Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Companion Crops

En companion crop er en eller flere plantearter, der bliver sået sammen med en hovedafgrøde, fx vinterraps. Motivationen for at så companion crops er at opnå en positiv effekt på hovedafgrøden, enten i form af effekt på optagelse eller tilgængelighed af næringsstoffer, effekt på sygdomme og skadedyr eller på ukrudt.

Udfordringerne ved at have en companion crop er, at den også kan konkurrere med hovedafgrøden om næringsstoffer, vand og lys. Kunsten er derfor at vælge nogle arter, der giver de effekter, man gerne vil opnå, uden at ulemperne overstiger fordelene.

De bedste arter til companion crop

  • Honningurt vokser kraftigt og fylder meget i forhold til vinterrapsen. Den er sædskifteneutral og har en positiv effekt på fosforoptagelsen, da den har symbiose med mykorrhiza svampe
  • Boghvede har en positiv effekt på optagelsen af fosfor og har en mindre kraftig vækst end honningurt
  • Alexandrinekløver har en hurtig vækst i efteråret, men er ikke vinterfast
  • Inkarnat kløver vokser ikke så hurtigt til i efteråret som alexandrinekløveren, men har til gengæld et dybt rodsystem og kan overvintre
  • Vikke er en langsom starter, men er på trods af et relativt lille rodsystem effektiv til at samle kvælstof
  • Rug etablerer sig hurtigt og danner bladmasse, men kan også blive en væsentlig konkurrent til vinterrapsen. Man skal derfor være indstillet på, at den skal sprøjtes væk på et tidspunkt.

Kom godt i gang

Vil du være én af pionererne, der prøver kræfter med companion crops i vinterraps, kan du bruge denne enkle bladning sammen med vinterrapsen. Så er du allerede godt i gang:

0,5 kg/ha honningurt

2 kg/ha inkarnatkløver

2 kg/ha alexandrinekløver

4 kg/ha boghvede

Kontakt vores planteavlskonsulent Lene Mathiasen for at sikre, at du kommer i gang med de rigtige arter og får det bedste resultat.

Tilbage

Lene Mathiasen

Planteavlskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
EU-støtteordninger, Afgrøde Nyt, 29243932lema@agrovi.dk