Skip to main content

Nye arveregler: Lavere afgift på arv til søskende fra 2027

Den 16. maj 2024 vedtog Folketinget en vigtig ændring i afgiftsreglerne, der træder i kraft den 1. januar 2027. Ændringen betyder at søskende herefter kun vil blive pålagt en boafgift på 15%, mens den tidligere tillægsboafgift på 25% fjernes. Dette sidestiller søskende med andre nære familiemedlemmer som børn og forældre.

Vigtige ændringer

Hidtil har søskende skullet betale en samlet afgift på 36,25%. Med den nye lovændring vil afgiften fra 2027 være 15%, uanset arvens art eller arveladerens situation. Bundfradraget justeres: I 2026 vil det være 360.300 DKK (i 2024-niveau) og stige til 388.200 DKK i 2029.

Definition af søskende

Ændringen omfatter både hel- og halvsøskende samt adopterede søskende. Pleje- og stedsøskende er ikke inkluderet. Søskendes børn (nevøer og niecer) og fjernere slægtninge skal fortsat betale den tidligere afgift på 36,25%.

70/30-ordningen

Den eksisterende 70/30-ordning, hvor 30% af arven går til en velgørende organisation for at reducere den samlede afgift, bør genovervejes for søskende. For nevøer, niecer og fjernere slægtninge forbliver ordningen relevant.

Aktiv Erhvervsvirksomhed og gaver

Fra 2027 vil arv, der inkluderer en aktiv erhvervsvirksomhed, såsom en gård, pålægges en boafgift på 15% for søskende, uanset arveladerens situation. Dette gør det lettere for landmænd at overdrage deres landbrug til søskende uden at blive pålagt høje afgifter. Gaver til søskende er fortsat skattepligtig indkomst, undtagen i tilfælde af generationsskifte af en aktiv erhvervsvirksomhed, hvor afgiften er 15%.

Nyt udspil fra regeringen

Regeringen er kommet med et udspil til et lovforslag d. 20. juni, hvoraf det fremgår, at regeringen foreslår at nedsætte bo- og gaveafgiften ved gennemførelse af generationsskifte af visse erhvervsvirksomheder til familiemedlemmer fra de nuværende 15% til 10%.

Ifølge udspillet skal reglerne om nedsættelse af bo- og gaveafgift have virkning for gaver, der ydes den 1. oktober 2024 eller senere.

Kontakt en rådgiver

Har du spørgsmål om, hvordan disse ændringer påvirker din situation, eller ønsker du hjælp til at opdatere dit testamente? Kontakt vores erfarne rådgiver, Camilla Tankmar, på telefon 4822 5272 eller e-mail cta@agrovi.dk.

Hvad kan vi hjælpe
dig med?

  T: 48 22 52 00
  agrovi@agrovi.dk

Kommende begivenheder

26
august
Jeg en gård mig købe vil – Mandag d. 26. august
JEG EN GÅRD MIG KØBE VIL – HILLERØD Interessen for at flytte på landet er stor. Det at bo på…
07
september
Kom med til Regenerativ Høstfest på Øm Klostergaard!
Øm Klostergaard inviterer i samarbejde med Agrovi, Tænketanken Frej, DM BIO, Lejre Kommune og ROMU til regenerativ høstfest! Vi har…
28
oktober
Jeg en gård mig købe vil – Mandag d. 28. oktober
JEG EN GÅRD MIG KØBE VIL – HILLERØD Interessen for at flytte på landet er stor. Det at bo på…

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0