Tilskud til læhegn og småbeplantninger

Tilskud til læhegn og småbeplantninger

Frem til d. 3. september kan der søges tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger på landbrugs- og naturarealer. Læhegn skal være 3- til 7-rækkede og småbeplantninger maksimalt 0,5 ha. Ordningen kan også anvendes til udvidelse af eksisterende læhegn og småbeplantninger. Der skal være mindst 4.000 planter pr. hektar, og mindst 75 procent af planterne i hver beplantning skal være buske. Der skal anvendes plantearter som er angivet i bilag til ordningen (fortrinsvis løvfældende hjemmehørende arter) og mindst 50 procent af planterne i hver beplantning skal være plantearter, som er til gavn for bier og andre bestøvere. Beplantningerne skal renholdes i 3 år, og der må ikke anvendes pesticider. Der skal mindst søges om tilplantning af et samlet areal på 0,5 ha (småbeplantninger og læhegn) for individuelle projekter og mindst 3 ha for kollektive projekter. Der kan opnås et tilskud på 60.000 kr. pr. ha + evt. 15 kr. pr. løbende meter vildthegn. For yderligere oplysninger kontakt projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussen på tlf. 2452 3886 eller på mail hkr@agrovi.dk

Ansøgningsperiode: 3. juli til 3. september 2017.