fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Tilskud til græsningsprojekter kan søges fra 4. maj

Ansøgningsrunde for græsningsprojekter på bedrifter med randzoner åbner 4. maj. Runden slutter den 16. juni

Hvem kan søge om tilskud?

Du kan søge om tilskud til græsningsprojekter, hvis du har indberettet randzoner i Fællesskemaet 2015. Der er i 2015 afsat 15 mio. kr. til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner. Tilskudssatsen er 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter.

Hvis de 15 mio. kr. ikke er tilstrækkelige til at imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger, prioriterer NaturErhvervstyrelsen de ansøgte projektområder efter HNV-værdii (high nature value). Det betyder, at en ansøgning med et areal med en højere HNV-værdi går forud for en ansøgning med et areal med en lavere HNV-værdi.

Tilskud til græsningsprojekter

Du kan søge om tilskud til udgifter i forbindelse med etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner.

Et projekt skal minimum omfatte hegn eller drikkevandsforsyning.

Hør mere hos projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussen