fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Tilskud til økologiske bedrifter

 

Det er nu muligt at få del i de 40 mio. kr. som er afsat til udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion i Danmark.

Midlerne ligger i ordningen økologisk investeringsstøtte, som i denne runde er åben fra den 21. oktober 2015 til den 12. januar 2016.

 

 

Tilskuddet skal anvendes til investeringer i nye teknologier. Indsatsområderne i 2015 er følgende:

  • Svin
  • Kvæg
  • Frugt, bær og grønt
  • Planteavl
  • Æg og fjerkræ
  • Får og geder

Tilsagn om tilskud kan gives til autoriserede økologiske jordbrugere, som ejer eller forpagter en primær jordbrugsproduktion, samt jordbrugere der har ansøgt om økologisk autorisation.

Tilskuddet kan udgøre 40 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet. De samlede tilskudsberettigede udgifter kan maksimalt udgøre 5 mio. kr. og investeringen skal minimum være 100.000 kr.

Der ydes tilskud til indkøb af teknologi, montering og installation. Liste over godkendte teknologier findes her.

Ordningen åbnede for ansøgninger d. 21. oktober og der er ansøgningsfrist den 12. januar 2016

Yderligere oplysninger samt hjælp til udarbejdning af ansøgningsmateriale fås ved henvendelse til:

Projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussen tlf. 4822 5257 mail: hkr@agrovi.dk