om at jorden skal forstyrres mindst muligt. Erfaringerne viser at Conservation Agriculture fremmer jordens frugtbarhed, øger biodiversiteten og giver mange flere dyrkningsmæssige fordele, bl.a. ved tørke og megen nedbør.

De tre vigtigste principper i Conservation Agriculture er:

  • Minimal jordbearbejdning med direkte såning
  • Permanent dække af jorden med planter eller planterester
  • Varieret sædskifte

Faglig og kollegial sparring

Har du lyst til at være med i en ERFA- gruppe om Conservation Agriculture, så kontakt Anne Darre-Østergaard for nærmere information.
Vi tilbyder også Nyhedsbrevet Spadestikket, som udkommer flere gange om året.

Grønne Marker og Stærke Rødder

Agrovi er partner i projektet Grønne Marker og Stærke Rødder, som over en fireårig periode skal undersøge om Conservation Agriculture kan være en del af løsningen på de udfordringer, som landbrugserhvervet står over for. Hypotesen er, at  vi med denne driftsform kan fremme jordens frugtbarhed, producere mere med mindre input, øge biodiversiteten samt øge lønsomheden på bedrifterne. De øvrige partnere i projektet er Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet og tre forsøgsejendomme.

Læs mere om projektet her

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

Søren Ilsøe

Planteavlskonsulent
Agrovi Midt, Ringsted
8870582020960395sil@agrovi.dk

Camilla Holm Fritzen

Planteavlskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Mark/Sprøjte- og gødningsplaner, Enkeltbetaling, Betalingsrettigheder, Sprøjtejournalindberetning, Gødningsregnskab.4822520661167575chf@agrovi.dk