Skip to main content

Hvorfor biodiversitet?

Vi nyder alle naturen. Den danske natur er varieret og omfatter mange forskellige naturtyper. Under seneste istid blev Danmark delt i to. Det resulterer i en unik og varieret natur. Fra Vejle og østpå er Danmark kendetegnet af en næringsrig jord, og som udgangspunkt er Østjylland beriget med et rullende landskab og frodig natur. I Vestdanmark er jorden mere næringsfattig med heder og større klitområder ,som understøtter en helt anden naturtype.

FOKUS PÅ HJEMMEHØRENDE ARTER

Hos Agrovi Biodiversitet fokuserer vi på hjemmehørende arter på tværs af naturens grupper, fordi hjemmehørende arter understøtter hjemmehørende arter, og derfor skaber meget bedre betingelser for biodiversiteten i alle sammenhænge. Hjemmehørende arter og deres vigtighed skal forstås på den måde, at dyr og planter, der har været og levet det samme sted igennem årtusinder, har udviklet sig sideløbende og kender derfor hinanden ud og ind.
Denne udvikling gør, at dyr og planter har lært at udnytte hinanden på bedst mulig måde. Det kan for eksempel nævnes, at et dansk egetræ har over 2.000 ledsagerarter, som både går i forbindelse/samarbejde med træets rødder, bark, blade og frugter, og dermed hjælper egetræet og spreder dens agern.

Til sammenligning har den introducerede hestekastanje, der har været i Danmark over 400 år omkring 5 insektarter, der bruger den som fødeemne. Dette er bare et ud af mange eksempler på, at dyr og planter er meget lang tid om at lære hinanden at kende og bruge hinanden til fulde.

EN VÆRDIFULD INDSATS

I Agrovi Biodiversitet arbejder vi for at mindske tabet af biodiversitet, øge den manglende viden om de ydelser naturen gør for os mennesker og sætte fokus på den store mangel på mangfoldige naturområder i både by og på landet.

Vi har igennem vores arbejde særligt fokus på de biodiversitetsfremmende elementer, der i forvejen findes på et område, eller som kan skabes. Alt sammen til glæde og gavn for mennesker, klima og natur. Ud over selve biodiversitetsdagsordnen ønsker vi at sætte fokus på de egenskaber, som naturelementer bidrager med til vores hverdag, og hvilken værdi, det har for os mennesker.

Udover den direkte glæde ved en biodivers verden – om det så er over det vand, der kommer ud af vores haner, beskyttelse mod oversvømmelse, madkamre med både nødder, frugter, grøntsager og meget mere – så er naturens tjenester måske ikke noget, vi tænker over i det daglige. Men der er mange vigtige elementer, der får vores dagligdag til at hænge sammen.

Derudover er det videnskabelig bevist, at det at have naturen omkring sig også giver helbredsmæssige fordele og i sidste ende kan forlænge ens liv. Det bliver tydeligt igennem økosystemtjenester.

EFFEKTIVE ØKOSYSTEMTJENESTER

Økosystemtjenester er en betegnelse for de ressourcer og goder, som mennesker og samfund får fra naturens økosystemer og enkelte elementer. Ønsker man at arbejde på at øge biodiversiteten på ens område, så er det også et effektivt værktøj, der bruges til at sikre en helhedsskuende og bæredygtig tilgang til planlægning, projektudvikling og giver en effektiv dialog imellem alle projektparter, beslutningstagere og interessenter.

Det er også vigtig at nævne, at naturen har sin egen ret – uden, at det er til menneskelig gavn. I arbejdet med at fremme biodiversitet i det urbane miljø er der ofte tale om at skabe forståelse og plads til en mere generel natur, end der er til at sikre sjældne og truede arter. Her arbejder vi med de muligheder, der er i samspil med de eksisterende bymæssige aktiviteter.

Hvis du gerne vil bidrage til bedre biodiversitet på dine arealer, så kontakt os allerede i dag for et uforpligtende møde.

Vil du vide mere?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder & naturrådgiver Vilde naturprojekter, bynatur, grøn omstilling, biodiversitetsfotograf 48225200 23225287 hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder & naturrådgiver
48225200
23225287
hhl@agrovi.dk
vilde naturprojekter, bynatur, grøn omstilling, biodiversitetsfotograf

hvorfor biodiversitet?

vi nyder alle naturen. den danske natur er varieret og omfatter mange forskellige naturtyper. under seneste istid blev danmark delt i to. det resulterer i en unik og varieret natur. fra vejle og østpå er danmark kendetegnet af en næringsrig jord, og som udgangspunkt er Østjylland beriget med et rullende landskab og frodig natur. i vestdanmark er jorden mere næringsfattig med heder og større klitområder ,som understøtter en helt anden naturtype.

fokus pÅ hjemmehØrende arter

hos agrovi biodiversitet fokuserer vi på hjemmehørende arter på tværs af naturens grupper, fordi hjemmehørende arter understøtter hjemmehørende arter, og derfor skaber meget bedre betingelser for biodiversiteten i alle sammenhænge. hjemmehørende arter og deres vigtighed skal forstås på den måde, at dyr og planter, der har været og levet det samme sted igennem årtusinder, har udviklet sig sideløbende og kender derfor hinanden ud og ind.
denne udvikling gør, at dyr og planter har lært at udnytte hinanden på bedst mulig måde. det kan for eksempel nævnes, at et dansk egetræ har over 2.000 ledsagerarter, som både går i forbindelse/samarbejde med træets rødder, bark, blade og frugter, og dermed hjælper egetræet og spreder dens agern.

til sammenligning har den introducerede hestekastanje, der har været i danmark over 400 år omkring 5 insektarter, der bruger den som fødeemne. dette er bare et ud af mange eksempler på, at dyr og planter er meget lang tid om at lære hinanden at kende og bruge hinanden til fulde.

en vÆrdifuld indsats

i agrovi biodiversitet arbejder vi for at mindske tabet af biodiversitet, øge den manglende viden om de ydelser naturen gør for os mennesker og sætte fokus på den store mangel på mangfoldige naturområder i både by og på landet.

vi har igennem vores arbejde særligt fokus på de biodiversitetsfremmende elementer, der i forvejen findes på et område, eller som kan skabes. alt sammen til glæde og gavn for mennesker, klima og natur. ud over selve biodiversitetsdagsordnen ønsker vi at sætte fokus på de egenskaber, som naturelementer bidrager med til vores hverdag, og hvilken værdi, det har for os mennesker.

udover den direkte glæde ved en biodivers verden – om det så er over det vand, der kommer ud af vores haner, beskyttelse mod oversvømmelse, madkamre med både nødder, frugter, grøntsager og meget mere – så er naturens tjenester måske ikke noget, vi tænker over i det daglige. men der er mange vigtige elementer, der får vores dagligdag til at hænge sammen.

derudover er det videnskabelig bevist, at det at have naturen omkring sig også giver helbredsmæssige fordele og i sidste ende kan forlænge ens liv. det bliver tydeligt igennem økosystemtjenester.

effektive Økosystemtjenester

Økosystemtjenester er en betegnelse for de ressourcer og goder, som mennesker og samfund får fra naturens økosystemer og enkelte elementer. Ønsker man at arbejde på at øge biodiversiteten på ens område, så er det også et effektivt værktøj, der bruges til at sikre en helhedsskuende og bæredygtig tilgang til planlægning, projektudvikling og giver en effektiv dialog imellem alle projektparter, beslutningstagere og interessenter.

det er også vigtig at nævne, at naturen har sin egen ret – uden, at det er til menneskelig gavn. i arbejdet med at fremme biodiversitet i det urbane miljø er der ofte tale om at skabe forståelse og plads til en mere generel natur, end der er til at sikre sjældne og truede arter. her arbejder vi med de muligheder, der er i samspil med de eksisterende bymæssige aktiviteter.

hvis du gerne vil bidrage til bedre biodiversitet på dine arealer, så kontakt os allerede i dag for et uforpligtende møde.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="20349"]

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="530"]


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-helweg-larsen/

Vil du vide mere?

Andreas Höll

Teamleder, Natur & Biodiversitet Naturbeskyttelse, plejegræsning, tilskudsmuligheder, lovgivning, vand og vandløb 48225249 20474828 anh@agrovi.dk
andreas höll
teamleder, natur & biodiversitet
48225249
20474828
anh@agrovi.dk
naturbeskyttelse, plejegræsning, tilskudsmuligheder, lovgivning, vand og vandløb

hvorfor biodiversitet?

vi nyder alle naturen. den danske natur er varieret og omfatter mange forskellige naturtyper. under seneste istid blev danmark delt i to. det resulterer i en unik og varieret natur. fra vejle og østpå er danmark kendetegnet af en næringsrig jord, og som udgangspunkt er Østjylland beriget med et rullende landskab og frodig natur. i vestdanmark er jorden mere næringsfattig med heder og større klitområder ,som understøtter en helt anden naturtype.

fokus pÅ hjemmehØrende arter

hos agrovi biodiversitet fokuserer vi på hjemmehørende arter på tværs af naturens grupper, fordi hjemmehørende arter understøtter hjemmehørende arter, og derfor skaber meget bedre betingelser for biodiversiteten i alle sammenhænge. hjemmehørende arter og deres vigtighed skal forstås på den måde, at dyr og planter, der har været og levet det samme sted igennem årtusinder, har udviklet sig sideløbende og kender derfor hinanden ud og ind.
denne udvikling gør, at dyr og planter har lært at udnytte hinanden på bedst mulig måde. det kan for eksempel nævnes, at et dansk egetræ har over 2.000 ledsagerarter, som både går i forbindelse/samarbejde med træets rødder, bark, blade og frugter, og dermed hjælper egetræet og spreder dens agern.

til sammenligning har den introducerede hestekastanje, der har været i danmark over 400 år omkring 5 insektarter, der bruger den som fødeemne. dette er bare et ud af mange eksempler på, at dyr og planter er meget lang tid om at lære hinanden at kende og bruge hinanden til fulde.

en vÆrdifuld indsats

i agrovi biodiversitet arbejder vi for at mindske tabet af biodiversitet, øge den manglende viden om de ydelser naturen gør for os mennesker og sætte fokus på den store mangel på mangfoldige naturområder i både by og på landet.

vi har igennem vores arbejde særligt fokus på de biodiversitetsfremmende elementer, der i forvejen findes på et område, eller som kan skabes. alt sammen til glæde og gavn for mennesker, klima og natur. ud over selve biodiversitetsdagsordnen ønsker vi at sætte fokus på de egenskaber, som naturelementer bidrager med til vores hverdag, og hvilken værdi, det har for os mennesker.

udover den direkte glæde ved en biodivers verden – om det så er over det vand, der kommer ud af vores haner, beskyttelse mod oversvømmelse, madkamre med både nødder, frugter, grøntsager og meget mere – så er naturens tjenester måske ikke noget, vi tænker over i det daglige. men der er mange vigtige elementer, der får vores dagligdag til at hænge sammen.

derudover er det videnskabelig bevist, at det at have naturen omkring sig også giver helbredsmæssige fordele og i sidste ende kan forlænge ens liv. det bliver tydeligt igennem økosystemtjenester.

effektive Økosystemtjenester

Økosystemtjenester er en betegnelse for de ressourcer og goder, som mennesker og samfund får fra naturens økosystemer og enkelte elementer. Ønsker man at arbejde på at øge biodiversiteten på ens område, så er det også et effektivt værktøj, der bruges til at sikre en helhedsskuende og bæredygtig tilgang til planlægning, projektudvikling og giver en effektiv dialog imellem alle projektparter, beslutningstagere og interessenter.

det er også vigtig at nævne, at naturen har sin egen ret – uden, at det er til menneskelig gavn. i arbejdet med at fremme biodiversitet i det urbane miljø er der ofte tale om at skabe forståelse og plads til en mere generel natur, end der er til at sikre sjældne og truede arter. her arbejder vi med de muligheder, der er i samspil med de eksisterende bymæssige aktiviteter.

hvis du gerne vil bidrage til bedre biodiversitet på dine arealer, så kontakt os allerede i dag for et uforpligtende møde.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="20349"]

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="530"]


https://www.agrovi.dk/contact/andreas-holl/

Bliv inspireretSe vores katalog

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0