Tilskud til skovrejsning

Hvis man ønsker at plante skov på landbrugsarealer er der nu igen mulighed for at søge et tilskud på op til 32.000 kr. pr. ha. Udover tilskuddet kan man fortsat søge hektarstøtte på arealet. Arealet, der tilplantes, skal være på mindst 2 hektar. Ved skovrejsning bliver arealet pålagt fredsskovspligt, og det kan derfor ikke senere inddrages til landbrug igen. Der er en række krav og prioriteringer, som gør at ikke alle arealer kan opnå tilskud, og at visse arealer prioriteres over andre. For nærmere oplysninger kontakt vores samarbejdspartner Søren Paludan på tlf.: 2020 3002.

Ansøgningsperiode: 3. juli til 3. september 2017.