Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Vådområder

Med landbrugspakken fik landbruget endelig lov til at gøde deres marker til det økonomisk optimale niveau, men samtidig skal udledningen af kvælstof fra landbruget reduceres væsentlig, dette kan bl.a. ske ved etablering af minivådområder, vådområder og skovrejsning. En ny ordning med oplandskonsulenter skal fremover vejlede og hjælpe landmænd med beslutninger omkring tiltag der kan reducere kvælstofudledningen – rådgivningen er gratis.

Vådområder placeres i lavbundsområder og er store projekter der ofte indvolverer flere lodsejere. Vådområder etableres i samarbejde med kommunen, der søger tilskud og gennemfører projektet.

Oplandskonsulenten kan jeg hjælpe dig med at:
• Afklare dine muligheder for at lave et vådområde
• Få et overblik over dine økonomiske konsekvenser ved at indgå i et vådområdeprojekt
• Gennemgå, hvordan et vådområde kan komme til at se ud.
• Kontakte kommunen, der søger tilskud og gennemfører projektet.

Vådområde ved Vejle

Lars Åge Klausen

Planteavls og oplandskonsulent
Agrovi Midt, Ringsted
Vådområder, minivådområder, skovrejsning, Mark/Sprøjte- og gødningsplaner, Enkeltbetaling, Betalingsrettigheder,8870580322467490lkl@agrovi.dk