Skip to main content

Grønne byer

Agrovi Biodiversitet arbejder for bedre natur og biodiversitet over alt, også i byerne. Her er der mange muligheder selvom man måske ikke skulle tro det. Parker og grønne arealer er selvfølgelig selvskabte til at man gør en ekstra indsats, men hvad med industriområderne, kan man gøre en forskel der? Svaret er et kæmpe ja, for rigtig mange virksomheder har mindre ubrugte arealer som bare henligger, eller bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Andre virksomheder har store åbne arealer som henligger i græs eller uønsket bevoksning, og det er netop på både de små og store arealer i industriområderne, at der kan gøres en kæmpe forskel.

 • Mobile grønne oaser

  MOBILE GRØNNE OASER er din grønne ambassadør for natur midt i byrummet.

  Oasen er tænkt som en hjælp til natur og miljø, mens der brydes asfalt op og plantes buske og træer til et mere vedvarende løft af naturen i lokalområdet.

  Det kan også være, at du ikke har mulighed for at lave permanente løsninger, men at du stadig gerne vil hjælpe naturen på vej. Der er en MOBIL GRØN OASE det perfekte valg.

  Plantekasserne er fyldt med hjemmehørende vilde blomstrende urter, som vil virke tiltrækkende for både flyvende insekter, og mennesker der trænger til et pusterum.

  Den MOBILE GRØNNE OASE tilbyder et trygt og æstetisk siddemiljø med mulighed for lidt fordybelse, hvor man mindst venter det.

  Fordele ved en MOBIL GRØN OASE er:

  • Et anderledes møderum i den friske luft
  • Signalerer en hjælpende hånd til en trængt natur
  • Materialerne er miljøvenlige, certificerede og signalerer holdbarhed
  • Tilbyder dine kunder en skøn oplevelse på et uventet sted
  • Mulighed for værdifuld kommunikation om din virksomheds engagement i kampen for mere biodiversitet
  • Plads til information, f.eks. QR-koder, der leder til info om planter, sommerfugle m.v.

  MATERIALEVALG

  En MOBIL GRØN OASE er bygget i FSC-mærket lærketræ og er stort set vedligeholdelsesfri. Den kan med fordel vaskes af én gang om året for alger og snavs.

  Plantekasserne er af genbrugsplast, hvilket sparer ca. 90 % CO2 og er vejrbestandige, hvorfor OASEN kan tåle at stå ude hele året. De 16 plantekasser er alle 40×60 cm i areal og ca. 40 cm dybe. Under hver plantekasse er der en vandtank forbundet med en væge af hampefibre, hvilket betyder, at hver kasse råder over 80 liter vand. Derfor er pasningen begrænset til opsyn og få påfyldninger.

  Vi har valgt at fylde kasserne med økologisk dansk pilekompost. Det har vi gjort for at bevare den gode fortælling hele vejen igennem den MOBILE FRØNNE OASE samtidigt med, at det er et fantastisk produkt, der giver god mening i forhold til danske urter og andre planter. Pilekomposten er næsten helt formuldet og har samtidigt et relativt lavt næringsindhold, som man vil finde mange steder, hvor de vilde danske planter vokser.

  Planterne er alle af hjemmehørende vild dansk oprindelse og egner sig også til at gro i et vindblæst miljø. Planterne kan udvælges specielt til at fortælle en specifik historie, hvis I skulle ønske det. Det kan være, I ønsker planter, der har en relation til stranden eller den danske skov.

  Den MOBILE GRØNNE OASE er som standard beplantet med en god blanding af arter, der er passende til det område, den MOBILE GRØNNE OASE skal placeres i. Der er også lagt vægt på, at planterne har en lang blomstringstid, så man får mest muligt ud af sit pusterum hen over sæsonen.

  PASNING: Ejer står selv for den minimale pasning, fx påfyldning af vand efter behov. Oasen leveres og tilplantes på stedet. Der følger en grundig pasningsvejledning og information om planterne med.

  INTRODUKTIONSPRIS: Kr. 47.000 kr + moms ved levering i Hillerød kommune eller tilstødende kommuner.

 • Små eller mellemstore virksomheder

  På de mindre arealer hos små eller mellemstore virksomheder kan man selvfølgelig ikke skabe lige så meget natur, som man kan på et stort sammenhængende område, men selv mindre baggårde eller områder kan omdannes eller forbedres i en sådan grad, at de kan bruges af det lokale dyreliv som åndehuller eller trædesten i deres videre færd igennem et område. Mindre områder med den rigtige beplantning på det rigtige sted, kan skabe liv og muligheder for de lokale insekter og skabe dækning for små pattedyr og fugle. Det gælder også om at bruge de elementer et område allerede har. Er der mere grønt ved skellet til naboen, giver det rigtig god mening at målrette indsatset her for at skabe så stort et sammenhængende område som muligt. Er der ingen grøn passage igennem området som fx beplantning i form af hæk eller andre vækster, kan det være en god ide at starte her, for at skabe muligheder for at dyrene kan komme sikkert igennem området. Har man ikke muligheder for at beplante sit område, er der stadig flere muligheder der kan udforskes. Mindre plantekasser med hjemmehørende urter kan skabe fødegrundlag for både insekter, fugle og små gnavere. På den måde kan man stadig gøre noget godt for naturen og biodiversiteten i sit nærområde.

  Det skal heller ikke underkendes, at den almindelige forbruger er begyndt at sætte sig mere ind i hvad biodiversitet er for noget, og hvad den enkelte kan gøre. Derfor er der også flere virksomheder, som er begyndt at rette fokus denne vej, for at kunne promovere sig på det grønne område. Dette kan i sidste ende give et mersalg hos den type kunde der går op i den danske natur og biodiversitet.

  Hvis du ønsker at vide mere om hvad der kan gøres i din virksomhed eller på dit område, kan du kontakte en af vores projektledere eller biodiversitetsrådgivere for at få en uforpligtende snak eller tilbud på hvad der kan gøre naturen godt hos dig. Priser og forslag til pakkeløsninger kan findes her (LINK)

 • Store virksomheder eller områder

  I forbindelse med større virksomheder eller store sammenhængende områder er der andre muligheder alt efter hvor området ligger, og hvad en eventuel kunde kunne ønske sig. Generelt er der en tommelfingerregel der siger, at jo større og mere sammenhængende et område er, desto mere natur og biodiversitet kan der komme på lidt længere sigt. Agrovi Biodiversitet er fortaler for at skabe muligheder for de ansatte i disse områder, blandt andet ved at lave stisystemer og udendørs faciliteter der muliggør at en større del af arbejdsdagen kan rykke udenfor. På den måde kan de ansatte tage telefonmøder mens de går en tur på anlagte stier, spise deres frokost udendørs når vejret tillader det, eller holde mere formelle møder under åben himmel. Det er videnskabeligt bevist at jo tættere man er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for at man er mere afbalanceret og lever længere. Risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver også mindsket, ved at man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller på et grønt område.

  De større sammenhængende områder kan beplantes eller omlægges på mange forskellige måder, alt efter hvad man ønsker. Den nemme og hurtige løsning er at fræse hele eller dele af området for derefter at så en blomsterblanding. Problemet med denne løsning er, at den er meget endimensionel og understøtter kun en type biodiversitet. Derudover skal blomsterstriber (alt efter hvilken type man vælger) omlægges enten hvert år eller efter ganske få år, enten pga. invasion fra den omkringliggende natur, eller fordi planterne er afblomstret eller ser sølle ud. Mange gør også den fejl at vælge blomsterblandinger der indeholder få eller ingen hjemmehørende danske plantearter. Dette gør at det kun er et fåtal af de danske insekter, der kan få glæde af de blomster man sår ud. Det skal siges at områder med engbevoksning bestående af danske hjemmehørende arter er et glimrende valg, hvis det bliver udført som et enkelt element i en større plan hvor andre elementer indgår.

  Den mere holdbare men også mere krævende løsning, er at lave en længerevarende plan, for hvordan området kan udvikles til størst mulig gavn for både naturen og den enkelte ansatte i firmaet. Alt efter størrelse kan der udvikles mindre områder med hver deres naturtype som fx frugttræslund, eng, skov osv som kan skabe en mosaik af forskellige muligheder for både mennesker og naturen. Dette vil understøtte et langt større antal arter, samtidigt med at der kan skabes rum som de ansatte kan udnytte i løbet af deres arbejdsdag. En sådan plan er mere langsigtet, grundig, givende og understøtter biodiversiteten på bedst mulig måde, men den er også mere dyr og tidskrævende i opstartsfasen. Til gengæld får man et produkt der kan holde i årtier, og som ikke kan beskyldes for Greenwashing.

  Kunne en omlægning af jeres grønne arealer lyde spændende for dig eller din virksomhed, står Agrovi Biodiversitet klar til at rådgive og vejlede jer til det bedst mulige resultat. Vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres muligheder og tanker. Priser og forslag til pakkeløsninger kan findes her (Link)

 • Grundejerforeninger / Husejeren

  De danske husejere står for et meget større område end alle vores nationalparker lagt sammen. Derfor giver det også rigtig god mening, at et stort fokus på biodiversitetsdagsordenen bør ligges her. Agrovi biodiversitet tilbyder både den enkelte haveejer men også grundejerforeninger, ejerforeninger eller andelsboligforeninger en gennemgang og eventuel rådgivning omhandlende, hvordan den enkelte have eller grønne område kan hjælpe med til at fremme den danske biodiversitet. I de danske haver er der et stort potentiale for at fremme naturen med få simple tiltag, som hverken er dyre eller tidskrævende. En lille ting som at lægge hækafklippet i en kompostbunke kan fremme et væld af nedbryddere, insekter, padder og mindre pattedyr. Der er også mange muligheder i forbindelse med beplantning af bede. Mange vælger stedsegrønne planter så som rododendron som giver flotte blomster. Problemet med denne type af planter er at de danske insekter og dyr ikke kender den, og ikke ved hvordan de skal bruge den. Derfor er der ingen af de danske insekter, der kan få pollen eller nektar fra fx rododendron eller mange andre importerede arter, og de giver dermed ingen muligheder til den danske fauna. Med det rette plantevalg og dertilhørende plejeplan kan du give den danske natur et pusterum, eller bare en trædesten som dyr og insekter kan bruge når de er i din have. Mange af disse tilføjelser kan ligge nede i bunden af haven hvor man ikke kan se det, hvis du/i ikke er vilde med tanken om det mere uordentlige udtryk, en kvasbunke eller stendynge kan fremvise. Hvis der ønskes en gennemgang af haven eller gården med henblik på at ændre den til biodiversitetsområde, tilbyder vi et biodiversitetstjek hvor vi sammen gennemgår din have eller område med særligt fokus på allerede eksisterende tiltag og hvad du kan ændre for at få en god effekt. For at læse mere om biodiversitetstjek klik her (Link)

  Hvis du ønsker et tilbud eller bare en uforpligtende snak kan du kontakte en af vores projektledere eller biodiversitetsrådgivere, som vil guide dig igennem dine muligheder og hvad du kan få ud af netop din have eller område. Priseksempler og forslag kan findes her: (Link)

 • Kommuner

  De danske kommuner driver og overser meget store områder og derfor giver det også god mening at kommunerne skal gå forrest i problematikken omkring den manglende biodiversitet. Med udgangspunkt i den enkelte kommunes arealer og sammen med jer der arbejder med området i kommunen, udarbejder vi planer og projekter med fokus på at øge biodiversitet, og som samtidig er robust og æstetisk til gavn for både kommunen og dens beboere. Vi arbejder fokuseret med løsninger til at fremme den lokale biodiversitet i byrummet blandt andet ved at teste forskellige jordmedietyper på vores egen grund, frøblandinger til brug under forskellige forudsætninger, skræddersyede beplantninger der passer ind lige præcis i jeres område og meget mere. På denne måde kan vi sammen skabe bedre vilkår for en øget og varieret natur. Vi hjælper jer hele vejen fra idé, over tegninger og visualisering til implementering af de konkrete planer. I får rådgivning med høj faglighed og stort naturkendskab, samt en stram styring gennem hele projektet. Vi udarbejder også drifts- og plejeplaner der sikrer succes med jeres projekt hvad enten det måtte dreje sig om boligområder eller mere grønne parkområder.

  Det er desuden også videnskabeligt bevist at jo tættere en borger er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for at borgeren er mere afbalanceret og lever længere. Risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver også mindsket, ved at man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller på et grønt område. På denne måde kan den enkelte kommune give deres borgere et bedre helbred, hvilket vil kunne mærkes hele vejen igennem systemet.

  Viden om natur og en hensigtsmæssig måde at udnytte kommunale arealer er også vigtig for at bevare og øge biodiversiteten. Derfor tilbyder vi i Agrovi Biodiversitet også formidling, for eksempel via borgerarrangementer med gode historier og aktiviteter, der kan gøre en forskel. Formidlingen kan også foregå ved en fælles gennemgang af jeres arealer med fokus på den forskel, præcis jeres indsats gør eller kan gøre for naturen. Mange problemer kan også løses ved efteruddannelse af jeres grønne afdeling, dette kan fx være hvordan man passer og plejer biodiversitetsområder for det bedst mulige resultat, eller hvordan man forklare en interesseret borger om, hvorfor tingene pludselig ser anderledes ud end det plejede. Gennem vores netværk har vi også virksomheder der sammen med os, kan trækkes ind for at skabe mere ejerskab for den enkelte borger over det område de bor og færdes i. Sådanne initiativer kan sættes i verden for at nedsætte hærværk, skabe mere tryghed, og samtidig give områdets beboere en stolthed over deres fællesområder til gavn for både kommunen, og den biodiversitet vi gerne vil have spirer frem.  

Vil du vide mere?

Andreas Höll

Teamleder, Natur & Biodiversitet Naturbeskyttelse, plejegræsning, tilskudsmuligheder, lovgivning, vand og vandløb 48225249 20474828 anh@agrovi.dk
andreas höll
teamleder, natur & biodiversitet
48225249
20474828
anh@agrovi.dk
naturbeskyttelse, plejegræsning, tilskudsmuligheder, lovgivning, vand og vandløb

grønne byer

agrovi biodiversitet arbejder for bedre natur og biodiversitet over alt, også i byerne. her er der mange muligheder selvom man måske ikke skulle tro det. parker og grønne arealer er selvfølgelig selvskabte til at man gør en ekstra indsats, men hvad med industriområderne, kan man gøre en forskel der? svaret er et kæmpe ja, for rigtig mange virksomheder har mindre ubrugte arealer som bare henligger, eller bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. andre virksomheder har store åbne arealer som henligger i græs eller uønsket bevoksning, og det er netop på både de små og store arealer i industriområderne, at der kan gøres en kæmpe forskel.

 • mobile grønne oaser

  mobile grØnne oaser er din grønne ambassadør for natur midt i byrummet.

  oasen er tænkt som en hjælp til natur og miljø, mens der brydes asfalt op og plantes buske og træer til et mere vedvarende løft af naturen i lokalområdet.

  det kan også være, at du ikke har mulighed for at lave permanente løsninger, men at du stadig gerne vil hjælpe naturen på vej. der er en mobil grØn oase det perfekte valg.

  plantekasserne er fyldt med hjemmehørende vilde blomstrende urter, som vil virke tiltrækkende for både flyvende insekter, og mennesker der trænger til et pusterum.

  den mobile grØnne oase tilbyder et trygt og æstetisk siddemiljø med mulighed for lidt fordybelse, hvor man mindst venter det.

  fordele ved en mobil grØn oase er:

  • et anderledes møderum i den friske luft
  • signalerer en hjælpende hånd til en trængt natur
  • materialerne er miljøvenlige, certificerede og signalerer holdbarhed
  • tilbyder dine kunder en skøn oplevelse på et uventet sted
  • mulighed for værdifuld kommunikation om din virksomheds engagement i kampen for mere biodiversitet
  • plads til information, f.eks. qr-koder, der leder til info om planter, sommerfugle m.v.

  materialevalg

  en mobil grØn oase er bygget i fsc-mærket lærketræ og er stort set vedligeholdelsesfri. den kan med fordel vaskes af én gang om året for alger og snavs.

  plantekasserne er af genbrugsplast, hvilket sparer ca. 90 % co2 og er vejrbestandige, hvorfor oasen kan tåle at stå ude hele året. de 16 plantekasser er alle 40×60 cm i areal og ca. 40 cm dybe. under hver plantekasse er der en vandtank forbundet med en væge af hampefibre, hvilket betyder, at hver kasse råder over 80 liter vand. derfor er pasningen begrænset til opsyn og få påfyldninger.

  vi har valgt at fylde kasserne med økologisk dansk pilekompost. det har vi gjort for at bevare den gode fortælling hele vejen igennem den mobile frØnne oase samtidigt med, at det er et fantastisk produkt, der giver god mening i forhold til danske urter og andre planter. pilekomposten er næsten helt formuldet og har samtidigt et relativt lavt næringsindhold, som man vil finde mange steder, hvor de vilde danske planter vokser.

  planterne er alle af hjemmehørende vild dansk oprindelse og egner sig også til at gro i et vindblæst miljø. planterne kan udvælges specielt til at fortælle en specifik historie, hvis i skulle ønske det. det kan være, i ønsker planter, der har en relation til stranden eller den danske skov.

  den mobile grØnne oase er som standard beplantet med en god blanding af arter, der er passende til det område, den mobile grØnne oase skal placeres i. der er også lagt vægt på, at planterne har en lang blomstringstid, så man får mest muligt ud af sit pusterum hen over sæsonen.

  pasning: ejer står selv for den minimale pasning, fx påfyldning af vand efter behov. oasen leveres og tilplantes på stedet. der følger en grundig pasningsvejledning og information om planterne med.

  introduktionspris: kr. 47.000 kr + moms ved levering i hillerød kommune eller tilstødende kommuner.

 • små eller mellemstore virksomheder

  på de mindre arealer hos små eller mellemstore virksomheder kan man selvfølgelig ikke skabe lige så meget natur, som man kan på et stort sammenhængende område, men selv mindre baggårde eller områder kan omdannes eller forbedres i en sådan grad, at de kan bruges af det lokale dyreliv som åndehuller eller trædesten i deres videre færd igennem et område. mindre områder med den rigtige beplantning på det rigtige sted, kan skabe liv og muligheder for de lokale insekter og skabe dækning for små pattedyr og fugle. det gælder også om at bruge de elementer et område allerede har. er der mere grønt ved skellet til naboen, giver det rigtig god mening at målrette indsatset her for at skabe så stort et sammenhængende område som muligt. er der ingen grøn passage igennem området som fx beplantning i form af hæk eller andre vækster, kan det være en god ide at starte her, for at skabe muligheder for at dyrene kan komme sikkert igennem området. har man ikke muligheder for at beplante sit område, er der stadig flere muligheder der kan udforskes. mindre plantekasser med hjemmehørende urter kan skabe fødegrundlag for både insekter, fugle og små gnavere. på den måde kan man stadig gøre noget godt for naturen og biodiversiteten i sit nærområde.

  det skal heller ikke underkendes, at den almindelige forbruger er begyndt at sætte sig mere ind i hvad biodiversitet er for noget, og hvad den enkelte kan gøre. derfor er der også flere virksomheder, som er begyndt at rette fokus denne vej, for at kunne promovere sig på det grønne område. dette kan i sidste ende give et mersalg hos den type kunde der går op i den danske natur og biodiversitet.

  hvis du ønsker at vide mere om hvad der kan gøres i din virksomhed eller på dit område, kan du kontakte en af vores projektledere eller biodiversitetsrådgivere for at få en uforpligtende snak eller tilbud på hvad der kan gøre naturen godt hos dig. priser og forslag til pakkeløsninger kan findes her (link)

 • store virksomheder eller områder

  i forbindelse med større virksomheder eller store sammenhængende områder er der andre muligheder alt efter hvor området ligger, og hvad en eventuel kunde kunne ønske sig. generelt er der en tommelfingerregel der siger, at jo større og mere sammenhængende et område er, desto mere natur og biodiversitet kan der komme på lidt længere sigt. agrovi biodiversitet er fortaler for at skabe muligheder for de ansatte i disse områder, blandt andet ved at lave stisystemer og udendørs faciliteter der muliggør at en større del af arbejdsdagen kan rykke udenfor. på den måde kan de ansatte tage telefonmøder mens de går en tur på anlagte stier, spise deres frokost udendørs når vejret tillader det, eller holde mere formelle møder under åben himmel. det er videnskabeligt bevist at jo tættere man er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for at man er mere afbalanceret og lever længere. risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver også mindsket, ved at man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller på et grønt område.

  de større sammenhængende områder kan beplantes eller omlægges på mange forskellige måder, alt efter hvad man ønsker. den nemme og hurtige løsning er at fræse hele eller dele af området for derefter at så en blomsterblanding. problemet med denne løsning er, at den er meget endimensionel og understøtter kun en type biodiversitet. derudover skal blomsterstriber (alt efter hvilken type man vælger) omlægges enten hvert år eller efter ganske få år, enten pga. invasion fra den omkringliggende natur, eller fordi planterne er afblomstret eller ser sølle ud. mange gør også den fejl at vælge blomsterblandinger der indeholder få eller ingen hjemmehørende danske plantearter. dette gør at det kun er et fåtal af de danske insekter, der kan få glæde af de blomster man sår ud. det skal siges at områder med engbevoksning bestående af danske hjemmehørende arter er et glimrende valg, hvis det bliver udført som et enkelt element i en større plan hvor andre elementer indgår.

  den mere holdbare men også mere krævende løsning, er at lave en længerevarende plan, for hvordan området kan udvikles til størst mulig gavn for både naturen og den enkelte ansatte i firmaet. alt efter størrelse kan der udvikles mindre områder med hver deres naturtype som fx frugttræslund, eng, skov osv som kan skabe en mosaik af forskellige muligheder for både mennesker og naturen. dette vil understøtte et langt større antal arter, samtidigt med at der kan skabes rum som de ansatte kan udnytte i løbet af deres arbejdsdag. en sådan plan er mere langsigtet, grundig, givende og understøtter biodiversiteten på bedst mulig måde, men den er også mere dyr og tidskrævende i opstartsfasen. til gengæld får man et produkt der kan holde i årtier, og som ikke kan beskyldes for greenwashing.

  kunne en omlægning af jeres grønne arealer lyde spændende for dig eller din virksomhed, står agrovi biodiversitet klar til at rådgive og vejlede jer til det bedst mulige resultat. vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres muligheder og tanker. priser og forslag til pakkeløsninger kan findes her (link)

 • grundejerforeninger / husejeren

  de danske husejere står for et meget større område end alle vores nationalparker lagt sammen. derfor giver det også rigtig god mening, at et stort fokus på biodiversitetsdagsordenen bør ligges her. agrovi biodiversitet tilbyder både den enkelte haveejer men også grundejerforeninger, ejerforeninger eller andelsboligforeninger en gennemgang og eventuel rådgivning omhandlende, hvordan den enkelte have eller grønne område kan hjælpe med til at fremme den danske biodiversitet. i de danske haver er der et stort potentiale for at fremme naturen med få simple tiltag, som hverken er dyre eller tidskrævende. en lille ting som at lægge hækafklippet i en kompostbunke kan fremme et væld af nedbryddere, insekter, padder og mindre pattedyr. der er også mange muligheder i forbindelse med beplantning af bede. mange vælger stedsegrønne planter så som rododendron som giver flotte blomster. problemet med denne type af planter er at de danske insekter og dyr ikke kender den, og ikke ved hvordan de skal bruge den. derfor er der ingen af de danske insekter, der kan få pollen eller nektar fra fx rododendron eller mange andre importerede arter, og de giver dermed ingen muligheder til den danske fauna. med det rette plantevalg og dertilhørende plejeplan kan du give den danske natur et pusterum, eller bare en trædesten som dyr og insekter kan bruge når de er i din have. mange af disse tilføjelser kan ligge nede i bunden af haven hvor man ikke kan se det, hvis du/i ikke er vilde med tanken om det mere uordentlige udtryk, en kvasbunke eller stendynge kan fremvise. hvis der ønskes en gennemgang af haven eller gården med henblik på at ændre den til biodiversitetsområde, tilbyder vi et biodiversitetstjek hvor vi sammen gennemgår din have eller område med særligt fokus på allerede eksisterende tiltag og hvad du kan ændre for at få en god effekt. for at læse mere om biodiversitetstjek klik her (link)

  hvis du ønsker et tilbud eller bare en uforpligtende snak kan du kontakte en af vores projektledere eller biodiversitetsrådgivere, som vil guide dig igennem dine muligheder og hvad du kan få ud af netop din have eller område. priseksempler og forslag kan findes her: (link)

 • kommuner

  de danske kommuner driver og overser meget store områder og derfor giver det også god mening at kommunerne skal gå forrest i problematikken omkring den manglende biodiversitet. med udgangspunkt i den enkelte kommunes arealer og sammen med jer der arbejder med området i kommunen, udarbejder vi planer og projekter med fokus på at øge biodiversitet, og som samtidig er robust og æstetisk til gavn for både kommunen og dens beboere. vi arbejder fokuseret med løsninger til at fremme den lokale biodiversitet i byrummet blandt andet ved at teste forskellige jordmedietyper på vores egen grund, frøblandinger til brug under forskellige forudsætninger, skræddersyede beplantninger der passer ind lige præcis i jeres område og meget mere. på denne måde kan vi sammen skabe bedre vilkår for en øget og varieret natur. vi hjælper jer hele vejen fra idé, over tegninger og visualisering til implementering af de konkrete planer. i får rådgivning med høj faglighed og stort naturkendskab, samt en stram styring gennem hele projektet. vi udarbejder også drifts- og plejeplaner der sikrer succes med jeres projekt hvad enten det måtte dreje sig om boligområder eller mere grønne parkområder.

  det er desuden også videnskabeligt bevist at jo tættere en borger er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for at borgeren er mere afbalanceret og lever længere. risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver også mindsket, ved at man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller på et grønt område. på denne måde kan den enkelte kommune give deres borgere et bedre helbred, hvilket vil kunne mærkes hele vejen igennem systemet.

  viden om natur og en hensigtsmæssig måde at udnytte kommunale arealer er også vigtig for at bevare og øge biodiversiteten. derfor tilbyder vi i agrovi biodiversitet også formidling, for eksempel via borgerarrangementer med gode historier og aktiviteter, der kan gøre en forskel. formidlingen kan også foregå ved en fælles gennemgang af jeres arealer med fokus på den forskel, præcis jeres indsats gør eller kan gøre for naturen. mange problemer kan også løses ved efteruddannelse af jeres grønne afdeling, dette kan fx være hvordan man passer og plejer biodiversitetsområder for det bedst mulige resultat, eller hvordan man forklare en interesseret borger om, hvorfor tingene pludselig ser anderledes ud end det plejede. gennem vores netværk har vi også virksomheder der sammen med os, kan trækkes ind for at skabe mere ejerskab for den enkelte borger over det område de bor og færdes i. sådanne initiativer kan sættes i verden for at nedsætte hærværk, skabe mere tryghed, og samtidig give områdets beboere en stolthed over deres fællesområder til gavn for både kommunen, og den biodiversitet vi gerne vil have spirer frem.  

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="530"]


https://www.agrovi.dk/contact/andreas-holl/

Bliv inspireretSe vores katalog

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0