Skip to main content

Pas på din likviditet

Mange landbrugsbedrifter har normalt størst likviditet i efterårsmånederne. Det er også muligt at øge likviditeten f.eks. ved optagelse/omlægning af realkreditlån. Renten er naturligvis lidt højere sammenholdt med placeringsrenten med sparede omkostninger kan ofte udligne merrenten.

Ofte ser vi kunder som ønsker at indfri gæld, kassekredit, leverandører m.v. hvilket også er fornuftigt i mange tilfælde, men det er samtidigt vigtigt at have overblik over likviderne. God likviditet giver frihed og gør det muligt at indgå en god forretning, hvor hurtigt betaling kan være en central del af prisforhandlingen. Eksempelvis vil det være muligt at købe kommende sæsons gødning og sprøjtemidler med betaling her og nu, hvorved der er muligt at drage fordel af perioder med gunstige prisforhold, ligesom man også kan gøre sig uafhængig af tidspunktet for salg sine afgrøder

For mindre landbrugere, hvor ejerne har begrænset tid tilbage på arbejdsmarkedet anbefaler vi, at man i god tid inden man forlader arbejdsmarkedet belåner sin ejendom. Hvis man i dag er likvid skal man også være påpasselig med at indfri sine lån. Når lånene er indfriet kan det være særdeles vanskeligt at genbelåne sin ejendom også selvom der er rigelig med friværdi i ejendommen

Frie midler kan placeres på forskelig vis og skal altid afhænge af tidshorisonten for hvornår du skal bruge pengene igen. Hvis man skal bruge pengene indenfor 1 år vil der normalt være mest hensigtsmæssigt at placere pengene i banken – f.eks. i form af et aftaleindlån. Afkastet er måske lidt lavere – men ofte en fornuftig løsning, idet risikoen er begrænset for beløb under 750 t.kr., ligesom evt. omkostninger kun i ringe grad påvirker afkastet. De seneste års rentestigninger gør det nu muligt at få op at få op til 3% i rente på Indlån.

Har man en lidt længere tidshorisont vil det være fornuftigt at investere midlerne i enten obligationer eller aktier, hvor afkastet over tid normalt er bedre, men dog forbundet med risiko. Derfor skal investeringerne foretages ud fra risikoprofil og tidshorisont. Normalt er det hensigtsmæssigt at skrue op for andelen af aktier, hvis tidshorisonten er lang- dvs. mere end 3-5 år. Historisk set giver aktier det bedste afkast over tid.

Udtrykket ”Cash is King” gælder stadig

Overvej ekstra likviditet ved omlægning af lån.

Når du skal opsige et lån- f.eks. med rentebinding i fem år frem (F5) har du normalt 2 måneders frist for at opsige lånet til kurs 100 –  dvs lån som skal opsiges til kurs 100 ved udgangen af 2023 skal opsiges inden 1.november.

Det kan være relevant for låntagere som ønsker at opsige f.eks. F5 lån til lån med variabel rente, hvor renten blot er kendt blot 3 eller 6 måneder frem. Det er det ikke tilrådeligt at låse kursen fast, idet kursen for lån variabel er rimelig stabil. Det kan dog være relevant at få kursen låst fast i dagene op til jul, da der i juledagene normal er lav handels aktivitet, hvilket kan påvirke kursfastsættelsen.

I forbindelse med en låneoplægning vil det være hensigtsmæssigt at få vurderet muligheden for merbelåning for herved at styrke likviditetsberedskabet og evt. også muligheden for at indfri banklån eller andre lån med høj rente. Aktuelt er renten for variabelt forrentede lån på  ca. 4%.  –  altså stort set det samme som for et F5 lån, men hvor lån med variabel  hurtigere for gavn af evt. faldende rente. Mange forventer, at centralbankerne begynder at sænke renterne i løbet af de kommende år – men sikkerhedsgaranti findes ikke.

Hvad kan vi hjælpe
dig med?

  T: 48 22 52 00
  agrovi@agrovi.dk

06
juni
Opfølgning på så-demo på Gyllingenæs
Den 6. juni følger vi op på den store sådemo på Gyllingnæs Kom med en tur i marken på Gyllingnæs,…
26
juni
Studietur til Groundswell-messen i England
Studietur om regenerativ dyrkning i slutningen af juni med en hel dag på Groundswell Festival Igen i år arrangerer Agrovi…

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0