Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Bygningsbesigtigelser i forbindelse med køb/salg

Når man køber eller sælger en landbrugsejendom er der ikke krav om, at den skal være forsynet med en tilstandsrapport, men en uvildig bygningsgennemgang er en fordel for både køber og sælger. En bygningsgennemgang  fastslår hvilken stand de enkelte bygningsdele befinder sig i og synliggør bygningernes anvendelsesmuligheder i forhold til gældende lovgivning. At få belyst ejendommens stærke og svage sider ved en bygningsgennemgang, giver sælger og køberet realistisk billede af ejendommen. Bygningsgennemgang er alene baseret på en visuel gennemgang af samtlige bygninger.

Du kan som sælger eller køber gennem en bygningsgennemgang også få vores vurdering af hvad stuehus, driftsbygninger og jord er værd på besigtigelsestidspunktet, hvilket kan være en stor hjælp ved fastsættelse af en købesums fordeling. En gennemgang foretages enten som en mundtlig gennemgang eller med en skriftlig rapport af gennemgangen.[/col-sm-8]

Jannik Noe-Nygaard

Bygningskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Landzonesagsbehandling, bygningsgennemgang, miljørådgivning, myndighedsbehandling, byggestyring og tilsyn samt skadesopgørelser4822522529268816jnn@agrovi.dk

Peter Lønfeldt

Bygnings- og Energikonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Energimærkning, energirådgivning, bygningsgennemgang, tilsyn og byggestyring samt projektering og tilbudsindhentning4822527760115830pel@agrovi.dk