fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Tillykke til dimittenderne på Agroviakademiets lederuddannelse!

Første hold på Agroviakademiets Lederuddannelse har netop afsluttet deres sidste modul og inden sommerferien kan vi fejre dimissions fest for vores 14 dimittender!
Læs artiklen her om en af de nyudklækkede ledere, som står overfor overtagelsen af Døllefjælde Maskinstation. Læs om hans tanker om sin kommende rolle og om, hvordan lederuddannelsen har rustet ham til opgaven.

Artikel om Simon fra Lederuddannelsen

Agrovi Akademiets lederuddannelse henvender sig til yngre ejerledere og driftsledere, som har et højt ambitionsniveau, og som har et ønske om at ændre adfærd for at opnå større gevinst af deres lederskab. Lederuddannelse er et individuelt tilpasset forløb, der kombinerer teori og praksis og ikke mindst målrettet træning ude i den enkelte deltagers virksomhed. Uddannelsen starter med en individuel afklaring, hvor vi mødes og drøfter din motivation for at deltage i kurset, afklarer dit ambitionsniveau og sætter mål for, hvad dit udbytte af kurset skal være. Dernæst er der planlagt 6 hele inspirationsdage i samarbejde med High Performance Institute, hvor nogle af landets bedste foredragsholdere, erhvervsfolk, eliteidrædtsudøvere og instruktører giver indsigt i nogle udvalgte aktuelle ledelsesområder. Ind imellem inspirationsdagene mødes du med din personlige træner hjemme hos dig selv, hvor der er fokus på dine ambitioner og aktuelle ledelsesudfordringer. I løbet at hele uddannelsesforløbet kan du mødes med din træner op til 8 gange. Skulle der i løbet af uddannelsesperioden opstå et ønske om at fordybe sig mere teoretisk i en bestemt ledelsesmæssig problemstilling, har vi lavet en mulighed for at vælge sig ind på nogle valgfrie blokke, hvor vi inviterer nogle kompetente eksterne undervisere til at gennemføre undervisningen.