Skip to main content

Til dig der bor i det åbne land

Omlægning til økologi, ansøgning om hegn, naturpleje og udvikling af ny natur: Få professionel rådgivning og brug selv tiden på det sjove.

Det åbne land er under forandring. Mange ejere af landbrugsejendomme og store dele af omverdenen ønsker forandring i anvendelsen af landbrugsjorden. Tilskudsordninger giver muligheder og stiller krav.

Læs også: Drømmer du om mere natur omkring din landejendom?

Vilkårene er konstant i spil. Den gode nyhed er, at der er et væld af muligheder, hvis du ønsker at benytte de forbedre muligheder på dine arealer. Måske mere natur, mindre markarbejde og mindre pair arbejde?

Hos Agrovi Biodiversitet kan vi hjælpe dig med rådgivning og sparring. Ønsker du at få klarhed over naturens tilstand på din ejendom og måske gennemføre biodiversitetsprojekter på dine arealer, så kan du med fordel benytte vores rådgivningspakke “Natur på ejendommen,” som indeholder:

 • Et ejendomsbesøg med markvandring samt drøftelse af ønsker
 • Udarbejdelse af drifts- og biodiversitetsplan i samråd med jer
 • Rådgivning om husdyr som en del af jeres drift hvis relevant
 • Ansøgning om relevante tilskud
 • Indsendelse af gødningsregnskab med mere
 • Ansøgning om økologisk arealstøtte
 • Efterfølgende rådgivning i drift og pleje, så naturen får de bedste betingelser på din ejendom

Læs mere her 

Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for rådgivning omkring det åbne land. 

Vil du vide mere?

Henrik Helweg-Larsen

Projektleder & naturrådgiver Vilde naturprojekter, bynatur, grøn omstilling, biodiversitetsfotograf 48225200 23225287 hhl@agrovi.dk
henrik helweg-larsen
projektleder & naturrådgiver
48225200
23225287
hhl@agrovi.dk
vilde naturprojekter, bynatur, grøn omstilling, biodiversitetsfotograf

til dig der bor i det åbne land

omlægning til økologi, ansøgning om hegn, naturpleje og udvikling af ny natur: få professionel rådgivning og brug selv tiden på det sjove.

det åbne land er under forandring. mange ejere af landbrugsejendomme og store dele af omverdenen ønsker forandring i anvendelsen af landbrugsjorden. tilskudsordninger giver muligheder og stiller krav.

læs også: drømmer du om mere natur omkring din landejendom?

vilkårene er konstant i spil. den gode nyhed er, at der er et væld af muligheder, hvis du ønsker at benytte de forbedre muligheder på dine arealer. måske mere natur, mindre markarbejde og mindre pair arbejde?

hos agrovi biodiversitet kan vi hjælpe dig med rådgivning og sparring. Ønsker du at få klarhed over naturens tilstand på din ejendom og måske gennemføre biodiversitetsprojekter på dine arealer, så kan du med fordel benytte vores rådgivningspakke "natur på ejendommen," som indeholder:

 • et ejendomsbesøg med markvandring samt drøftelse af ønsker
 • udarbejdelse af drifts- og biodiversitetsplan i samråd med jer
 • rådgivning om husdyr som en del af jeres drift hvis relevant
 • ansøgning om relevante tilskud
 • indsendelse af gødningsregnskab med mere
 • ansøgning om økologisk arealstøtte
 • efterfølgende rådgivning i drift og pleje, så naturen får de bedste betingelser på din ejendom

læs mere her 

kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for rådgivning omkring det åbne land. 

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="20349"]

 • naturtjek

 • biodiversitets tjek

 • naturbeskyttelse

 • nationalparker

 • nationalparker

  gennem de seneste år har nationalpark kongernes nordsjælland understøttet genopretning og etableringen af ny natur inden for projektområdet. agrovi biodiversitet har bistået nationalparken ved flere naturprojekter og foreløbig en større rapport om naturpleje ved brug af græsning. (link)

  sammen arbejder vi på etablering af overdrevsnatur på tidligere agerjord. lysåben natur som overdrev er blevet en stor mangelvare i den danske natur. mange af de truede insekter, som solitære bier og en lang række sommerfugle er helt afhængige af netop denne landskabstype og nogle af de urter, der vokser her.

  agrovi har stået for projektstyring og fungerer som faglig konsulent ved jodbehandling, frøblandinger, udsåning, hegnsansøgning og pleje. herudover bistår vi lodsejerne med ansøgning om landbrugsstøtte.


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-helweg-larsen/

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0