Skal julegaverne være større i år?

Husk, at du hver år kan give et afgiftsfrit beløb. Du må i 2021 give kr. 68.700 i gave uden, at modtageren skal betale afgift, hvis modtageren er:

  • dine børn
  • stedbørn, deres børn, herunder adoptivbørn eller
  • dine forældre

To forældre kan således give 2 x bundfradraget på kr. 68.700 – samlet set kr. 137.400 til deres børn uden, at gaven udløser afgift.

Det er i den forbindelse vigtigt, at den enkelte forældre ejer kontantværdier, så begge forældre har mulighed for at give sådan en gave. Er forældrene gift og har en fælleskonto, kan der gives 2 x kr. 68.700 kr. ved 2 overførsler. Den ene med meddelelse om, at gaven er fra mor, og den anden overførsel med meddelelse om, at gaven er fra far. 

Hvis beløbet overstiger kr. 68.700, skal der betales 15% skat af det overstigende beløb. Giver du en gave på fx 100.000, skal der betales 15% af kr. 31.300, dvs. af den del der overstiger kr. 68.700.

For sammenboende gælder, at de som minimum skal have haft fælles bopæl i to år, før gaven gives, hvorefter der ligeledes kan gives afgiftsfrie gaver på kr. 68.700, fx mellem ugifte samlevende eller søskende. Beløb større end bundbeløbet medfører, at der skal betales afgift af den del, der overstiger det afgiftsfrie beløb.

For gaver til dine svigerbørn udgør det afgiftsfrie bundbeløb kr. 24.000 i 2021. Dit barn skal være gift med dit svigerbarn for at kunne modtage skattefri gaver fra dig. Lever dit barn i et papirløst forhold, er dit barns partner – juridisk set – ikke dit svigerbarn, og vil i sådan et tilfælde skulle betale indkomstskat af gaven fra dig.

Gaveanmeldelse – hvis den ydet gave er over det afgiftsfrie beløb, skal der indsendes gaveanmeldelse til Skat senest den 1. maj det efterfølgende år, og afgiften skal betales samtidig.  

Gavebrev – Det anbefales, at der i forbindelse med overførsel af gaven udarbejdes et gavebrev til dokumentation for, at der er givet en gave. Det for at undgå evt. tvivl om, hvorvidt der skal ydes en modydelse eller, om der i stedet var tale om et lån mellem parterne.

I et gavebrev kan der ydermere tages stilling til om gaven skal være modtagerens særeje, således at et gavebeløb ikke skal deles med ægtefælles ved en skilsmisse og/eller død.

Kontakt os hos Ejendom & Jura, hvis du har behov for assistance i forbindelse med gaver, gavebrev og familielån mv.

Vil du vide mere?

Camilla Tankmar

Jurist og ejendomsrådgiver Ejendomshandler, testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter, ansættelsesret, selskabsret 48225272 28307533 cta@agrovi.dk
camilla tankmar
jurist og ejendomsrådgiver
48225272
28307533
cta@agrovi.dk
ejendomshandler, testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter, ansættelsesret, selskabsret

skal julegaverne være større i år?

husk, at du hver år kan give et afgiftsfrit beløb. du må i 2021 give kr. 68.700 i gave uden, at modtageren skal betale afgift, hvis modtageren er:

  • dine børn
  • stedbørn, deres børn, herunder adoptivbørn eller
  • dine forældre

to forældre kan således give 2 x bundfradraget på kr. 68.700 - samlet set kr. 137.400 til deres børn uden, at gaven udløser afgift.

det er i den forbindelse vigtigt, at den enkelte forældre ejer kontantværdier, så begge forældre har mulighed for at give sådan en gave. er forældrene gift og har en fælleskonto, kan der gives 2 x kr. 68.700 kr. ved 2 overførsler. den ene med meddelelse om, at gaven er fra mor, og den anden overførsel med meddelelse om, at gaven er fra far. 

hvis beløbet overstiger kr. 68.700, skal der betales 15% skat af det overstigende beløb. giver du en gave på fx 100.000, skal der betales 15% af kr. 31.300, dvs. af den del der overstiger kr. 68.700.

for sammenboende gælder, at de som minimum skal have haft fælles bopæl i to år, før gaven gives, hvorefter der ligeledes kan gives afgiftsfrie gaver på kr. 68.700, fx mellem ugifte samlevende eller søskende. beløb større end bundbeløbet medfører, at der skal betales afgift af den del, der overstiger det afgiftsfrie beløb.

for gaver til dine svigerbørn udgør det afgiftsfrie bundbeløb kr. 24.000 i 2021. dit barn skal være gift med dit svigerbarn for at kunne modtage skattefri gaver fra dig. lever dit barn i et papirløst forhold, er dit barns partner – juridisk set – ikke dit svigerbarn, og vil i sådan et tilfælde skulle betale indkomstskat af gaven fra dig.

gaveanmeldelse – hvis den ydet gave er over det afgiftsfrie beløb, skal der indsendes gaveanmeldelse til skat senest den 1. maj det efterfølgende år, og afgiften skal betales samtidig.  

gavebrev - det anbefales, at der i forbindelse med overførsel af gaven udarbejdes et gavebrev til dokumentation for, at der er givet en gave. det for at undgå evt. tvivl om, hvorvidt der skal ydes en modydelse eller, om der i stedet var tale om et lån mellem parterne.

i et gavebrev kan der ydermere tages stilling til om gaven skal være modtagerens særeje, således at et gavebeløb ikke skal deles med ægtefælles ved en skilsmisse og/eller død.

kontakt os hos ejendom & jura, hvis du har behov for assistance i forbindelse med gaver, gavebrev og familielån mv.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="7320"]


https://www.agrovi.dk/contact/camilla-tankmar/
21
oktober
Sprøjteopfølgningskursus (UDSOLGT)
UDSOLGT Var du sidst på opfølgningskursus til sprøjtecertifikat i 2017 eller tidligere? Så er det tid til at få fornyet…
26
oktober
Markdag: Companion Crops & rapsjordlopper
SØLLESTED Companion crops i raps for at nedsætte angreb af rapsjordlopper Companion crops eller dækafgrøder er et relativt nyt værktøj…
27
oktober
Dansk Bioøkonomi konference
ENGETOFTE GODS Hvordan kan dansk jordbrug og grønne virksomheder skabe værdi og positiv udvikling samtidig med, at vi reducerer klimabelastning og…
28
oktober
Sprøjteopfølgningskursus (Hillerød)
HILLERØD Var du sidst på opfølgningskursus til sprøjtecertifikat i 2017 eller tidligere? Så er det tid til at få fornyet…
28
oktober
Forsøk med fanggrøder (Sverige)
HELSINGBORG I samarbete med Martin Krokstorp har Henrik Fredsgaard Larsen från Agrovi etablerat försök med mellangrödor. Vi skal titta på…

AGROVI NORD

KONTORADRESSE:
Industrivænget 22
3400 Hillerød

T: 48 22 52 00

AGROVI MIDT

KONTORADRESSE:
Balstrupvej 90
4100 Ringsted

T: 48 22 52 00

AGROVI VEST

KONTORADRESSE:
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk

T: 48 22 52 00

AGROVI SYD

KONTORADRESSE:
Hollandiavej 4
4840 Nr. Alslev

T: 48 22 52 00


Translate »
Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0