Skip to main content

Testamente: Har du styr på dine arvinger?

For mange er det svært at forholde sig til livets afslutning, og dermed er det også svært at tage stilling til, hvordan arven efterfølgende skal fordeles mellem de efterladte.

Uanset om du er gift, lever papirløst eller alene, og uanset om du har børn, særbørn eller ingen børn, kan du med fordel oprette et testamente.

 Du bør skrive testamente, hvis du ønsker:

 • at sikre din bedrift/ejendom
 • en anden arvefordeling, end den der fremgår af arveloven
 • at sikre din ægtefælleen bedre retsstilling
 • at sikre din partneren del af din arv, hvis I er ugifte samlevende (kræver testamente).
 • at sikre nogle børn på bekostning af andre.
 • at indsætte en særejebestemmelse i forhold til dine arvinger
 • at oprette et afgiftsbesparende testamente

Intet testamente – og hvad så?

 • ”Det er arvingernes problem, når jeg en dag ikke er her længere”
 • Arvingerne risikerer at slås om arven, når der ikke er givet klare retningslinjer for, hvordan arven skal fordeles
 • Du risikerer, at de ”forkerte” arvinger arver efter dig
 • Er det ikke nok bare at være gift?
 • Din ægtefælle eller samlever kan tvinges til at sælge det hus, I bor i
 • Samlevende uden testamente = ingen arv efter hinanden

Fordelen ved et testamente

 • Sikre din bedrifts fortsættelse
 • Skab klarhed omkring dine ønsker – undgå at de ”forkerte” arvinger arver dig
 • Samlevende kan arve hinanden
 • Sikre længstlevende mest muligt (forøg arven fra 50% til 87,5%)
 • Mulighed for at sidde i uskiftet bo (indhent accept fra særbørn)
 • Der kan testeres til de arvegrupper, hvor der udløses mindst mulig boafgift
 • Bestemme om børnenes arv skal være deres særeje
 • Sikre boligen – ved køb af bolig forpligter I jer økonomisk til hinanden i mange år frem. Hvad skal der ske med boligen, hvis en af jer dør?
 • Forældremyndighed – hvem ønsker du som værge for dit barn indtil det fyldte 18 år?
 • Pension og livsforsikringer – sikres ikke ved testamente – kontakt din pensionskasse og dit forsikringsselskab og vælg aktivt, hvem du vil begunstige 

Vi anfalder, at du/I får dit/jeres testamente påtegnet hos notaren, da det sikrer dig/jer, at testamentet findes frem ved død.

Hvordan opretter jeg/vi et vidnetestamente?

Hvis du eller I som par ønsker at oprette et testamente, kan der afholdes et møde enten ved personligt fremmøde. Herefter sender vi et udkast til testamentet til godkendelse.

Et vidnetestamente skal underskrives af to uvildige vidner, dvs. to personer, som ikke selv er arvinger iht. testamentet eller i familie med dig. Testamentevidnerne bekræfter, at de har set dig skrive under på testamentet, og at du er ved dine ”fulde fem”.

Vi anfalder så snart det er dig/jer muligt, at få dit/jeres testamente påtegnet hos notaren, da det sikrer dig/jer, at testamentet findes frem ved død.

Nødtestamente: Ved akut behov

Hvis du ikke har lavet testamente, og det ”pludselig” føles som om, det er ved at være for sent, kan du oprette et nødtestamente. Der er ingen formkrav, men det bør af dokumentet fremgå, at det er et nødtestamente, ligesom det bør dateres og underskrives af dig.

Nødtestamentet bortfalder som udgangspunkt efter tre måneder. Dvs. at der senere vil skulle oprettes et testamente for enten vidner eller notar for at bevare gyldigheden.

Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for hjælp til at få styr på dit testamente.

Vil du vide mere?

Camilla Tankmar

Jurist og ejendomsrådgiver Ejendomshandler, testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter, ansættelsesret, selskabsret 48225272 28307533 cta@agrovi.dk
camilla tankmar
jurist og ejendomsrådgiver
48225272
28307533
cta@agrovi.dk
ejendomshandler, testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter, ansættelsesret, selskabsret

testamente: har du styr på dine arvinger?

for mange er det svært at forholde sig til livets afslutning, og dermed er det også svært at tage stilling til, hvordan arven efterfølgende skal fordeles mellem de efterladte.

uanset om du er gift, lever papirløst eller alene, og uanset om du har børn, særbørn eller ingen børn, kan du med fordel oprette et testamente.

 du bør skrive testamente, hvis du ønsker:

 • at sikre din bedrift/ejendom
 • en anden arvefordeling, end den der fremgår af arveloven
 • at sikre din ægtefælleen bedre retsstilling
 • at sikre din partneren del af din arv, hvis i er ugifte samlevende (kræver testamente).
 • at sikre nogle børn på bekostning af andre.
 • at indsætte en særejebestemmelse i forhold til dine arvinger
 • at oprette et afgiftsbesparende testamente

intet testamente - og hvad så?

 • ”det er arvingernes problem, når jeg en dag ikke er her længere”
 • arvingerne risikerer at slås om arven, når der ikke er givet klare retningslinjer for, hvordan arven skal fordeles
 • du risikerer, at de ”forkerte” arvinger arver efter dig
 • er det ikke nok bare at være gift?
 • din ægtefælle eller samlever kan tvinges til at sælge det hus, i bor i
 • samlevende uden testamente = ingen arv efter hinanden

fordelen ved et testamente

 • sikre din bedrifts fortsættelse
 • skab klarhed omkring dine ønsker – undgå at de ”forkerte” arvinger arver dig
 • samlevende kan arve hinanden
 • sikre længstlevende mest muligt (forøg arven fra 50% til 87,5%)
 • mulighed for at sidde i uskiftet bo (indhent accept fra særbørn)
 • der kan testeres til de arvegrupper, hvor der udløses mindst mulig boafgift
 • bestemme om børnenes arv skal være deres særeje
 • sikre boligen – ved køb af bolig forpligter i jer økonomisk til hinanden i mange år frem. hvad skal der ske med boligen, hvis en af jer dør?
 • forældremyndighed - hvem ønsker du som værge for dit barn indtil det fyldte 18 år?
 • pension og livsforsikringer – sikres ikke ved testamente – kontakt din pensionskasse og dit forsikringsselskab og vælg aktivt, hvem du vil begunstige 

vi anfalder, at du/i får dit/jeres testamente påtegnet hos notaren, da det sikrer dig/jer, at testamentet findes frem ved død.

hvordan opretter jeg/vi et vidnetestamente?

hvis du eller i som par ønsker at oprette et testamente, kan der afholdes et møde enten ved personligt fremmøde. herefter sender vi et udkast til testamentet til godkendelse.

et vidnetestamente skal underskrives af to uvildige vidner, dvs. to personer, som ikke selv er arvinger iht. testamentet eller i familie med dig. testamentevidnerne bekræfter, at de har set dig skrive under på testamentet, og at du er ved dine ”fulde fem”.

vi anfalder så snart det er dig/jer muligt, at få dit/jeres testamente påtegnet hos notaren, da det sikrer dig/jer, at testamentet findes frem ved død.

nødtestamente: ved akut behov

hvis du ikke har lavet testamente, og det ”pludselig” føles som om, det er ved at være for sent, kan du oprette et nødtestamente. der er ingen formkrav, men det bør af dokumentet fremgå, at det er et nødtestamente, ligesom det bør dateres og underskrives af dig.

nødtestamentet bortfalder som udgangspunkt efter tre måneder. dvs. at der senere vil skulle oprettes et testamente for enten vidner eller notar for at bevare gyldigheden.

kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for hjælp til at få styr på dit testamente.

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="7320"]


https://www.agrovi.dk/contact/camilla-tankmar/
26
juni
Studietur til Groundswell-messen i England
Studietur om regenerativ dyrkning i slutningen af juni med en hel dag på Groundswell Festival Igen i år arrangerer Agrovi…

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0