Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Natur og miljø

Agrovi yder rådgivning og assistance ved en bred vifte af emner inden for natur og miljø. Hvad enten det drejer sig om udvidelse af husdyrhold,etablering af vådområder pleje og beskyttelse af natur, vildtpleje, administration af lovgivningen på natur- og miljøområdet, eller om vandløb og vandplaner – altid vil du finde åbne ører og en høj kompetence samt en dedikation til dine ønsker som landmand og lodsejer.

Også ved planlægningen i det åbne land, kommuneplaner, VVM redegørelser, udarbejdelse af høringssvar, klagesager til Natur- og Miljøklagenævnet og mange andre projekter og procedurer finder du seriøs vejledning, sparring og assistance ved en af vore kompetente medarbejdere.

Jeg vil høre mere

  • Uddyb evt. din henvendelse

 

Mette Gold Frederiksen

Miljøkonsulent
Agrovi Midt, Agrovi Nord, Agrovi Syd, Agrovi Vest
Miljøgodkendelse- og rådgivning, myndighedsbehandling, bygningsrådgivning29 33 59 89mgf@agrovi.dk

Andreas Höll

Planteavls- og naturkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Græs- og naturarealer, vandløb, MVJ, § 3, lovgivning, udredninger, klagesager.4822524920474828anh@agrovi.dk

Lars Åge Klausen

Planteavls og oplandskonsulent
Agrovi Midt, Ringsted
Vådområder, minivådområder, skovrejsning, Mark/Sprøjte- og gødningsplaner, Enkeltbetaling, Betalingsrettigheder,8870580322467490lkl@agrovi.dk