Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Rådgivning til landbrug under 10 ha

Har du en landbrugsejendom hvor det tilhørende landbrugsareal er mindre end 10 ha, er der en række lovkrav og regler som du er undtaget f.eks. sprøjtejorunalindberetning (SJI) og kravet om dyrkning af flere afgrøder. Men selv om din ejendom er mindre end 10 ha og større end 2 ha, så har du stadig mulighed for at søge grundbetaling efter de gældende regler. For 2017 er tilskuddets størrelse på ca. 1.900 kr. pr. ha som dækker over Grundbetalingen og de Grønne krav. Landbrugere under 10 ha opfylder uden videre de Grønne Krav. Der skal hvert år indsendes en ansøgning om støtte – Agrovi Planteavl kan hjælpe dig.

Vi kan også hjælpe dig på en række andre områder omkring driften af din jord:tsb0545

  • Dyrkning af grovfoder
  • Græsmarkspleje
  • Økologi
  • Sortsvalg
  • Vildtpleje
  • §3 – arealer
  • Tilskudsordninger
  • Naturpleje
  • m.m

 

Tilbage

Camilla Beck Nielsen

Planteavlskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Økologi, Mark/gødningsplaner, Støtteordninger, Korn/frø, Nyhedsformidling4822524740135247cbn@agrovi.dk

Camilla Holm Fritzen

Planteavlskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Mark/Sprøjte- og gødningsplaner, Enkeltbetaling, Betalingsrettigheder, Sprøjtejournalindberetning, Gødningsregnskab.4822520661167575chf@agrovi.dk