Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Minivådområder

Med landbrugspakken fik landbruget endelig lov til at gøde deres marker til det økonomisk optimale niveau, men samtidig skal udledningen af kvælstof fra landbruget reduceres væsentlig, dette kan bl.a. ske ved etablering af minivådområder, vådområder og skovrejsning. En ny ordning med oplandskonsulenter skal fremover vejlede  og hjælpe landmænd  med beslutninger omkring tiltag der kan reducere kvælstofudledningen – rådgivningen er gratis.

Foto af et minivådområde placeret for enden af et hoveddræn.

Minivådområder renser drænvand for kvælstof og fosfor. Det etableres som små søer i landskabet og tilpasses terrænet, så opstuvning og tilbageløb i drænene undgås. Minivådområderne placeres udenfor dyrkningsfladen og kan, udover at være et ”rensningsanlæg” give en god naturoplevelse og forbedret jagtmuligheder.

Oplandskonsulent Lars Åge Klausen kan gratis hjælpe dig med:

• En gennemgang af dine muligheder for at lave et projekt.
• Udarbejde projekteringsmateriale
• Indhente tilbud fra entreprenører
• Hjælpe med at skaffe tilladelser og godkendelser fra myndigheder
• Udarbejde ansøgning om tilskud
• Hjælpe med byggestyring
• Afrapportering og udbetalingsanmodning

Der er fuld tilskud til rådgivning, ansøgning og etablering af minivådområdet, så det kan etableres helt uden omkostninger for dig.
Minivådområdet skal opretholdes i 10 år og der er en engangskompensation på 47.000 kr/ha jord i omdrift og 30.000 kr/ha permanent græs.
Der kan ansøges fra 1. februar 2018, men inden da skal være lavet en undersøgelse der viser, om det kan lade sig gøre det pågældende sted.

Lars Åge Klausen

Planteavls og oplandskonsulent
Agrovi Midt, Ringsted
Vådområder, minivådområder, skovrejsning, Mark/Sprøjte- og gødningsplaner, Enkeltbetaling, Betalingsrettigheder,8870580322467490lkl@agrovi.dk