Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018

Indtil d. 30. august kan du søge om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Ordningens formål er at øge dyrevelfærden for søer.

Der er afsat 18 mio. kr. til farestaldsordningen i 2018, og der kan søges tilskud inden for følgende to indsatsområder:

  • Nybygning af farestalde med løsdrift, herunder tilbygning til eksisterende stalde
  • Ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde.

Tilskud gennem ordningen beregnes på baggrund af standardomkostninger. Det vil sige, at der i vejledningen til ordningen er fastsat priser på de tilskudsberettigede investeringer. Du kan opnå et samlet tilskud på 20 pct. af de samlede standardomkostninger for investeringerne i nybyggeri og 40 procent af standardomkostningerne pr. faresti for ombygningsprojekter.

De samlede, tilskudsberettigede udgifter skal på ansøgningstidspunktet og udbetalingstidspunktet udgøre mindst 300.000 kr. og der kan maksimalt opnås et tilskud på 3,7 mio. kr. pr. projekt.

Alle ansøgte farestier i staldanlægget skal være mindst 5,2 m2 pr. so.

Du kan læse mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller kontakte projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussenhkr@agrovi.dk eller tlf.: 48225257