fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Velbesøgt arrangement til jordens dag – Sund jord for et sundt liv

Agrovi Planteavl var i samarbejde med Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark(FRDK) vært ved den første konference om reduceret jordbearbejdning i Danmark. At konferencen blev afholdt i 2015 er ikke nogen tilfældighed. 2015 er nemlig af FAO udnævnt til International Year of Soils. I den anledning deltog mere end 140 spørgelystende landmænd fra både Jylland, Fyn og Sverige i Agrovi og FRDK’s arrangement ”Sund jord for et sundt liv”.

Meningen med konferencen var at give deltagerne mere viden om reduceret jordbearbejdning, som dækker over dyrkningssystemer, der i bund og grund handler om at forstyrre jorden mindst muligt og give jordens mikroorganismer optimale arbejdsbetingelser. Fordelene er reducerede omkostninger og en gavnlig effekt på jordens frugtbarhed, miljø og fauna.

Dagens indlægsholdere var fra ind- og udland. Til at starte dagen var Bente Andersen på, som den første indlægsholder. Bente fortalte om hvordan man kommer fra plov til den direkte såning, og hvilke forholdsregler der skal tages for også at lykkes med det.

Den næste taler var Paul Henning Krogh, som er seniorforsker på institut for bioscience på Århus universitet. Paul berettede om den mangfoldighed af liv jorden kan indeholde, samt hvordan vi optimerer det. Jordens biodiversitet har stor betydning for de afgrøder, som dyrkes, herunder ikke mindst regnormenes betydning for omsætningen af afgrøderester og for jordstukturen.IMG_7815

Tony Reynolds var blevet inviteret fra Lincolnshire i England. Han driver sammen med sine to sønner 1250 ha, med en stor andel særdeles stiv lerjord. I 2003 solgte han alle de eksisterende maskiner, omlagde driften til ren direkte såning uden jordbearbejdning. Han har afprøvet mange forskellige såmaskiner og har netop købt to nyudviklede maskiner med et helt nyt design.

Maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen havde et indlæg om maskinomkostninger i relation til dyrkningssystemer. Karl kom med forskellige bud på hvordan man kunne spare mange penge på bundlinjen, ved forskellige metoder til at sænke maskinomkostningerne.

IMG_7840Jan Møllegaard fra Varde, fortalte sin historie fra at have skrottet ploven og i stedet kun harvet hans MEGET sandede jord! Jan har malkekøer og dyrker et varieret sædskifte med blandt andet majs, korn, græs og rajgræs. Hans omlægning til reduceret jordbearbejdning har skabt massive fordele i dyrkningen og en langt bedre bundlinje. Han fortalte om hvor stor en betydning det havde været for hans jord at tilfører mest muligt organisk materiale.

Dagen sidste indlægsholder var Sabine Ravnskov, som er forsker på institut for Agroøkologi. Sabine fortalte om mikrooranismernes mangfoldige liv i jorden med fokus på mykorrhiza svampen. Sabine forsker i mykorrhiza svampenes betydning for planternes optagelse af næringsstoffer og hvorledes jordbearbejdning påvirker disse svampe.

Dagen var en succes, og gav alle deltagere noget med hjem, enten fra det ene eller andet indslag. Var du ikke med denne dag skal du ikke fortvivle , fordi vi afholder helt sikkert et lignede arrangement næste år.

Se PowerPoint fra dagen her.