Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Skat og selvangivelse

Skattelovgivning og praksis ændres hele tiden. I Agrovi følger vi systematisk udviklingen indenfor skatteret, og har derigennem en tæt føling med udviklingstendenserne i dansk skattelovgivning. Dette gør os i stand til at rådgive langsigtet og proaktivt – og på et højt faglige niveau.

Agrovi har mange års erfaring indenfor  landbrugets skattemæssige forhold og vores daglige kundekontakt  sikrer, at vi har fingeren på pulsen med udviklingen i erhvervslivet.

I Agrovi tager vi ansvar for at få afdækket relevante forhold med henblik på at sikre, at vores løsningsforslag giver reel merværdi for vores kunder. På den måde finder vi sammen den optimale løsning i den konkrete situation.

Lars Dalgaard Klausen

Afdelingsleder, LandBO
Agrovi Nord, Hillerød
Rådgivning deltidslandbrug, driftfts- og skatteregnskaber, -Skatterådgivning, - skattesager, - etableringsrådgivning, - generationsskifte.4822523029440119lak@agrovi.dk