Skip to main content
 • regenerativt landbrug

Grønne byer

Agrovi Biodiversitet arbejder for bedre natur og biodiversitet over alt, også i byerne. Her er der mange muligheder selvom man måske ikke skulle tro det. Parker og grønne arealer er selvfølgelig selvskabte til at man gør en ekstra indsats, men hvad med industriområderne, kan man gøre en forskel der?

Svaret er et kæmpe ja, for rigtig mange virksomheder har mindre ubrugte arealer som bare henligger, eller bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Andre virksomheder har store åbne arealer som henligger i græs eller uønsket bevoksning, og det er netop på både de små og store arealer i industriområderne, at der kan gøres en kæmpe forskel.

GRUNDEJERFORENINGER OG EJENDOMSEJERE

Grundejerforeninger med ansvaret for større udearealer kan få hjælp til biodiversitets venlig pleje her.

I kan starte med nogle simple tiltag, der hverken er dyre eller tidskrævende, men blot kræver ny viden, så er I i gang

Bestil et gratis inspirationsbesøg, hvor vi på jeres udeområder og de muligheder de byder på.
Måske vil I se jeres egne området med nye øjne efter et besøg.

Vores rådgivning tager altid afsæt i jeres egne ønsker og de lokale forhold.

Målet er at styrke jeres fælles viden og løfte naturværdien, og derved fremme den lokale biodiversitet.
Ønsker I efter et besøg at bestille en biodiversitets plan for området, får I et stærke styringsværktøj, der giver masser af råd om ny etablering, pleje og plantevalg.

SMÅ ELLER MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Selv mindre områder kan anvendes til fremme af biodiversiteten. Krukker og altankasser og kan have en værdi. Det lokale dyreliv vil se enhver hjemmehørende plante, sten, fuglebad eller bare et gammelt stykke træ som et åndehul eller trædesten på deres videre færd.

Ved at skabe muligheder for de lokale insekter, padder, fugle og pattedyr kan du bidrage positivt. Grønne elementer som træer, hække eller andre buske, kan være en god idé at starte med. De bidrager så længe det er hjemmehørende arter og du undgår brug af gift.

Der hvor man ikke kan beplante sit område, er der stadig flere muligheder. Prøv med plantekasser eller den Mobile Grønne Oaser med hjemmehørende urter. Her skabe vi fødegrundlag for både insekter, fugle og små gnavere. Samt en plet til samtale og fordybelse.

Du kan læse mere om plantekasser, mobile oaser og inspirationsbesøget længere nede på denne side.

STORE VIRKSOMHEDER

Private virksomheder med store græsplæner og parkarealer rummer et stort potentiale for et kombineret løft af både biodiversiteten og medarbejdertrivsel.

Vi ved at forskellige naturtyper giver levesteder til endnu flere forskellige arter. Derfor er det af positiv betydning, når der er plads til at etablere flere slags ny natur. Våde områder tilbyder et andet lokalmiljø end en tør forblæst bakke. Her er forskellighed et stort aktiv, der kan udnytte naturens præmisser til gavn for biodiversiteten.

Agrovi Biodiversitet er fortaler for at skabe tilknytning og tilgængelighed for virksomhedens ansatte til naturområderne. Ved at lave stisystemer, opsætte bænke, info-skilte og andre udendørs faciliteter understøtter vi, at en del af arbejdsdagen rykker udenfor.

Frøblandinger til ”blomstereng” er let tilgængelige, og ofte fuld af smukke farvestrålende kultur blomster. Ønsker du vilde blomster bliver det straks meget sværere. Blandinger, der udelukkende indeholder hjemmehørende arter, er svære at få fat på. Vi får hver år lavet en overdrevsblanding, bestående udelukkende af arter der er kendt fra den danske natur, heraf et højt antal hjemmehørende arter. Vælge denne type for at understøtter biodiversiteten bedst muligt. En Biodiversitetsplan kan indeholde flere naturtyper som for eksempel frugtlund, blomstereng, skovstykker med flere.

En biodiversitetsplan vil tage langsigtede hensyn og investeringen i opstartsfasen er godt givet ud, for på lang sigt vil resultaterne i form af en lille plejeindsats og store naturoplevelser komme jer til gode. I får et grønt areal, der kan holde årtier.

KOMMUNER

Med udgangspunkt i konkrete sager og kommunes situation samarbejder vi med naturmedarbejderne omkring en lang række projekter og opgaver. Vores rådgivning kan anvendes både inden for byskiltet og i landzonen. Vi understøtter arbejdet med planer og projekter med fokus på at øge biodiversitet, naturpleje, optimeret søgning af landbrugsstøtte med videre.

Vi formidler kontakt til dyreholdere og meget mere. Vi arbejder fokuseret med løsninger til at fremme den lokale biodiversitet i byrummet blandt andet ved systematisk at teste forskellige typer af jordmedie og metoder til etablering og ukrudtskontrol i langtidsafprøvninger.

Vi udvikler løbende frøblandinger til brug i forskellige miljøer, jordtyper og skræddersyede beplantninger.

Vi hjælper fra idé over tegninger til implementering af konkrete planer.

Hos os får kommuner rådgivning med høj faglighed. Vi udarbejder drifts- og plejeplaner, der sikrer succes med jeres projekt, hvad enten det måtte dreje sig om naturarealer eller bynære grønne områder.

Viden om naturen kombineret med en hensigtsmæssig måde at pleje arealerne på er vigtigt for både at bevare og øge biodiversiteten. Derfor tilbyder Agrovi Biodiversitet også formidling til erfarne entreprenører ved større projekter og plejeopgaver.

Vi deltager også gerne i borgerarrangementer. Vi ved, hvordan man forklarer en interesseret borger om, hvorfor tingene pludselig ser anderledes ud end det plejede. Det er også vigtigt for en succesfyldt omlægning.

Vil du vide mere?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder & naturrådgiver Vilde naturprojekter, bynatur, grøn omstilling, biodiversitetsfotograf 48225200 23225287 hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder & naturrådgiver
48225200
23225287
hhl@agrovi.dk
vilde naturprojekter, bynatur, grøn omstilling, biodiversitetsfotograf
 • regenerativt landbrug

grønne byer

agrovi biodiversitet arbejder for bedre natur og biodiversitet over alt, også i byerne. her er der mange muligheder selvom man måske ikke skulle tro det. parker og grønne arealer er selvfølgelig selvskabte til at man gør en ekstra indsats, men hvad med industriområderne, kan man gøre en forskel der?

svaret er et kæmpe ja, for rigtig mange virksomheder har mindre ubrugte arealer som bare henligger, eller bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. andre virksomheder har store åbne arealer som henligger i græs eller uønsket bevoksning, og det er netop på både de små og store arealer i industriområderne, at der kan gøres en kæmpe forskel.

 • grundejerforeninger og ejendomsejere

  grundejerforeninger med ansvaret for større udearealer kan få hjælp til biodiversitets venlig pleje her.

  i kan starte med nogle simple tiltag, der hverken er dyre eller tidskrævende, men blot kræver ny viden, så er i i gang

  bestil et gratis inspirationsbesøg, hvor vi på jeres udeområder og de muligheder de byder på.
  måske vil i se jeres egne området med nye øjne efter et besøg.

  vores rådgivning tager altid afsæt i jeres egne ønsker og de lokale forhold.

  målet er at styrke jeres fælles viden og løfte naturværdien, og derved fremme den lokale biodiversitet.
  Ønsker i efter et besøg at bestille en biodiversitets plan for området, får i et stærke styringsværktøj, der giver masser af råd om ny etablering, pleje og plantevalg.

 • smÅ eller mellemstore virksomheder

  selv mindre områder kan anvendes til fremme af biodiversiteten. krukker og altankasser og kan have en værdi. det lokale dyreliv vil se enhver hjemmehørende plante, sten, fuglebad eller bare et gammelt stykke træ som et åndehul eller trædesten på deres videre færd.

  ved at skabe muligheder for de lokale insekter, padder, fugle og pattedyr kan du bidrage positivt. grønne elementer som træer, hække eller andre buske, kan være en god idé at starte med. de bidrager så længe det er hjemmehørende arter og du undgår brug af gift.

  der hvor man ikke kan beplante sit område, er der stadig flere muligheder. prøv med plantekasser eller den mobile grønne oaser med hjemmehørende urter. her skabe vi fødegrundlag for både insekter, fugle og små gnavere. samt en plet til samtale og fordybelse.

  du kan læse mere om plantekasser, mobile oaser og inspirationsbesøget længere nede på denne side.

 • store virksomheder

  private virksomheder med store græsplæner og parkarealer rummer et stort potentiale for et kombineret løft af både biodiversiteten og medarbejdertrivsel.

  vi ved at forskellige naturtyper giver levesteder til endnu flere forskellige arter. derfor er det af positiv betydning, når der er plads til at etablere flere slags ny natur. våde områder tilbyder et andet lokalmiljø end en tør forblæst bakke. her er forskellighed et stort aktiv, der kan udnytte naturens præmisser til gavn for biodiversiteten.

  agrovi biodiversitet er fortaler for at skabe tilknytning og tilgængelighed for virksomhedens ansatte til naturområderne. ved at lave stisystemer, opsætte bænke, info-skilte og andre udendørs faciliteter understøtter vi, at en del af arbejdsdagen rykker udenfor.

  frøblandinger til ”blomstereng” er let tilgængelige, og ofte fuld af smukke farvestrålende kultur blomster. Ønsker du vilde blomster bliver det straks meget sværere. blandinger, der udelukkende indeholder hjemmehørende arter, er svære at få fat på. vi får hver år lavet en overdrevsblanding, bestående udelukkende af arter der er kendt fra den danske natur, heraf et højt antal hjemmehørende arter. vælge denne type for at understøtter biodiversiteten bedst muligt. en biodiversitetsplan kan indeholde flere naturtyper som for eksempel frugtlund, blomstereng, skovstykker med flere.

  en biodiversitetsplan vil tage langsigtede hensyn og investeringen i opstartsfasen er godt givet ud, for på lang sigt vil resultaterne i form af en lille plejeindsats og store naturoplevelser komme jer til gode. i får et grønt areal, der kan holde årtier.

 • kommuner

  med udgangspunkt i konkrete sager og kommunes situation samarbejder vi med naturmedarbejderne omkring en lang række projekter og opgaver. vores rådgivning kan anvendes både inden for byskiltet og i landzonen. vi understøtter arbejdet med planer og projekter med fokus på at øge biodiversitet, naturpleje, optimeret søgning af landbrugsstøtte med videre.

  vi formidler kontakt til dyreholdere og meget mere. vi arbejder fokuseret med løsninger til at fremme den lokale biodiversitet i byrummet blandt andet ved systematisk at teste forskellige typer af jordmedie og metoder til etablering og ukrudtskontrol i langtidsafprøvninger.

  vi udvikler løbende frøblandinger til brug i forskellige miljøer, jordtyper og skræddersyede beplantninger.

  vi hjælper fra idé over tegninger til implementering af konkrete planer.

  hos os får kommuner rådgivning med høj faglighed. vi udarbejder drifts- og plejeplaner, der sikrer succes med jeres projekt, hvad enten det måtte dreje sig om naturarealer eller bynære grønne områder.

  viden om naturen kombineret med en hensigtsmæssig måde at pleje arealerne på er vigtigt for både at bevare og øge biodiversiteten. derfor tilbyder agrovi biodiversitet også formidling til erfarne entreprenører ved større projekter og plejeopgaver.

  vi deltager også gerne i borgerarrangementer. vi ved, hvordan man forklarer en interesseret borger om, hvorfor tingene pludselig ser anderledes ud end det plejede. det er også vigtigt for en succesfyldt omlægning.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="20349"]


synlighed om jeres grønne profil

facader og nære omgivelser ses af mange som en vigtig del af virksomhedens eller organisationens identitet. vi kan hjælpe jer med at forvandle jeres omgivelser til oaser med fokus på biodiversitet, uanset om i har store grønne arealer, eller jeres arealer i dag er domineret af bygninger og parkering.

beslutter i jer for et biodiversitetsprojekt, vil det skabe nye levesteder til gavn for den lokale natur og samtidig vise, hvordan i som virksomhed eller organisation tager vare om bæredygtighed.

vi tilbyder rådgivning, nøglefærdige projekter og hjælp til faglig stærk formidling. vores vigtigste pejlemærker er hjemmehørende arter, viden om lokale forhold og jeres ønsker.

i kan booke et inspirationsbesøg og få syn for potentialet for jeres område, inden i beslutter jer for en biodiversitetsplan eller et helt projekt.

et projekt med agrovi biodiversitet kan blandt andet:

 • forvandle græsplæner og gråt indgangsparti til et grønt og sprudlende udendørslandskab fuld af oplevelser
 • skabe diversitet for hjemhørende arter
 • forvandle jeres arealer til en grøn oase, som i kan følge med i året rundt. måske i får besøg af nye fuglearter, farvestrålende sommerfugle eller det røde egern?
 • tilføje konkrete handlinger til jeres esg.

agrovi biodiversitet yder professionel hjælp til alle, der har ansvar for et stykke jord, både private, organisationer og virksomheder. vores rådgivning giver jer konkrete løsninger til at sikker både god etablering, plej og fremgang på jeres arealer. både ude på landet eller inden for byskiltet.

bestil et inspirationsbesøg og få et konkret tilbud på en biodiversitetsplan.

vejen til biodiversitet

 • inspirationsmøde

  uden beregning

  vi kommer på besøg og ser dine arealer sammen, hører om dine ønsker og vurderer potentialet. efterfølgende får du et tilbud på en konkret plan. vi ønsker at kunne rådgive bedst muligt, så tag fat i os, hvis der er brug for en uddybende snak.

 • biodiversitetsplan

  15.000 dkk / tilbud ved arealer over 15.000 m2

  en bd-plan giver dig komplet rådgivning med helt reelle tiltag med konkret løsninger til naurtiltag på din ejendom, f.eks. biodiversitetsvenlig græspleje, etablering af blomstereng mm.

  en liste med klogt plantevalg, hjælp til valg af frøblanding. der følger en anvendelig plejeplan med. efter ønske hjælpe med indhold til some indlæg og tekst til din esg-rapportering, samt en før-status.

  en bd-plan kan bruges som jeres eget styringsredskab eller til at indhente tilbud.

 • udførelse af projekt

  tilbud

  lad os stå for hele opgaven med anlæggelse og implementering af bd-planen. vi kan tilbyde en hovedentrepriser og tage projektstyringsopgaven, for at sikre en succesfyldt etablering og kommunikation af dit nye biodiversitetsprojekt.

 • mulige tilkøb

  tilbud

  • vedligehold
  • oplæring at plejepersonale
  • some
  • events

andre produkter

mobile grønne oaser

vejledende: kr. 47.000 kr. + moms eks levering.

denne grønne oase kan beplantes med en række hjemmehørende urter fra den trængte danske natur. dette hyggeligt udendørs siddemiljø skabe en lille plet lokale plet for mennesker, med blomster, insekter og andet dyreliv. en oplagt måde at rette fokus på et alvorligt emne , på en positiv måde.

oasen kan anvendes som en hjælp til natur og miljø, mens der brydes asfalt op og plantes buske og træer til et mere vedvarende løft af naturen i lokalområdet.

lÆs mere

den grønne oase er også tænkt som en samtalebænk. et sted hvor man kan krybe ind mellem grønne planter, finde ly og samle sine tanker.

virksomheden, grundejerforeninger og kommunen, der ikke har mulighed for permanente løsninger, kan med fordel placere mobile grønne oaser og skabe glæde i en årrække.

en mobile grøn oase er placeret ved erhvervshuset c4 i hillerød, hvor den har været brugt siden sommeren 2022. her bruges den flittigt af medarbejderen og gæster, der får et afbræk fra computerskærmen og modtager nogle grønne input til arbejdsdagen.

Ønsker du at vide mere om den mobile grønne oase klik her: https://www.agrovi.dk/biodiversitet/biodiversitet-mobile-groenne-oaser/

plantekasser

vejledende: kr.12.000 kr. + moms eks levering.

plantekassen er en lillebror til den mobile grønne oase. har du ikke brug for så stor et areal eller måske lidt ekstra til krydderurter, er de et super godt valg.

lige som den grønne oase kan plantekassen beplantes med forskellige hjemmehørende danske urter. plantekassen kan for eksempel anvendes på terrassen, langs husmure og som adskillelse på parkeringspladsen.

i kan eventuelt se dem ved erhvervshuset c4 i hillerød, hvor de bliver brugt af køkkenet til krydderurter året rundt. (vedhæft gerne billeder).

lÆs mere

plantekasserne er med kapillærer vandingssystem og lavet af thermo wood. de indvendige plastkasser er naturligvis af genbrugsplast.

jorden i kasserne kan du enten købe selv eller bestille gennem os. den optimale jordblanding er en vegetabilsk kompost blandet med muldjord. undgå produkter med spagnum, da det er en yderst knap resurse.

Ønsker du at vide mere om den plantekasserne så klik her: https://www.agrovi.dk/biodiversitet/biodiversitet-mobile-groenne-oaser/

frØblandinger

faunastriber 2024

pris pr. kg: 1.500 kr.

”faunastribe 2024” har 20 – 25 blomstrende urtearter, som alle er hjemmehørende, hvilket skal sikre levesteder og føde for insekter og de andre dyr. frøblandingen er godkendt til brug på økologiske bedrifter.

lÆs mere

blandingen indeholder både et- og flerårige arter, det skal sikre blomstring fra tidlig sommer til sent efterår og gerne mange år frem. med det store antal arter vil alle jordtyper kunne bruges. alsidigheden gør faunastriberne robuste og understøtter et stort antal insekter, fugle og andre dyr.

overdrevsblanding 2024

pris pr. kg: 1.250 kr. 

overdrevsblanding 2024 er en frøblanding med mange hjemmehørende urter, til brug hvor man ønsker at etablere ny natur på tidligere agerland.

lÆs mere

urteblanding vil indeholde både et og flerårige blomster arter, samt vejbred og kamgræs den endelige blanding lægges op her når den er kendt.

såning optimalt om efteråret, efter klargøring af jorden med fokus på at bekæmpe flerårige arter som kvik, gråbynke og tidsler.


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-helweg-larsen/


Synlighed om jeres grønne profil

Facader og nære omgivelser ses af mange som en vigtig del af virksomhedens eller organisationens identitet. Vi kan hjælpe jer med at forvandle jeres omgivelser til oaser med fokus på biodiversitet, uanset om I har store grønne arealer, eller jeres arealer i dag er domineret af bygninger og parkering.

Beslutter I jer for et biodiversitetsprojekt, vil det skabe nye levesteder til gavn for den lokale natur og samtidig vise, hvordan I som virksomhed eller organisation tager vare om bæredygtighed.

Vi tilbyder rådgivning, nøglefærdige projekter og hjælp til faglig stærk formidling. Vores vigtigste pejlemærker er hjemmehørende arter, viden om lokale forhold og jeres ønsker.

I kan booke et inspirationsbesøg og få syn for potentialet for jeres område, inden I beslutter jer for en biodiversitetsplan eller et helt projekt.

Et projekt med Agrovi biodiversitet kan blandt andet:

 • Forvandle græsplæner og gråt indgangsparti til et grønt og sprudlende udendørslandskab fuld af oplevelser
 • Skabe diversitet for hjemhørende arter
 • Forvandle jeres arealer til en grøn oase, som I kan følge med i året rundt. Måske I får besøg af nye fuglearter, farvestrålende sommerfugle eller det røde egern?
 • Tilføje konkrete handlinger til jeres ESG.

Agrovi Biodiversitet yder professionel hjælp til alle, der har ansvar for et stykke jord, både private, organisationer og virksomheder. Vores rådgivning giver jer konkrete løsninger til at sikker både god etablering, plej og fremgang på jeres arealer. Både ude på landet eller inden for byskiltet.

Bestil et inspirationsbesøg og få et konkret tilbud på en biodiversitetsplan.

Vejen til biodiversitet

Inspirationsmøde

Uden beregning

Vi kommer på besøg og ser dine arealer sammen, hører om dine ønsker og vurderer potentialet. Efterfølgende får du et tilbud på en konkret plan. Vi ønsker at kunne rådgive bedst muligt, så tag fat i os, hvis der er brug for en uddybende snak.

Biodiversitetsplan

15.000 DKK / Tilbud ved arealer over 15.000 m2

En BD-plan giver dig komplet rådgivning med helt reelle tiltag med konkret løsninger til naurtiltag på din ejendom, f.eks. biodiversitetsvenlig græspleje, etablering af blomstereng mm.

En liste med klogt plantevalg, hjælp til valg af frøblanding. Der følger en anvendelig plejeplan med. Efter ønske hjælpe med indhold til SoMe indlæg og tekst til din ESG-rapportering, samt en før-status.

En BD-plan kan bruges som jeres eget styringsredskab eller til at indhente tilbud.

Udførelse af projekt

Tilbud

Lad os stå for hele opgaven med anlæggelse og implementering af BD-Planen. Vi kan tilbyde en hovedentrepriser og tage projektstyringsopgaven, for at sikre en succesfyldt etablering og kommunikation af dit nye Biodiversitetsprojekt.

Mulige tilkøb

Tilbud

 • Vedligehold
 • Oplæring at plejepersonale
 • SoMe
 • Events

Andre produkter

Mobile Grønne Oaser

VEJLEDENDE: Kr. 47.000 kr. + moms eks levering.

Denne grønne oase kan beplantes med en række hjemmehørende urter fra den trængte danske natur. Dette hyggeligt udendørs siddemiljø skabe en lille plet lokale plet for mennesker, med blomster, insekter og andet dyreliv. En oplagt måde at rette fokus på et alvorligt emne , på en positiv måde.

Oasen kan anvendes som en hjælp til natur og miljø, mens der brydes asfalt op og plantes buske og træer til et mere vedvarende løft af naturen i lokalområdet.

LÆS MERE

Den grønne oase er også tænkt som en samtalebænk. Et sted hvor man kan krybe ind mellem grønne planter, finde ly og samle sine tanker.

Virksomheden, grundejerforeninger og kommunen, der ikke har mulighed for permanente løsninger, kan med fordel placere Mobile Grønne Oaser og skabe glæde i en årrække.

En Mobile Grøn Oase er placeret ved Erhvervshuset C4 i Hillerød, hvor den har været brugt siden sommeren 2022. Her bruges den flittigt af medarbejderen og gæster, der får et afbræk fra computerskærmen og modtager nogle grønne input til arbejdsdagen.

Ønsker du at vide mere om den Mobile Grønne Oase klik her: https://www.agrovi.dk/biodiversitet/biodiversitet-mobile-groenne-oaser/

Plantekasser

VEJLEDENDE: Kr.12.000 kr. + moms eks levering.

Plantekassen er en lillebror til den Mobile Grønne Oase. Har du ikke brug for så stor et areal eller måske lidt ekstra til krydderurter, er de et super godt valg.

Lige som den grønne oase kan plantekassen beplantes med forskellige hjemmehørende danske urter. Plantekassen kan for eksempel anvendes på terrassen, langs husmure og som adskillelse på parkeringspladsen.

I kan eventuelt se dem ved Erhvervshuset C4 i Hillerød, hvor de bliver brugt af køkkenet til krydderurter året rundt. (Vedhæft gerne billeder).

LÆS MERE

Plantekasserne er med kapillærer vandingssystem og lavet af Thermo Wood. De indvendige plastkasser er naturligvis af genbrugsplast.

Jorden i kasserne kan du enten købe selv eller bestille gennem os. Den optimale jordblanding er en vegetabilsk kompost blandet med muldjord. Undgå produkter med spagnum, da det er en yderst knap resurse.

Ønsker du at vide mere om den plantekasserne så klik her: https://www.agrovi.dk/biodiversitet/biodiversitet-mobile-groenne-oaser/

FRØBLANDINGER

Faunastriber 2024

Pris pr. kg: 1.500 kr.

”Faunastribe 2024” har 20 – 25 blomstrende urtearter, som alle er hjemmehørende, hvilket skal sikre levesteder og føde for insekter og de andre dyr. Frøblandingen er godkendt til brug på økologiske bedrifter.

LÆS MERE

Blandingen indeholder både et- og flerårige arter, det skal sikre blomstring fra tidlig sommer til sent efterår og gerne mange år frem. Med det store antal arter vil alle jordtyper kunne bruges. Alsidigheden gør faunastriberne robuste og understøtter et stort antal insekter, fugle og andre dyr.

Overdrevsblanding 2024

Pris pr. kg: 1.250 kr. 

Overdrevsblanding 2024 er en frøblanding med mange hjemmehørende urter, til brug hvor man ønsker at etablere ny natur på tidligere agerland.

LÆS MERE

Urteblanding vil indeholde både et og flerårige blomster arter, samt vejbred og kamgræs Den endelige blanding lægges op her når den er kendt.

Såning optimalt om efteråret, efter klargøring af jorden med fokus på at bekæmpe flerårige arter som kvik, gråbynke og tidsler.

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0