Skip to main content

PROJEKTER OG TILSKUD

Der er i de senere år kommet en række nye muligheder for at få tilskud til investeringer inden for landbruget. Det gælder særligt investeringer, som kan bidrage til reduktion af miljøbelastning, energiforbedringer og naturpleje.

Inden du foretager nye investeringer, er det derfor en god idé at tage en snak med vores konsulenter om mulighederne for tilskud. Vi kan hjælpe dig både med en vurdering af tilskudsmuligheder, rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger. Gennem året er der nemlig mulighed for at søge tilskud fra en række ordninger, som vi løbende vil orientere om her.

Vi hjælper dig også gerne med idé- og projektudvikling samt med projektledelse.

Bemærk, at oplysningerne udelukkende er orienterende. Agrovi påtager sig intet ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller rigtigheden af oplysningerne. Den nyeste information kan findes på den relevante tilskudsgiveres hjemmesider.

AKTUELT I 2022

Igen i år 2022 forventes der at åbne en række tilskudsordninger, som har fokus på natur, miljø, bæredygtighed og klima. Kan du måske få tilskud til et af de projekter, du har på tegnebrættet?

Vi har her samlet en oversigt over nogle af de tilskudsordninger, som vi tror kunne være interessante for dig:

 • Skov med biodiversitetsformål:      Forventes at åbne i marts måned

 • Miljø- og klimateknologi:                Forventes at åbne i maj måned

 • Privat skovrejsning:                         Forventes at åbne i juni måned

 • Pleje af græs og naturarealer:        Forventes at åbner i 2. halvår

 • Økologisk investeringsstøtte:         Forventes at åbne i november måned

 • Natura 2000: Rydning og forberedelse til afgræsning: Forventes at åbne i oktober måned


AKTUELLE TILSKUDSMULIGHEDER


Jagttegnsmidler: Plant for vildtet

Gennem ordningen “Plant for Vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Ordningen administreres af Naturstyrelsen. Der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. For planter leveret i foråret  er der ansøgningsfrist 31. oktober og for planter leveret i efteråret  er der ansøgningsfrist 30. april.


TILSKUD TIL OPRETTELSE AF DIGITAL BOGFØRING

Pr. 1 januar 2023 er det et krav, at dit bogholderi skal være digitalt. Det skyldes ændringer i bogførings- og årsregnskabsloven. Hvis du mangler rådgivning til at komme i mål, kan du søge om tilskud til rådgivning fra SMV:digital og opnå et tilskud på op til 25.000 kr. 

Du skal sidde klar mandag den  7. marts  kl. 9, hvis du ønsker legatet. Uddelingen af legatet  kører efter først-til-mølle princippet blandt de korrekte ansøgninger.

Du har mulighed for at logge ind og forberede din ansøgning tidligere, så du er parat til at indsende din ansøgning præcis kl. 09.00. Du kan udfylde skabelonen, inden puljen åbner, så du hurtigere kan sende din ansøgning afsted. Download skabelonen her 

For at opnå tilskud skal din virksomhed have mere end to ansatte og må ikke være gået i gang med at digitalisere bogholderiet.

Det er muligt at ansøge om tilskuddet igen om et halvt år, men vi anbefaler, at du søger nu og så søger igen til efteråret, hvis du ikke får tilsagn i første omgang.

Du skal selv indsende ansøgningen, men Agrovi hjælper gerne med ansøgningen. Vil du vide mere, så ring til direkte Maja Duus Dolriis. 


 

Praktiske informationer til dig

 • Den gode ansøgning

  De enkelte tilskudsordninger har hver deres regler og skal søges på hver sin måde – og det er afgørende, at ansøgningerne er lavet korrekt. Hos Agrovi har vi mange års erfaring med udarbejdelse af ansøgninger, og med en høj succesrate.

  Tilskud skal helt generelt søges inden et projekt påbegyndes. Det vil sige, inden der træffes endelig aftale med leverandøren, og selvfølgelig inden der leveres, monteres, og fakturaen betales.

  En stor del af tilskudsordningerne kan kun søges ved en enkelt eller to årlige ansøgningsrunder. Desuden kan sagsbehandlingstiden på ansøgningerne være op til 3-4 måneder. Det er derfor vigtigt at tænke tilskudsmulighederne med ind i projektet så tidligt som muligt.

  Tag kontakt til os allerede i dag, hvis du går med planer om nye investeringer. Så tilbyder vi en uforpligtende snak om tilskudsmuligheder.

 • Salg af energibesparelser

  Da energiselskaberne er forpligtet til at indberette en vis mængde energibesparelser årligt, er der opstået et marked for salg af disse.

  Står du over for at skulle lave en energibesparende investering på din bedrift, kan du altså sælge besparelsen og opnå tilskud til den nye investering. Det er vigtigt, at du ikke foretager investeringen, før du har fået tilskud fra energiselskabet.

  Udskiftning af ventilationsanlægget i stalden, af halmfyret eller af kompressoren til nedkøling af mælk er investeringer, som har opnået tilskud. Du kan også sælge besparelsen ved køb af nye og mere energieffektive maskiner eller LED-belysning.

 • Udbetaling af tilskud

  Når du har fået tilskud til dit projekt, er der en række regler, der skal overholdes, for at du kan få pengene udbetalt. Det er vigtigt, at reglerne overholdes, og at du husker at søge om ændringer eller forlængelse af projektet, hvis du har behov for det.

  Er reglerne ikke overholdt, risikerer du fradrag i tilskuddet. Vi kan hjælpe dig med rådgivning om reglerne samt med udarbejdelse af udbetalingsanmodninger, slutrapporter og skiltning.

  Kontakt os allerede i dag. Så får vi dig sikkert igennem projektet, så du undgår unødige bekymringer samt risiko for tab af støttekroner på grund af fejl i processen.

Kontakt os allerede i dag. Så får vi dig sikkert igennem projektet, så du undgår unødige bekymringer samt risiko for tab af støttekroner på grund af fejl i processen.

Vil du vide mere?

Henrik Kruse Rasmussen

Projektkonsulent Rådgivning om tilskudsordninger (projekter), Projektudvikling, Projektstyring, Fundraising, Energipil, Naturplaner og vildtpleje. 48225257 24523886 hkr@agrovi.dk
henrik kruse rasmussen
projektkonsulent
48225257
24523886
hkr@agrovi.dk
rådgivning om tilskudsordninger (projekter), projektudvikling, projektstyring, fundraising, energipil, naturplaner og vildtpleje.

projekter og tilskud

der er i de senere år kommet en række nye muligheder for at få tilskud til investeringer inden for landbruget. det gælder særligt investeringer, som kan bidrage til reduktion af miljøbelastning, energiforbedringer og naturpleje.

inden du foretager nye investeringer, er det derfor en god idé at tage en snak med vores konsulenter om mulighederne for tilskud. vi kan hjælpe dig både med en vurdering af tilskudsmuligheder, rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger. gennem året er der nemlig mulighed for at søge tilskud fra en række ordninger, som vi løbende vil orientere om her.

vi hjælper dig også gerne med idé- og projektudvikling samt med projektledelse.

bemærk, at oplysningerne udelukkende er orienterende. agrovi påtager sig intet ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller rigtigheden af oplysningerne. den nyeste information kan findes på den relevante tilskudsgiveres hjemmesider.

aktuelt i 2022

igen i år 2022 forventes der at åbne en række tilskudsordninger, som har fokus på natur, miljø, bæredygtighed og klima. kan du måske få tilskud til et af de projekter, du har på tegnebrættet?

vi har her samlet en oversigt over nogle af de tilskudsordninger, som vi tror kunne være interessante for dig:

 • skov med biodiversitetsformål:      forventes at åbne i marts måned

 • miljø- og klimateknologi:                forventes at åbne i maj måned

 • privat skovrejsning:                         forventes at åbne i juni måned

 • pleje af græs og naturarealer:        forventes at åbner i 2. halvår

 • Økologisk investeringsstøtte:         forventes at åbne i november måned

 • natura 2000: rydning og forberedelse til afgræsning: forventes at åbne i oktober måned


aktuelle tilskudsmuligheder


jagttegnsmidler: plant for vildtet

gennem ordningen “plant for vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. ordningen administreres af naturstyrelsen. der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. for planter leveret i foråret  er der ansøgningsfrist 31. oktober og for planter leveret i efteråret  er der ansøgningsfrist 30. april.


tilskud til oprettelse af digital bogfØring

pr. 1 januar 2023 er det et krav, at dit bogholderi skal være digitalt. det skyldes ændringer i bogførings- og årsregnskabsloven. hvis du mangler rådgivning til at komme i mål, kan du søge om tilskud til rådgivning fra smv:digital og opnå et tilskud på op til 25.000 kr. 

du skal sidde klar mandag den  7. marts  kl. 9, hvis du ønsker legatet. uddelingen af legatet  kører efter først-til-mølle princippet blandt de korrekte ansøgninger.

du har mulighed for at logge ind og forberede din ansøgning tidligere, så du er parat til at indsende din ansøgning præcis kl. 09.00. du kan udfylde skabelonen, inden puljen åbner, så du hurtigere kan sende din ansøgning afsted. download skabelonen her 

for at opnå tilskud skal din virksomhed have mere end to ansatte og må ikke være gået i gang med at digitalisere bogholderiet.

det er muligt at ansøge om tilskuddet igen om et halvt år, men vi anbefaler, at du søger nu og så søger igen til efteråret, hvis du ikke får tilsagn i første omgang.

du skal selv indsende ansøgningen, men agrovi hjælper gerne med ansøgningen. vil du vide mere, så ring til direkte maja duus dolriis. 

indsend din ansøgning her


 

praktiske informationer til dig

 • den gode ansøgning

  de enkelte tilskudsordninger har hver deres regler og skal søges på hver sin måde - og det er afgørende, at ansøgningerne er lavet korrekt. hos agrovi har vi mange års erfaring med udarbejdelse af ansøgninger, og med en høj succesrate.

  tilskud skal helt generelt søges inden et projekt påbegyndes. det vil sige, inden der træffes endelig aftale med leverandøren, og selvfølgelig inden der leveres, monteres, og fakturaen betales.

  en stor del af tilskudsordningerne kan kun søges ved en enkelt eller to årlige ansøgningsrunder. desuden kan sagsbehandlingstiden på ansøgningerne være op til 3-4 måneder. det er derfor vigtigt at tænke tilskudsmulighederne med ind i projektet så tidligt som muligt.

  tag kontakt til os allerede i dag, hvis du går med planer om nye investeringer. så tilbyder vi en uforpligtende snak om tilskudsmuligheder.

 • salg af energibesparelser

  da energiselskaberne er forpligtet til at indberette en vis mængde energibesparelser årligt, er der opstået et marked for salg af disse.

  står du over for at skulle lave en energibesparende investering på din bedrift, kan du altså sælge besparelsen og opnå tilskud til den nye investering. det er vigtigt, at du ikke foretager investeringen, før du har fået tilskud fra energiselskabet.

  udskiftning af ventilationsanlægget i stalden, af halmfyret eller af kompressoren til nedkøling af mælk er investeringer, som har opnået tilskud. du kan også sælge besparelsen ved køb af nye og mere energieffektive maskiner eller led-belysning.

 • udbetaling af tilskud

  når du har fået tilskud til dit projekt, er der en række regler, der skal overholdes, for at du kan få pengene udbetalt. det er vigtigt, at reglerne overholdes, og at du husker at søge om ændringer eller forlængelse af projektet, hvis du har behov for det.

  er reglerne ikke overholdt, risikerer du fradrag i tilskuddet. vi kan hjælpe dig med rådgivning om reglerne samt med udarbejdelse af udbetalingsanmodninger, slutrapporter og skiltning.

  kontakt os allerede i dag. så får vi dig sikkert igennem projektet, så du undgår unødige bekymringer samt risiko for tab af støttekroner på grund af fejl i processen.

kontakt os allerede i dag. så får vi dig sikkert igennem projektet, så du undgår unødige bekymringer samt risiko for tab af støttekroner på grund af fejl i processen.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="577"]

[contact-person contact_id="20351"]


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-kruse-rasmussen/projekter og tilskud

der er i de senere år kommet en række nye muligheder for at få tilskud til investeringer inden for landbruget. det gælder særligt investeringer, som kan bidrage til reduktion af miljøbelastning, energiforbedringer og naturpleje.

inden du foretager nye investeringer, er det derfor en god idé at tage en snak med vores konsulenter om mulighederne for tilskud. vi kan hjælpe dig både med en vurdering af tilskudsmuligheder, rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger. gennem året er der nemlig mulighed for at søge tilskud fra en række ordninger, som vi løbende vil orientere om her.

vi hjælper dig også gerne med idé- og projektudvikling samt med projektledelse.

bemærk, at oplysningerne udelukkende er orienterende. agrovi påtager sig intet ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller rigtigheden af oplysningerne. den nyeste information kan findes på den relevante tilskudsgiveres hjemmesider.

aktuelt i 2022

igen i år 2022 forventes der at åbne en række tilskudsordninger, som har fokus på natur, miljø, bæredygtighed og klima. kan du måske få tilskud til et af de projekter, du har på tegnebrættet?

vi har her samlet en oversigt over nogle af de tilskudsordninger, som vi tror kunne være interessante for dig:

 • skov med biodiversitetsformål:      forventes at åbne i marts måned

 • miljø- og klimateknologi:                forventes at åbne i maj måned

 • privat skovrejsning:                         forventes at åbne i juni måned

 • pleje af græs og naturarealer:        forventes at åbner i 2. halvår

 • Økologisk investeringsstøtte:         forventes at åbne i november måned

 • natura 2000: rydning og forberedelse til afgræsning: forventes at åbne i oktober måned


aktuelle tilskudsmuligheder


jagttegnsmidler: plant for vildtet

gennem ordningen “plant for vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. ordningen administreres af naturstyrelsen. der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. for planter leveret i foråret  er der ansøgningsfrist 31. oktober og for planter leveret i efteråret  er der ansøgningsfrist 30. april.


tilskud til oprettelse af digital bogfØring

pr. 1 januar 2023 er det et krav, at dit bogholderi skal være digitalt. det skyldes ændringer i bogførings- og årsregnskabsloven. hvis du mangler rådgivning til at komme i mål, kan du søge om tilskud til rådgivning fra smv:digital og opnå et tilskud på op til 25.000 kr. 

du skal sidde klar mandag den  7. marts  kl. 9, hvis du ønsker legatet. uddelingen af legatet  kører efter først-til-mølle princippet blandt de korrekte ansøgninger.

du har mulighed for at logge ind og forberede din ansøgning tidligere, så du er parat til at indsende din ansøgning præcis kl. 09.00. du kan udfylde skabelonen, inden puljen åbner, så du hurtigere kan sende din ansøgning afsted. download skabelonen her 

for at opnå tilskud skal din virksomhed have mere end to ansatte og må ikke være gået i gang med at digitalisere bogholderiet.

det er muligt at ansøge om tilskuddet igen om et halvt år, men vi anbefaler, at du søger nu og så søger igen til efteråret, hvis du ikke får tilsagn i første omgang.

du skal selv indsende ansøgningen, men agrovi hjælper gerne med ansøgningen. vil du vide mere, så ring til direkte maja duus dolriis. 

indsend din ansøgning her


 

praktiske informationer til dig

 • den gode ansøgning

  de enkelte tilskudsordninger har hver deres regler og skal søges på hver sin måde - og det er afgørende, at ansøgningerne er lavet korrekt. hos agrovi har vi mange års erfaring med udarbejdelse af ansøgninger, og med en høj succesrate.

  tilskud skal helt generelt søges inden et projekt påbegyndes. det vil sige, inden der træffes endelig aftale med leverandøren, og selvfølgelig inden der leveres, monteres, og fakturaen betales.

  en stor del af tilskudsordningerne kan kun søges ved en enkelt eller to årlige ansøgningsrunder. desuden kan sagsbehandlingstiden på ansøgningerne være op til 3-4 måneder. det er derfor vigtigt at tænke tilskudsmulighederne med ind i projektet så tidligt som muligt.

  tag kontakt til os allerede i dag, hvis du går med planer om nye investeringer. så tilbyder vi en uforpligtende snak om tilskudsmuligheder.

 • salg af energibesparelser

  da energiselskaberne er forpligtet til at indberette en vis mængde energibesparelser årligt, er der opstået et marked for salg af disse.

  står du over for at skulle lave en energibesparende investering på din bedrift, kan du altså sælge besparelsen og opnå tilskud til den nye investering. det er vigtigt, at du ikke foretager investeringen, før du har fået tilskud fra energiselskabet.

  udskiftning af ventilationsanlægget i stalden, af halmfyret eller af kompressoren til nedkøling af mælk er investeringer, som har opnået tilskud. du kan også sælge besparelsen ved køb af nye og mere energieffektive maskiner eller led-belysning.

 • udbetaling af tilskud

  når du har fået tilskud til dit projekt, er der en række regler, der skal overholdes, for at du kan få pengene udbetalt. det er vigtigt, at reglerne overholdes, og at du husker at søge om ændringer eller forlængelse af projektet, hvis du har behov for det.

  er reglerne ikke overholdt, risikerer du fradrag i tilskuddet. vi kan hjælpe dig med rådgivning om reglerne samt med udarbejdelse af udbetalingsanmodninger, slutrapporter og skiltning.

  kontakt os allerede i dag. så får vi dig sikkert igennem projektet, så du undgår unødige bekymringer samt risiko for tab af støttekroner på grund af fejl i processen.

kontakt os allerede i dag. så får vi dig sikkert igennem projektet, så du undgår unødige bekymringer samt risiko for tab af støttekroner på grund af fejl i processen.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="577"]

[contact-person contact_id="20351"]


26
august
Jeg en gård mig købe vil – Mandag d. 26. august
JEG EN GÅRD MIG KØBE VIL – HILLERØD Interessen for at flytte på landet er stor. Det at bo på…
07
september
Kom med til Regenerativ Høstfest på Øm Klostergaard!
Øm Klostergaard inviterer i samarbejde med Agrovi, Tænketanken Frej, DM BIO, Lejre Kommune og ROMU til regenerativ høstfest! Vi har…
18
september
Tur til Riga 2024
Personaletur til smukke Riga 18. september til 20. september 2024 DEADLINE FOR TILMELDING ER D. 21. JUNI Kære kolleger, nu…
28
oktober
Jeg en gård mig købe vil – Mandag d. 28. oktober
JEG EN GÅRD MIG KØBE VIL – HILLERØD Interessen for at flytte på landet er stor. Det at bo på…

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0