Skip to main content

Sådan kommer i godt i gang med generationsskiftet

Agrovis virksomhedsrådgiver Bente Poulsen giver råd til generationsskifte i landbruget.

I generationsskiftet skal mange ønsker og krav gå op i en højere enhed for såvel den unge som den ældre generation. Det kan være en tidskrævende proces. Der er mange brikker, der skal falde på plads, og det er ikke altid, at den først foreslåede model kan realiseres.

Samtidig skal den ældre generation vænne sig til tanken om at levere deres livsværk videre til næste generation. Det er helt almindeligt, at det er svært for dem, og at de ikke er klar til det i en alder af for eksempel 60 år. ”Det går jo meget godt,” tænker de måske.

Hvornår er tiden den rette?

Det er et dilemma i forhold til den unge generation. Især hvis de ikke taler med de unge om det. De unge går og venter på afklaring. Hvor længe skal de vente? De har måske nået en alder på 30 – 35 år, og vil gerne vide mere klart, hvad deres fremtid bringer.   

Der skal også være penge nok, til at såvel sælger som køber kan få en god tilværelse. Det gælder i forhold til parternes økonomi, likviditet og formue. Men det gælder også i forhold til bankens accept af finansieringen for begge parter. I nogle tilfælde skal der sluges nogle kameler og indgås kompromisser for, at generationsskiftet kan gennemføres.

Hvis køber og sælger er enige og har indstillet sig på én model, og den ikke kan gennemføres, så tager det typisk en tid, inden parterne mentalt er klar til at arbejde videre med en anden model.

Udgangspunktet for en handel i familien kan være meget forskelligt fra familie til familie. Selv om der tages udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering, kan en ejendomsvurdering på 17 mio. kr. både give en handelspris på 85% svarende til 14,45 mio. kr. og en handelspris på 115% svarende til 19,55 mio. kr. og dermed en forskel på 5,1 mio. kr.

De skattemæssige omstændigheder samt muligheden for at give en gave i forbindelse med handelen vil desuden være individuelle.  I figuren ses to eksempler på handel af den samme ejendom med væsentlig forskellige udfald.

To generationers forventninger

De forskellige skattemæssige og finansieringsmæssige muligheder giver en meget væsentlig forskel på den rentebærende gæld på 8,6 mio. kr. Renteforskellen med det nuværende renteniveau udgør knap 600.000 kr. Ved køb af en ejendom på cirka 80 ha svarer forskellen pr. ha til 7.500 kr. pr. ha og er helt afgørende for økonomien i investeringen.

Det opleves ofte, at begge generationer har nogle forventninger til, hvad der kan lade sig gøre, uden på forhånd at have fået hjælp til en afklare af situationen. Det er nogle gange en brat opvågning, når overtagelsen nærmer sig, og det går op for parterne, at virkeligheden ser ganske anderledes ud.

Vil du vide mere?

Bente Poulsen

Virksomhedsrådgiver & Afdelingsleder Agrovi Vest Generationsskifte, strategi og forretningsudvikling. 48225267 23225107 bpo@agrovi.dk
bente poulsen
virksomhedsrådgiver & afdelingsleder agrovi vest
48225267
23225107
bpo@agrovi.dk
generationsskifte, strategi og forretningsudvikling.

sådan kommer i godt i gang med generationsskiftet

agrovis virksomhedsrådgiver bente poulsen giver råd til generationsskifte i landbruget.

i generationsskiftet skal mange ønsker og krav gå op i en højere enhed for såvel den unge som den ældre generation. det kan være en tidskrævende proces. der er mange brikker, der skal falde på plads, og det er ikke altid, at den først foreslåede model kan realiseres.

samtidig skal den ældre generation vænne sig til tanken om at levere deres livsværk videre til næste generation. det er helt almindeligt, at det er svært for dem, og at de ikke er klar til det i en alder af for eksempel 60 år. ”det går jo meget godt,” tænker de måske.

hvornår er tiden den rette?

det er et dilemma i forhold til den unge generation. især hvis de ikke taler med de unge om det. de unge går og venter på afklaring. hvor længe skal de vente? de har måske nået en alder på 30 – 35 år, og vil gerne vide mere klart, hvad deres fremtid bringer.   

der skal også være penge nok, til at såvel sælger som køber kan få en god tilværelse. det gælder i forhold til parternes økonomi, likviditet og formue. men det gælder også i forhold til bankens accept af finansieringen for begge parter. i nogle tilfælde skal der sluges nogle kameler og indgås kompromisser for, at generationsskiftet kan gennemføres.

hvis køber og sælger er enige og har indstillet sig på én model, og den ikke kan gennemføres, så tager det typisk en tid, inden parterne mentalt er klar til at arbejde videre med en anden model.

udgangspunktet for en handel i familien kan være meget forskelligt fra familie til familie. selv om der tages udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering, kan en ejendomsvurdering på 17 mio. kr. både give en handelspris på 85% svarende til 14,45 mio. kr. og en handelspris på 115% svarende til 19,55 mio. kr. og dermed en forskel på 5,1 mio. kr.

de skattemæssige omstændigheder samt muligheden for at give en gave i forbindelse med handelen vil desuden være individuelle.  i figuren ses to eksempler på handel af den samme ejendom med væsentlig forskellige udfald.

to generationers forventninger

de forskellige skattemæssige og finansieringsmæssige muligheder giver en meget væsentlig forskel på den rentebærende gæld på 8,6 mio. kr. renteforskellen med det nuværende renteniveau udgør knap 600.000 kr. ved køb af en ejendom på cirka 80 ha svarer forskellen pr. ha til 7.500 kr. pr. ha og er helt afgørende for økonomien i investeringen.

det opleves ofte, at begge generationer har nogle forventninger til, hvad der kan lade sig gøre, uden på forhånd at have fået hjælp til en afklare af situationen. det er nogle gange en brat opvågning, når overtagelsen nærmer sig, og det går op for parterne, at virkeligheden ser ganske anderledes ud.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="29778"]

"husk at tage hensyn til begge generationer"

bente poulsen

hvordan vurderes ejendommen?

der er nye offentlige ejendomsvurderinger undervejs, som skat forventer at offentliggøre i 2025. forventningen er, at vi generelt kommer til at se en stigning i ejendomsvurderingen og dermed de mindstepriser, der kan handles til i forbindelse med generationsskifte.    

derfor opfordres til snarest muligt at få gang i afklaringsprocessen, så generationerne i stedet kan forholde sig til de realistiske muligheder for en overtagelse. en screening og afklaring af mulighederne vil give parterne et godt overblik. så kan der tages en beslutning om, hvorvidt der bør overdrages ejendom i år.

vurdering -15% 1.000 kr. vurdering +15%
14.450 handelspris

19.550

10.120 realkreditlån

13.685

0 banklån

5.100

1.500 succession

0

2.160 anfordringsgældsbrev

0

670 gave

0

0 kontant udbetaling

765

14.450 finansiering i alt

19.550


https://www.agrovi.dk/contact/bente-poulsen/

“Husk at tage hensyn til begge generationer”

Bente Poulsen

Hvordan vurderes ejendommen?

Der er nye offentlige ejendomsvurderinger undervejs, som Skat forventer at offentliggøre i 2025. Forventningen er, at vi generelt kommer til at se en stigning i ejendomsvurderingen og dermed de mindstepriser, der kan handles til i forbindelse med generationsskifte.    

Derfor opfordres til snarest muligt at få gang i afklaringsprocessen, så generationerne i stedet kan forholde sig til de realistiske muligheder for en overtagelse. En screening og afklaring af mulighederne vil give parterne et godt overblik. Så kan der tages en beslutning om, hvorvidt der bør overdrages ejendom i år.

1.000 kr.Vurdering -15%Vurdering +15%
Handelspris
14.450

19.550

Realkreditlån
10.120

13.685

Banklån
0

5.100

Succession
1.500

0

Anfordringsgældsbrev
2.160

0

Gave
670

0

Kontant udbetaling
0

765

Finansiering i alt
14.450

19.550

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0