Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

AgroMarkets – Tjen mere på dine handler

AgroMarkets har solgt 80 % af foderkornhøst 2019 til et gennemsnit på 127 kr. pr. hkg. Hvad er dit gennemsnit?

Agrovi har undersøgt, hvad der kan tjenes ved at handle med AgroMarkets, set over en 10 årig periode, for en gennemsnits landbrugskunde med 125 ha i Agrovi.

Svaret er, at han går glip af 157.000 kr om året ved ikke at følge og handle via Agromarkets – og det burde nok kunne betale det abonnement eller den råvarestrategi. Men for mange andre, vil beløbet være større end 157.000 kr.

Vores AgroMarkets-konsulenter hjælper dig med at lægge en personlig strategi for din bedrift, hvor vi sammen gennemgår dit salg af korn og raps, køb af gødning, kemi og dieselolie samt gennemgår alle forsikringer.

Det er her der ofte er temmelig store beløb at hente for den enkelte.

Agromarkets er en hjemmeside med neutrale og uafhængige markedsinformationer. Agromarkets er ejet af foreningerne under DLBR. På Agromarkets har du adgang til uvildig ekspertviden og finans- og råvaredata, der hjælper dig, når du skal træffe beslutninger om bl.a. risikostyring, handels- og produktionsstrategier på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Kontakt os, hvis vi skal lave en strategi for dig og hjælpe dig med at tjene mere på dine handler

Elisabeth Skadhauge

Økonomikonsulent
Agrovi Midt, Ringsted
Driftøkonomi, AgroMarkets8870581722861111 ehs@agrovi.dk

Jeg vil høre mere

  • Uddyb evt. din henvendelse