fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Tilskud til Natura 2000 projekter

Nu kan du søge tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning af særligt udpegede Natura 2000-områder.
Der kan opnås et tilskud på op til 100% af udgifterne til blandt andet rydning, etablering af hegn, kreaturvanding og fangfolde.

I særligt udpegede Natura 2000-områder er der desuden mulighed for tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold.
Ansøgninger kan indsendes i perioden 30. april til 2. juni. Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for tilskud, så kontakt projektkonsulent Henrik Kruse på mail hkr@agrovi.dk eller på tlf: 2452 3886.