Skip to main content

Grønne byer

Agrovi Biodiversitet arbejder for bedre natur og biodiversitet over alt, også i byerne. Her er der mange muligheder selvom man måske ikke skulle tro det. Parker og grønne arealer er selvfølgelig selvskabte til at man gør en ekstra indsats, men hvad med industriområderne, kan man gøre en forskel der? Svaret er et kæmpe ja, for rigtig mange virksomheder har mindre ubrugte arealer som bare henligger, eller bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Andre virksomheder har store åbne arealer som henligger i græs eller uønsket bevoksning, og det er netop på både de små og store arealer i industriområderne, at der kan gøres en kæmpe forskel.

 • Grundejerforeninger og ejendomsejere

  Danske husejere står samlet for et langt større areal end samtlige nationalparker. Derfor giver det også rigtig god mening, at et stort fokus på biodiversitetsarbejdet ligges her. Agrovi biodiversitet tilbyder individuel rådgivning til grundejerforeninger, ejerforeninger og afdelinger af andelsboligforeninger.

  I får konkret rådgivning til at omlægge jeres arealer. Vi starter med at gennemgå området og vurdere potentialet. Vores rådgivning tager afsæt i jeres ambitioner og de lokale forhold. Målet er at styrke den enkelte have eller de grønne områder, så de fremmer biodiversiteten lokalt.

  I de danske haver, parker og øvrige grønne byområder er der et stort uforløst potentiale for at fremme naturen, ofte kan en start være få simple tiltag, som hverken er dyre eller tidskrævende, men blot kræver ny viden og nye handlemønstre. Et eksempel er at lægge sit hækafklip i en kvasbunke, frem for at køre det genbrugspladsen. Det vil fremme et væld af liv, nedbryder, insekter, padder, mindre pattedyr og fugle vil stortrives her.

  Der er også mange muligheder for at øge biodiversiteten ved græsplejen og i forbindelse med beplantninger. Vælger man eksotiske stedsegrønne planter så som rododendron og laurbær, som giver flotte blomster og hække, er man desværre ikke med til at løse problemet med tab af biodiversitet, fordi de danske insekter og dyr ikke knyttet til dem.

  Med det rette plantevalg og tilhørende plejeplan kan du give den danske natur et tiltrængt pusterum. Sammen kan vi skabe de vigtige trædesten som dyr og insekter mangler i dag.

  Kontakt os for en uforpligtende snak, et besøg eller et konkret tilbud. Vi vil med glæde guide dig igennem dine muligheder og hvad du kan få ud af netop dine grønne områder.

 • Små eller mellemstore virksomheder

  På de mindre arealer hos små eller mellemstore virksomheder kan man selvfølgelig ikke skabe lige så meget natur, som man kan på et stort sammenhængende område, men selv mindre baggårde eller områder kan omdannes eller forbedres i en sådan grad, at de kan bruges af det lokale dyreliv som åndehuller eller trædesten i deres videre færd igennem et område. Mindre områder med den rigtige beplantning på det rigtige sted, kan skabe liv og muligheder for de lokale insekter og skabe dækning for små pattedyr og fugle. Det gælder også om at bruge de elementer et område allerede har. Er der mere grønt ved skellet til naboen, giver det rigtig god mening at målrette indsatset her for at skabe så stort et sammenhængende område som muligt. Er der ingen grøn passage igennem området som fx beplantning i form af hæk eller andre vækster, kan det være en god ide at starte her, for at skabe muligheder for at dyrene kan komme sikkert igennem området. Har man ikke muligheder for at beplante sit område, er der stadig flere muligheder der kan udforskes. Mindre plantekasser med hjemmehørende urter kan skabe fødegrundlag for både insekter, fugle og små gnavere. På den måde kan man stadig gøre noget godt for naturen og biodiversiteten i sit nærområde.

  Det skal heller ikke underkendes, at den almindelige forbruger er begyndt at sætte sig mere ind i hvad biodiversitet er for noget, og hvad den enkelte kan gøre. Derfor er der også flere virksomheder, som er begyndt at rette fokus denne vej, for at kunne promovere sig på det grønne område. Dette kan i sidste ende give et mersalg hos den type kunde der går op i den danske natur og biodiversitet.

  Hvis du ønsker at vide mere om hvad der kan gøres i din virksomhed eller på dit område, kan du kontakte en af vores projektledere eller biodiversitetsrådgivere for at få en uforpligtende snak eller tilbud på hvad der kan gøre naturen godt hos dig. Priser og forslag til pakkeløsninger kan findes her (LINK)

 • Store virksomheder, stort potentiale

  Private Private virksomheder med store græsplæner og parkarealer rummer et stort potentiale for et kombineret løft af både biodiversiteten og medarbejdertrivsel. Grønne plæner og opstammede træer uden for vinduerne giver indtryk af orden. Men du kan få meget mere glæde af arealerne via en biodiversitetsplan.

  En tommelfingerregel siger, at jo større og mere sammenhængende et område er, desto mere natur og biodiversitet kan der komme. Vi ved at forskellige naturtyper giver levesteder til endnu flere forskellige arter. Derfor er det af positiv betydning når der er plads til at etablere flere slags ny natur. Våde områder tilbyder et andet lokalmiljø end en tør forblæst bakke. Her er forskellighed et stort aktiv, der kan udnytte naturens præmisser til gavn for biodiversiteten.

  Agrovi Biodiversitet er fortaler for at skabe tilknytning og tilgængelighed for virksomhedens ansatte til disse nye naturområder. Ved at lave stisystemer, opsætte bænke, info-skilte og andre udendørs faciliteter understøtter vi, at en del af arbejdsdagen rykker udenfor. Telefonmøder, walk and talk, frokost og kaffepausen i det fri, når vejret tillader det. Et mere formelle møder afholdt under åben himmel vil sætte et stærkt aftryk.

  Det er videnskabeligt bevist at jo tættere man er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for, at man er mere afbalanceret og lever længere. Risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver mindsket, når man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller bruge tid i de grønne områder. Mange af vores bedste idéer opstår mens øjnene hviler på noget helt andet end en skærm.

  Ved omlægning af areal til biodiversitet er det fristende at vælge en nem løsning hvor man for eksempel blot fræser græsset for derefter at så en blomsterblanding. Dette kan vi sjældent anbefale. De fleste jorde er fulde af frø og rødder fra dominerende arter, der ikke levner plads til blomsterplanterne. Næringsindholdet i jorden er ofte højt og vil også fremme græsser frem for blomsterplanterne. Frøblandinger til blomstereng er let tilgængelige, mens blandinger, der udelukkende indeholder hjemmehørende arter, er svære at få fat på.

  Agrovi Biodiversitet har i samarbejde med et frøfirma udviklet flere blandinger, der understøtter biodiversiteten. Vores overdrevsblanding bestående udelukkende af danske hjemmehørende arter er et glimrende valg, særligt hvis det bliver udført som et af flere elementer i en større biodiversitetsplan. En Biodiversitetsplan kan indeholde flere naturtyper som for eksempel frugtlund, blomstereng, skovstykker med flere. Der kan skabes en spændende mosaik for både mennesker og natur.

  En biodiversitetsplan vil tage langsigtede hensyn, der understøtter biodiversiteten på bedst mulig måde. Investeringen i opstartsfasen er godt givet ud, for på lang sigt vil resultaterne i form af en lille plejeindsats og store naturoplevelser komme jer til gode. Med en biodiversitetsplan korrekt anlæggelse fra starten og pleje får du et grønt areal, der kan holde i årtier.

  Lyder en omlægning af jeres grønne arealer spændende? Så står Agrovi Biodiversitet klar til at rådgive og vejlede jer til det bedst mulige resultat. Vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres muligheder og tanker. Kontakt os allerede i dag.

 • Kommuner

  De danske kommuner har ansvaret for driften af ganske store arealer. Det giver god mening at kommunerne er involveret i problematikken omkring tabet af biodiversitet. Her hjælper Agrovi Biodiversitet til. Med udgangspunkt i den enkelte kommunes situation og deres konkrete arealer samarbejder vi med naturmedarbejderne omkring en lang række projekter og opgaver. Både inden for byskiltet og i landzonen. Vi understøtter arbejder med planer og projekter med fokus på at øge biodiversitet, naturpleje, søgning af landbrugsstøtte med videre.

  Vi formidler kontakt til dyreholdere og meget mere. Vi arbejder fokuseret med løsninger til at fremme den lokale biodiversitet i byrummet blandt andet ved at teste forskellige typer af jordmedie og metoder til etablering og ukrudtskontrol.

  Vi udvikler løbende frøblandinger til brug i forskellige miljøer og jordtyper, skræddersyede beplantninger der passer præcis til de enkelte projektområder. På denne måde kan vi sammen skabe bedre vilkår for en øget og varieret natur.

  Vi hjælper hele vejen fra idé over tegninger til implementering af de konkrete planer. I får rådgivning med høj faglighed og med stort natur kendskab samt mulighed for stram projektstyring, hvis du vælger os til den del. Vi udarbejder drifts- og plejeplaner, der sikrer succes med jeres projekt, hvad enten det måtte dreje sig om boligområder eller for eksempel åbne grønne områder.

  Det er videnskabeligt bevist, at jo tættere en borger er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for, at borgeren er mere afbalanceret og lever længere. Risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver også mindsket, ved at man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller i et grønt område. På denne måde kan den enkelte kommune give deres borgere mulighed for et bedre helbred, hvilket vil kunne mærkes hele vejen igennem systemet.

  Viden om naturen kombineret med en hensigtsmæssig måde at pleje arealer er vigtig for både at bevare og øge biodiversiteten.

  Derfor tilbyder Agrovi Biodiversitet også formidling til erfarne entreprenører ved større plejeopgaver. Vi deltager også gerne i borgerarrangementer. Mange problemer kan løses ved god formidling til brugere for eksempel ved efteruddannelse af de ansatte i de grønne afdelinger.

  Viden om, hvordan man hensigtsmæssigt plejer et biodiversitetsområde, er en ting. Noget andet er, hvordan man forklarer en interesseret borger om, hvorfor tingene pludselig ser anderledes ud end det plejede. Begge dele er vigtige for en succesfyldt omlægning.

 • Mobile grønne oaser

  MOBILE GRØNNE OASER er din grønne ambassadør for natur midt i byrummet.

  Oasen er tænkt som en hjælp til natur og miljø, mens der brydes asfalt op og plantes buske og træer til et mere vedvarende løft af naturen i lokalområdet.

  Det kan også være, at du ikke har mulighed for at lave permanente løsninger, men at du stadig gerne vil hjælpe naturen på vej. Der er en MOBIL GRØN OASE det perfekte valg.

  Læs også: Vi skal have byens biodiversitet på dagsordenen og lave bynatur

  Plantekasserne er fyldt med hjemmehørende vilde blomstrende urter, som vil virke tiltrækkende for både flyvende insekter, og mennesker der trænger til et pusterum.

  Den MOBILE GRØNNE OASE tilbyder et trygt og æstetisk siddemiljø med mulighed for lidt fordybelse, hvor man mindst venter det.

  Fordele ved en MOBIL GRØN OASE er:

  • Et anderledes møderum i den friske luft
  • Signalerer en hjælpende hånd til en trængt natur
  • Materialerne er miljøvenlige, certificerede og signalerer holdbarhed
  • Tilbyder dine kunder en skøn oplevelse på et uventet sted
  • Mulighed for værdifuld kommunikation om din virksomheds engagement i kampen for mere biodiversitet
  • Plads til information, f.eks. QR-koder, der leder til info om planter, sommerfugle m.v.

  MATERIALEVALG

  En MOBIL GRØN OASE er bygget i FSC-mærket lærketræ og er stort set vedligeholdelsesfri. Den kan med fordel vaskes af én gang om året for alger og snavs.

  Plantekasserne er af genbrugsplast, hvilket sparer ca. 90 % CO2 og er vejrbestandige, hvorfor OASEN kan tåle at stå ude hele året. De 16 plantekasser er alle 40×60 cm i areal og ca. 40 cm dybe. Under hver plantekasse er der en vandtank forbundet med en væge af hampefibre, hvilket betyder, at hver kasse råder over 80 liter vand. Derfor er pasningen begrænset til opsyn og få påfyldninger.

  Vi har valgt at fylde kasserne med økologisk dansk pilekompost. Det har vi gjort for at bevare den gode fortælling hele vejen igennem den MOBILE FRØNNE OASE samtidigt med, at det er et fantastisk produkt, der giver god mening i forhold til danske urter og andre planter. Pilekomposten er næsten helt formuldet og har samtidigt et relativt lavt næringsindhold, som man vil finde mange steder, hvor de vilde danske planter vokser.

  Planterne er alle af hjemmehørende vild dansk oprindelse og egner sig også til at gro i et vindblæst miljø. Planterne kan udvælges specielt til at fortælle en specifik historie, hvis I skulle ønske det. Det kan være, I ønsker planter, der har en relation til stranden eller den danske skov.

  Den MOBILE GRØNNE OASE er som standard beplantet med en god blanding af arter, der er passende til det område, den MOBILE GRØNNE OASE skal placeres i. Der er også lagt vægt på, at planterne har en lang blomstringstid, så man får mest muligt ud af sit pusterum hen over sæsonen.

  PASNING: Ejer står selv for den minimale pasning, fx påfyldning af vand efter behov. Oasen leveres og tilplantes på stedet. Der følger en grundig pasningsvejledning og information om planterne med.

  INTRODUKTIONSPRIS: Kr. 47.000 kr + moms ved levering i Hillerød kommune eller tilstødende kommuner.

Vil du vide mere?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder & naturrådgiver Vilde naturprojekter, bynatur, grøn omstilling, biodiversitetsfotograf 48225200 23225287 hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder & naturrådgiver
48225200
23225287
hhl@agrovi.dk
vilde naturprojekter, bynatur, grøn omstilling, biodiversitetsfotograf

grønne byer

agrovi biodiversitet arbejder for bedre natur og biodiversitet over alt, også i byerne. her er der mange muligheder selvom man måske ikke skulle tro det. parker og grønne arealer er selvfølgelig selvskabte til at man gør en ekstra indsats, men hvad med industriområderne, kan man gøre en forskel der? svaret er et kæmpe ja, for rigtig mange virksomheder har mindre ubrugte arealer som bare henligger, eller bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. andre virksomheder har store åbne arealer som henligger i græs eller uønsket bevoksning, og det er netop på både de små og store arealer i industriområderne, at der kan gøres en kæmpe forskel.

 • grundejerforeninger og ejendomsejere

  danske husejere står samlet for et langt større areal end samtlige nationalparker. derfor giver det også rigtig god mening, at et stort fokus på biodiversitetsarbejdet ligges her. agrovi biodiversitet tilbyder individuel rådgivning til grundejerforeninger, ejerforeninger og afdelinger af andelsboligforeninger.

  i får konkret rådgivning til at omlægge jeres arealer. vi starter med at gennemgå området og vurdere potentialet. vores rådgivning tager afsæt i jeres ambitioner og de lokale forhold. målet er at styrke den enkelte have eller de grønne områder, så de fremmer biodiversiteten lokalt.

  i de danske haver, parker og øvrige grønne byområder er der et stort uforløst potentiale for at fremme naturen, ofte kan en start være få simple tiltag, som hverken er dyre eller tidskrævende, men blot kræver ny viden og nye handlemønstre. et eksempel er at lægge sit hækafklip i en kvasbunke, frem for at køre det genbrugspladsen. det vil fremme et væld af liv, nedbryder, insekter, padder, mindre pattedyr og fugle vil stortrives her.

  der er også mange muligheder for at øge biodiversiteten ved græsplejen og i forbindelse med beplantninger. vælger man eksotiske stedsegrønne planter så som rododendron og laurbær, som giver flotte blomster og hække, er man desværre ikke med til at løse problemet med tab af biodiversitet, fordi de danske insekter og dyr ikke knyttet til dem.

  med det rette plantevalg og tilhørende plejeplan kan du give den danske natur et tiltrængt pusterum. sammen kan vi skabe de vigtige trædesten som dyr og insekter mangler i dag.

  kontakt os for en uforpligtende snak, et besøg eller et konkret tilbud. vi vil med glæde guide dig igennem dine muligheder og hvad du kan få ud af netop dine grønne områder.

 • små eller mellemstore virksomheder

  på de mindre arealer hos små eller mellemstore virksomheder kan man selvfølgelig ikke skabe lige så meget natur, som man kan på et stort sammenhængende område, men selv mindre baggårde eller områder kan omdannes eller forbedres i en sådan grad, at de kan bruges af det lokale dyreliv som åndehuller eller trædesten i deres videre færd igennem et område. mindre områder med den rigtige beplantning på det rigtige sted, kan skabe liv og muligheder for de lokale insekter og skabe dækning for små pattedyr og fugle. det gælder også om at bruge de elementer et område allerede har. er der mere grønt ved skellet til naboen, giver det rigtig god mening at målrette indsatset her for at skabe så stort et sammenhængende område som muligt. er der ingen grøn passage igennem området som fx beplantning i form af hæk eller andre vækster, kan det være en god ide at starte her, for at skabe muligheder for at dyrene kan komme sikkert igennem området. har man ikke muligheder for at beplante sit område, er der stadig flere muligheder der kan udforskes. mindre plantekasser med hjemmehørende urter kan skabe fødegrundlag for både insekter, fugle og små gnavere. på den måde kan man stadig gøre noget godt for naturen og biodiversiteten i sit nærområde.

  det skal heller ikke underkendes, at den almindelige forbruger er begyndt at sætte sig mere ind i hvad biodiversitet er for noget, og hvad den enkelte kan gøre. derfor er der også flere virksomheder, som er begyndt at rette fokus denne vej, for at kunne promovere sig på det grønne område. dette kan i sidste ende give et mersalg hos den type kunde der går op i den danske natur og biodiversitet.

  hvis du ønsker at vide mere om hvad der kan gøres i din virksomhed eller på dit område, kan du kontakte en af vores projektledere eller biodiversitetsrådgivere for at få en uforpligtende snak eller tilbud på hvad der kan gøre naturen godt hos dig. priser og forslag til pakkeløsninger kan findes her (link)

 • store virksomheder, stort potentiale

  private private virksomheder med store græsplæner og parkarealer rummer et stort potentiale for et kombineret løft af både biodiversiteten og medarbejdertrivsel. grønne plæner og opstammede træer uden for vinduerne giver indtryk af orden. men du kan få meget mere glæde af arealerne via en biodiversitetsplan.

  en tommelfingerregel siger, at jo større og mere sammenhængende et område er, desto mere natur og biodiversitet kan der komme. vi ved at forskellige naturtyper giver levesteder til endnu flere forskellige arter. derfor er det af positiv betydning når der er plads til at etablere flere slags ny natur. våde områder tilbyder et andet lokalmiljø end en tør forblæst bakke. her er forskellighed et stort aktiv, der kan udnytte naturens præmisser til gavn for biodiversiteten.

  agrovi biodiversitet er fortaler for at skabe tilknytning og tilgængelighed for virksomhedens ansatte til disse nye naturområder. ved at lave stisystemer, opsætte bænke, info-skilte og andre udendørs faciliteter understøtter vi, at en del af arbejdsdagen rykker udenfor. telefonmøder, walk and talk, frokost og kaffepausen i det fri, når vejret tillader det. et mere formelle møder afholdt under åben himmel vil sætte et stærkt aftryk.

  det er videnskabeligt bevist at jo tættere man er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for, at man er mere afbalanceret og lever længere. risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver mindsket, når man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller bruge tid i de grønne områder. mange af vores bedste idéer opstår mens øjnene hviler på noget helt andet end en skærm.

  ved omlægning af areal til biodiversitet er det fristende at vælge en nem løsning hvor man for eksempel blot fræser græsset for derefter at så en blomsterblanding. dette kan vi sjældent anbefale. de fleste jorde er fulde af frø og rødder fra dominerende arter, der ikke levner plads til blomsterplanterne. næringsindholdet i jorden er ofte højt og vil også fremme græsser frem for blomsterplanterne. frøblandinger til blomstereng er let tilgængelige, mens blandinger, der udelukkende indeholder hjemmehørende arter, er svære at få fat på.

  agrovi biodiversitet har i samarbejde med et frøfirma udviklet flere blandinger, der understøtter biodiversiteten. vores overdrevsblanding bestående udelukkende af danske hjemmehørende arter er et glimrende valg, særligt hvis det bliver udført som et af flere elementer i en større biodiversitetsplan. en biodiversitetsplan kan indeholde flere naturtyper som for eksempel frugtlund, blomstereng, skovstykker med flere. der kan skabes en spændende mosaik for både mennesker og natur.

  en biodiversitetsplan vil tage langsigtede hensyn, der understøtter biodiversiteten på bedst mulig måde. investeringen i opstartsfasen er godt givet ud, for på lang sigt vil resultaterne i form af en lille plejeindsats og store naturoplevelser komme jer til gode. med en biodiversitetsplan korrekt anlæggelse fra starten og pleje får du et grønt areal, der kan holde i årtier.

  lyder en omlægning af jeres grønne arealer spændende? så står agrovi biodiversitet klar til at rådgive og vejlede jer til det bedst mulige resultat. vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres muligheder og tanker. kontakt os allerede i dag.

 • kommuner

  de danske kommuner har ansvaret for driften af ganske store arealer. det giver god mening at kommunerne er involveret i problematikken omkring tabet af biodiversitet. her hjælper agrovi biodiversitet til. med udgangspunkt i den enkelte kommunes situation og deres konkrete arealer samarbejder vi med naturmedarbejderne omkring en lang række projekter og opgaver. både inden for byskiltet og i landzonen. vi understøtter arbejder med planer og projekter med fokus på at øge biodiversitet, naturpleje, søgning af landbrugsstøtte med videre.

  vi formidler kontakt til dyreholdere og meget mere. vi arbejder fokuseret med løsninger til at fremme den lokale biodiversitet i byrummet blandt andet ved at teste forskellige typer af jordmedie og metoder til etablering og ukrudtskontrol.

  vi udvikler løbende frøblandinger til brug i forskellige miljøer og jordtyper, skræddersyede beplantninger der passer præcis til de enkelte projektområder. på denne måde kan vi sammen skabe bedre vilkår for en øget og varieret natur.

  vi hjælper hele vejen fra idé over tegninger til implementering af de konkrete planer. i får rådgivning med høj faglighed og med stort natur kendskab samt mulighed for stram projektstyring, hvis du vælger os til den del. vi udarbejder drifts- og plejeplaner, der sikrer succes med jeres projekt, hvad enten det måtte dreje sig om boligområder eller for eksempel åbne grønne områder.

  det er videnskabeligt bevist, at jo tættere en borger er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for, at borgeren er mere afbalanceret og lever længere. risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver også mindsket, ved at man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller i et grønt område. på denne måde kan den enkelte kommune give deres borgere mulighed for et bedre helbred, hvilket vil kunne mærkes hele vejen igennem systemet.

  viden om naturen kombineret med en hensigtsmæssig måde at pleje arealer er vigtig for både at bevare og øge biodiversiteten.

  derfor tilbyder agrovi biodiversitet også formidling til erfarne entreprenører ved større plejeopgaver. vi deltager også gerne i borgerarrangementer. mange problemer kan løses ved god formidling til brugere for eksempel ved efteruddannelse af de ansatte i de grønne afdelinger.

  viden om, hvordan man hensigtsmæssigt plejer et biodiversitetsområde, er en ting. noget andet er, hvordan man forklarer en interesseret borger om, hvorfor tingene pludselig ser anderledes ud end det plejede. begge dele er vigtige for en succesfyldt omlægning.

 • mobile grønne oaser

  mobile grØnne oaser er din grønne ambassadør for natur midt i byrummet.

  oasen er tænkt som en hjælp til natur og miljø, mens der brydes asfalt op og plantes buske og træer til et mere vedvarende løft af naturen i lokalområdet.

  det kan også være, at du ikke har mulighed for at lave permanente løsninger, men at du stadig gerne vil hjælpe naturen på vej. der er en mobil grØn oase det perfekte valg.

  læs også: vi skal have byens biodiversitet på dagsordenen og lave bynatur

  plantekasserne er fyldt med hjemmehørende vilde blomstrende urter, som vil virke tiltrækkende for både flyvende insekter, og mennesker der trænger til et pusterum.

  den mobile grØnne oase tilbyder et trygt og æstetisk siddemiljø med mulighed for lidt fordybelse, hvor man mindst venter det.

  fordele ved en mobil grØn oase er:

  • et anderledes møderum i den friske luft
  • signalerer en hjælpende hånd til en trængt natur
  • materialerne er miljøvenlige, certificerede og signalerer holdbarhed
  • tilbyder dine kunder en skøn oplevelse på et uventet sted
  • mulighed for værdifuld kommunikation om din virksomheds engagement i kampen for mere biodiversitet
  • plads til information, f.eks. qr-koder, der leder til info om planter, sommerfugle m.v.

  materialevalg

  en mobil grØn oase er bygget i fsc-mærket lærketræ og er stort set vedligeholdelsesfri. den kan med fordel vaskes af én gang om året for alger og snavs.

  plantekasserne er af genbrugsplast, hvilket sparer ca. 90 % co2 og er vejrbestandige, hvorfor oasen kan tåle at stå ude hele året. de 16 plantekasser er alle 40×60 cm i areal og ca. 40 cm dybe. under hver plantekasse er der en vandtank forbundet med en væge af hampefibre, hvilket betyder, at hver kasse råder over 80 liter vand. derfor er pasningen begrænset til opsyn og få påfyldninger.

  vi har valgt at fylde kasserne med økologisk dansk pilekompost. det har vi gjort for at bevare den gode fortælling hele vejen igennem den mobile frØnne oase samtidigt med, at det er et fantastisk produkt, der giver god mening i forhold til danske urter og andre planter. pilekomposten er næsten helt formuldet og har samtidigt et relativt lavt næringsindhold, som man vil finde mange steder, hvor de vilde danske planter vokser.

  planterne er alle af hjemmehørende vild dansk oprindelse og egner sig også til at gro i et vindblæst miljø. planterne kan udvælges specielt til at fortælle en specifik historie, hvis i skulle ønske det. det kan være, i ønsker planter, der har en relation til stranden eller den danske skov.

  den mobile grØnne oase er som standard beplantet med en god blanding af arter, der er passende til det område, den mobile grØnne oase skal placeres i. der er også lagt vægt på, at planterne har en lang blomstringstid, så man får mest muligt ud af sit pusterum hen over sæsonen.

  pasning: ejer står selv for den minimale pasning, fx påfyldning af vand efter behov. oasen leveres og tilplantes på stedet. der følger en grundig pasningsvejledning og information om planterne med.

  introduktionspris: kr. 47.000 kr + moms ved levering i hillerød kommune eller tilstødende kommuner.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="20349"]

[contact-person contact_id="530"]


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-helweg-larsen/

Andreas Höll

Teamleder, Natur & Biodiversitet Naturbeskyttelse, plejegræsning, tilskudsmuligheder, lovgivning, vand og vandløb 48225249 20474828 anh@agrovi.dk
andreas höll
teamleder, natur & biodiversitet
48225249
20474828
anh@agrovi.dk
naturbeskyttelse, plejegræsning, tilskudsmuligheder, lovgivning, vand og vandløb

grønne byer

agrovi biodiversitet arbejder for bedre natur og biodiversitet over alt, også i byerne. her er der mange muligheder selvom man måske ikke skulle tro det. parker og grønne arealer er selvfølgelig selvskabte til at man gør en ekstra indsats, men hvad med industriområderne, kan man gøre en forskel der? svaret er et kæmpe ja, for rigtig mange virksomheder har mindre ubrugte arealer som bare henligger, eller bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. andre virksomheder har store åbne arealer som henligger i græs eller uønsket bevoksning, og det er netop på både de små og store arealer i industriområderne, at der kan gøres en kæmpe forskel.

 • grundejerforeninger og ejendomsejere

  danske husejere står samlet for et langt større areal end samtlige nationalparker. derfor giver det også rigtig god mening, at et stort fokus på biodiversitetsarbejdet ligges her. agrovi biodiversitet tilbyder individuel rådgivning til grundejerforeninger, ejerforeninger og afdelinger af andelsboligforeninger.

  i får konkret rådgivning til at omlægge jeres arealer. vi starter med at gennemgå området og vurdere potentialet. vores rådgivning tager afsæt i jeres ambitioner og de lokale forhold. målet er at styrke den enkelte have eller de grønne områder, så de fremmer biodiversiteten lokalt.

  i de danske haver, parker og øvrige grønne byområder er der et stort uforløst potentiale for at fremme naturen, ofte kan en start være få simple tiltag, som hverken er dyre eller tidskrævende, men blot kræver ny viden og nye handlemønstre. et eksempel er at lægge sit hækafklip i en kvasbunke, frem for at køre det genbrugspladsen. det vil fremme et væld af liv, nedbryder, insekter, padder, mindre pattedyr og fugle vil stortrives her.

  der er også mange muligheder for at øge biodiversiteten ved græsplejen og i forbindelse med beplantninger. vælger man eksotiske stedsegrønne planter så som rododendron og laurbær, som giver flotte blomster og hække, er man desværre ikke med til at løse problemet med tab af biodiversitet, fordi de danske insekter og dyr ikke knyttet til dem.

  med det rette plantevalg og tilhørende plejeplan kan du give den danske natur et tiltrængt pusterum. sammen kan vi skabe de vigtige trædesten som dyr og insekter mangler i dag.

  kontakt os for en uforpligtende snak, et besøg eller et konkret tilbud. vi vil med glæde guide dig igennem dine muligheder og hvad du kan få ud af netop dine grønne områder.

 • små eller mellemstore virksomheder

  på de mindre arealer hos små eller mellemstore virksomheder kan man selvfølgelig ikke skabe lige så meget natur, som man kan på et stort sammenhængende område, men selv mindre baggårde eller områder kan omdannes eller forbedres i en sådan grad, at de kan bruges af det lokale dyreliv som åndehuller eller trædesten i deres videre færd igennem et område. mindre områder med den rigtige beplantning på det rigtige sted, kan skabe liv og muligheder for de lokale insekter og skabe dækning for små pattedyr og fugle. det gælder også om at bruge de elementer et område allerede har. er der mere grønt ved skellet til naboen, giver det rigtig god mening at målrette indsatset her for at skabe så stort et sammenhængende område som muligt. er der ingen grøn passage igennem området som fx beplantning i form af hæk eller andre vækster, kan det være en god ide at starte her, for at skabe muligheder for at dyrene kan komme sikkert igennem området. har man ikke muligheder for at beplante sit område, er der stadig flere muligheder der kan udforskes. mindre plantekasser med hjemmehørende urter kan skabe fødegrundlag for både insekter, fugle og små gnavere. på den måde kan man stadig gøre noget godt for naturen og biodiversiteten i sit nærområde.

  det skal heller ikke underkendes, at den almindelige forbruger er begyndt at sætte sig mere ind i hvad biodiversitet er for noget, og hvad den enkelte kan gøre. derfor er der også flere virksomheder, som er begyndt at rette fokus denne vej, for at kunne promovere sig på det grønne område. dette kan i sidste ende give et mersalg hos den type kunde der går op i den danske natur og biodiversitet.

  hvis du ønsker at vide mere om hvad der kan gøres i din virksomhed eller på dit område, kan du kontakte en af vores projektledere eller biodiversitetsrådgivere for at få en uforpligtende snak eller tilbud på hvad der kan gøre naturen godt hos dig. priser og forslag til pakkeløsninger kan findes her (link)

 • store virksomheder, stort potentiale

  private private virksomheder med store græsplæner og parkarealer rummer et stort potentiale for et kombineret løft af både biodiversiteten og medarbejdertrivsel. grønne plæner og opstammede træer uden for vinduerne giver indtryk af orden. men du kan få meget mere glæde af arealerne via en biodiversitetsplan.

  en tommelfingerregel siger, at jo større og mere sammenhængende et område er, desto mere natur og biodiversitet kan der komme. vi ved at forskellige naturtyper giver levesteder til endnu flere forskellige arter. derfor er det af positiv betydning når der er plads til at etablere flere slags ny natur. våde områder tilbyder et andet lokalmiljø end en tør forblæst bakke. her er forskellighed et stort aktiv, der kan udnytte naturens præmisser til gavn for biodiversiteten.

  agrovi biodiversitet er fortaler for at skabe tilknytning og tilgængelighed for virksomhedens ansatte til disse nye naturområder. ved at lave stisystemer, opsætte bænke, info-skilte og andre udendørs faciliteter understøtter vi, at en del af arbejdsdagen rykker udenfor. telefonmøder, walk and talk, frokost og kaffepausen i det fri, når vejret tillader det. et mere formelle møder afholdt under åben himmel vil sætte et stærkt aftryk.

  det er videnskabeligt bevist at jo tættere man er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for, at man er mere afbalanceret og lever længere. risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver mindsket, når man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller bruge tid i de grønne områder. mange af vores bedste idéer opstår mens øjnene hviler på noget helt andet end en skærm.

  ved omlægning af areal til biodiversitet er det fristende at vælge en nem løsning hvor man for eksempel blot fræser græsset for derefter at så en blomsterblanding. dette kan vi sjældent anbefale. de fleste jorde er fulde af frø og rødder fra dominerende arter, der ikke levner plads til blomsterplanterne. næringsindholdet i jorden er ofte højt og vil også fremme græsser frem for blomsterplanterne. frøblandinger til blomstereng er let tilgængelige, mens blandinger, der udelukkende indeholder hjemmehørende arter, er svære at få fat på.

  agrovi biodiversitet har i samarbejde med et frøfirma udviklet flere blandinger, der understøtter biodiversiteten. vores overdrevsblanding bestående udelukkende af danske hjemmehørende arter er et glimrende valg, særligt hvis det bliver udført som et af flere elementer i en større biodiversitetsplan. en biodiversitetsplan kan indeholde flere naturtyper som for eksempel frugtlund, blomstereng, skovstykker med flere. der kan skabes en spændende mosaik for både mennesker og natur.

  en biodiversitetsplan vil tage langsigtede hensyn, der understøtter biodiversiteten på bedst mulig måde. investeringen i opstartsfasen er godt givet ud, for på lang sigt vil resultaterne i form af en lille plejeindsats og store naturoplevelser komme jer til gode. med en biodiversitetsplan korrekt anlæggelse fra starten og pleje får du et grønt areal, der kan holde i årtier.

  lyder en omlægning af jeres grønne arealer spændende? så står agrovi biodiversitet klar til at rådgive og vejlede jer til det bedst mulige resultat. vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres muligheder og tanker. kontakt os allerede i dag.

 • kommuner

  de danske kommuner har ansvaret for driften af ganske store arealer. det giver god mening at kommunerne er involveret i problematikken omkring tabet af biodiversitet. her hjælper agrovi biodiversitet til. med udgangspunkt i den enkelte kommunes situation og deres konkrete arealer samarbejder vi med naturmedarbejderne omkring en lang række projekter og opgaver. både inden for byskiltet og i landzonen. vi understøtter arbejder med planer og projekter med fokus på at øge biodiversitet, naturpleje, søgning af landbrugsstøtte med videre.

  vi formidler kontakt til dyreholdere og meget mere. vi arbejder fokuseret med løsninger til at fremme den lokale biodiversitet i byrummet blandt andet ved at teste forskellige typer af jordmedie og metoder til etablering og ukrudtskontrol.

  vi udvikler løbende frøblandinger til brug i forskellige miljøer og jordtyper, skræddersyede beplantninger der passer præcis til de enkelte projektområder. på denne måde kan vi sammen skabe bedre vilkår for en øget og varieret natur.

  vi hjælper hele vejen fra idé over tegninger til implementering af de konkrete planer. i får rådgivning med høj faglighed og med stort natur kendskab samt mulighed for stram projektstyring, hvis du vælger os til den del. vi udarbejder drifts- og plejeplaner, der sikrer succes med jeres projekt, hvad enten det måtte dreje sig om boligområder eller for eksempel åbne grønne områder.

  det er videnskabeligt bevist, at jo tættere en borger er på naturen i sin dagligdag, desto større er sandsynligheden for, at borgeren er mere afbalanceret og lever længere. risikoen for stress og andre helbredsproblemer bliver også mindsket, ved at man har muligheden for at træde udenfor i naturen eller i et grønt område. på denne måde kan den enkelte kommune give deres borgere mulighed for et bedre helbred, hvilket vil kunne mærkes hele vejen igennem systemet.

  viden om naturen kombineret med en hensigtsmæssig måde at pleje arealer er vigtig for både at bevare og øge biodiversiteten.

  derfor tilbyder agrovi biodiversitet også formidling til erfarne entreprenører ved større plejeopgaver. vi deltager også gerne i borgerarrangementer. mange problemer kan løses ved god formidling til brugere for eksempel ved efteruddannelse af de ansatte i de grønne afdelinger.

  viden om, hvordan man hensigtsmæssigt plejer et biodiversitetsområde, er en ting. noget andet er, hvordan man forklarer en interesseret borger om, hvorfor tingene pludselig ser anderledes ud end det plejede. begge dele er vigtige for en succesfyldt omlægning.

 • mobile grønne oaser

  mobile grØnne oaser er din grønne ambassadør for natur midt i byrummet.

  oasen er tænkt som en hjælp til natur og miljø, mens der brydes asfalt op og plantes buske og træer til et mere vedvarende løft af naturen i lokalområdet.

  det kan også være, at du ikke har mulighed for at lave permanente løsninger, men at du stadig gerne vil hjælpe naturen på vej. der er en mobil grØn oase det perfekte valg.

  læs også: vi skal have byens biodiversitet på dagsordenen og lave bynatur

  plantekasserne er fyldt med hjemmehørende vilde blomstrende urter, som vil virke tiltrækkende for både flyvende insekter, og mennesker der trænger til et pusterum.

  den mobile grØnne oase tilbyder et trygt og æstetisk siddemiljø med mulighed for lidt fordybelse, hvor man mindst venter det.

  fordele ved en mobil grØn oase er:

  • et anderledes møderum i den friske luft
  • signalerer en hjælpende hånd til en trængt natur
  • materialerne er miljøvenlige, certificerede og signalerer holdbarhed
  • tilbyder dine kunder en skøn oplevelse på et uventet sted
  • mulighed for værdifuld kommunikation om din virksomheds engagement i kampen for mere biodiversitet
  • plads til information, f.eks. qr-koder, der leder til info om planter, sommerfugle m.v.

  materialevalg

  en mobil grØn oase er bygget i fsc-mærket lærketræ og er stort set vedligeholdelsesfri. den kan med fordel vaskes af én gang om året for alger og snavs.

  plantekasserne er af genbrugsplast, hvilket sparer ca. 90 % co2 og er vejrbestandige, hvorfor oasen kan tåle at stå ude hele året. de 16 plantekasser er alle 40×60 cm i areal og ca. 40 cm dybe. under hver plantekasse er der en vandtank forbundet med en væge af hampefibre, hvilket betyder, at hver kasse råder over 80 liter vand. derfor er pasningen begrænset til opsyn og få påfyldninger.

  vi har valgt at fylde kasserne med økologisk dansk pilekompost. det har vi gjort for at bevare den gode fortælling hele vejen igennem den mobile frØnne oase samtidigt med, at det er et fantastisk produkt, der giver god mening i forhold til danske urter og andre planter. pilekomposten er næsten helt formuldet og har samtidigt et relativt lavt næringsindhold, som man vil finde mange steder, hvor de vilde danske planter vokser.

  planterne er alle af hjemmehørende vild dansk oprindelse og egner sig også til at gro i et vindblæst miljø. planterne kan udvælges specielt til at fortælle en specifik historie, hvis i skulle ønske det. det kan være, i ønsker planter, der har en relation til stranden eller den danske skov.

  den mobile grØnne oase er som standard beplantet med en god blanding af arter, der er passende til det område, den mobile grØnne oase skal placeres i. der er også lagt vægt på, at planterne har en lang blomstringstid, så man får mest muligt ud af sit pusterum hen over sæsonen.

  pasning: ejer står selv for den minimale pasning, fx påfyldning af vand efter behov. oasen leveres og tilplantes på stedet. der følger en grundig pasningsvejledning og information om planterne med.

  introduktionspris: kr. 47.000 kr + moms ved levering i hillerød kommune eller tilstødende kommuner.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="20349"]

[contact-person contact_id="530"]


https://www.agrovi.dk/contact/andreas-holl/

Bliv inspireretSe vores katalog

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0