MODERNISERING KVÆG

Under denne ordning kan der søges om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren. Ordningens formål er, at øge rentabiliteten i kvægsektoren og implementere kravene i ”Lov om hold af kvæg”.

Ansøgningsperiode:   19. marts til 19. maj.

Formål:

Pulje: 100 mio. kr.

Tilskudssats:

 • 20 % tilskud til byggeri af nye stalde og tilbygninger (maks. 5 mio.kr.)
 • 40 % i tilskud til renovering af eksisterende stalde (maks. 5 mio. kr.)

Minimumsinvestering:           300.000 kr.

Betingelse for tilsagn:

 • Godkendt finansieringsplan fra bank eller anden långiver
 • Projektets beregnede nutidsværdi skal være positiv
 • Primær jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på mindst 830 timer

Der prioriteres efter:

 • Projektets nutidsværdi
 • Miljøgodkendelser på plads (eller ikke kræves)
 • Byggetilladelse udstedt (eller ikke kræves)

Vil du vide mere?

Henrik Kruse Rasmussen

Projektkonsulent Rådgivning om tilskudsordninger (projekter), Projektudvikling, Projektstyring, Fundraising, Energipil, Naturplaner og vildtpleje. 48225257 24523886 hkr@agrovi.dk
henrik kruse rasmussen
projektkonsulent
48225257
24523886
hkr@agrovi.dk
rådgivning om tilskudsordninger (projekter), projektudvikling, projektstyring, fundraising, energipil, naturplaner og vildtpleje.

modernisering kvÆg

under denne ordning kan der søges om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren. ordningens formål er, at øge rentabiliteten i kvægsektoren og implementere kravene i ”lov om hold af kvæg”.

ansøgningsperiode:   19. marts til 19. maj.

formål:

pulje: 100 mio. kr.

tilskudssats:

 • 20 % tilskud til byggeri af nye stalde og tilbygninger (maks. 5 mio.kr.)
 • 40 % i tilskud til renovering af eksisterende stalde (maks. 5 mio. kr.)

minimumsinvestering:           300.000 kr.

betingelse for tilsagn:

 • godkendt finansieringsplan fra bank eller anden långiver
 • projektets beregnede nutidsværdi skal være positiv
 • primær jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på mindst 830 timer

der prioriteres efter:

 • projektets nutidsværdi
 • miljøgodkendelser på plads (eller ikke kræves)
 • byggetilladelse udstedt (eller ikke kræves)

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="577"]


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-kruse-rasmussen/

AGROVI NORD

KONTORADRESSE:
Industrivænget 22
3400 Hillerød

T: 48 22 52 00

AGROVI MIDT

KONTORADRESSE:
Balstrupvej 90
4100 Ringsted

T: 48 22 52 00

AGROVI VEST

KONTORADRESSE:
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk

T: 48 22 52 00

AGROVI SYD

KONTORADRESSE:
Hollandiavej 4
4840 Nr. Alslev

T: 48 22 52 00

AGROVI HUB Vejle

KONTORADRESSE:
Lysholt Allé 8
7100 Vejle

T: 48 22 52 00


Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0