Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Vandløb og regulativer

Har vandet svært ved at komme væk fra dine marker? Er du ramt af oversvømmelse og har lidt afgrødetab? Så er det oplagt at se på vandføringen i dræn, grøfter og vandløb. Dræn og grøfter er typisk privat ejet og kan derfor forbedres og fornys på lodsejerne bekostning. Husk, at alle, der har gavn af en retablering, skal bidrage til omkostningerne og vær opmærksom på, at det kan kræve tilladelser at forny en rørlagt vandløbsstrækning. Kommunerne er myndighed på vandløbsområdet.

Ved offentlige vandløb er vandføring og vedligeholdelse defineret ved vandløbets regulativ. Det er kommunerne, som er ansvarlig for, at vandføringen og vedligeholdelse svarer til regulativet. Er du i tvivl, om vandføringen er i orden, må du gerne henvende dig/kan Agrovi hjælpe dig. I Nordsjælland er der en række vandløbslaug, der arbejder for en god vandføring i åerne.

Andreas Höll

Planteavls- og naturkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Græs- og naturarealer, vandløb, MVJ, § 3, lovgivning, udredninger, klagesager.4822524920474828anh@agrovi.dk