fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Temadag: Sund jord for fremtiden! – 25. oktober 2018

Agrovi inviterer til faglig og pløjefri temadag for landmænd den 25.oktober

Vejen til en sund og frugtbar jord er temaet for Agrovis næste faglige temadag ”Sund jord for fremtiden”.  Her vil deltagerne blive fyldt med viden og inspiration, lige til at omsætte hjemme på deres egen bedrift.  Arrangementet foregår både i marken og i maskinhuset, så husk gummistøvler og varmt tøj.

Omsorg for fremtidens jord

Vi skal være meget bedre til at drage omsorg for vores jord, hvis vi vil bevare dyrkningssikkerheden og forudsætningen for en høj fødevareproduktion i fremtiden, forklarer ledende planteavlskonsulent Hans Henrik Fredsted om baggrunden for valget af årets tema. Specielt på planteavlsbedrifter ser vi en tendens til mangel på organisk materiale, og det bevirker at jorden er sværere at bearbejde, ligesom vi kan se både erosion og tilslemning.

Med vores temadag vil vi gerne give viden og inspiration til, hvordan vi forebygger denne udvikling. Ved at justere på vores sædvanlige dyrkningspraksis kan vi forbedre jordens sundhed og dyrkningspotentialet, uden at vi går på kompromis med udbytte, økonomi og bæredygtighed fortæller Hans Henrik Fredssted. Vi ved allerede at pløjefri dyrkning og efterafgrøder har en stor positiv effekt på jordstruktur og tilgængelighed af næringsstoffer, men der er flere muligheder, som vi gerne vil vise frem på vores temadag.

Temadagen er tilrettelagt med en praktisk og teoretisk tilgang til emnet, hvor deltagerne er i marken om formiddagen og i maskinhuset om eftermiddagen. Om formiddagen skal deltagerne i hold besøge forskellige temastationer med forskellige emner. bl.a. Companion Crops, forskellige blandinger af efterafgrøder, rodudvikling, jordstruktur og såteknik.

Companion Crops

Companion Crops er en ny måde at dyrke vores afgrøder på. Det går i sin enkelthed ud på at der dyrkes flere afgrøder sammen, for enten at konkurrere med ukrudtet, aflede skadedyr fra hovedafgrøden eller for at tilføre visse næringsstoffer. Kunsten er naturligvis at finde afgrøder der ikke udkonkurrerer hinanden, men komplementerer og hjælper til fælles bedste.

Tænder kontra skær på harven

Når beslutning er taget og man er i gang med det pløjefri dyrkningssystem er et af de store spørgsmål, skal harven have tænder eller skær? Tænderne roder måske mere i jorden og den kan begynde at slæbe, hvis der er for meget materiale, mens skærene kan glitte jorden. Vi ser på fordele og ulemper på de to metoder.

Et organisk boost

Mange af vores landbrugsarealer har i en årrække fået fjernet halm og har ikke fået noget andet organisk materiale tilbage jorden. Det vil Agrovi lave om på. Vi kommer med tips og trick til hvordan du som planteavler kan føde din jord med organisk stof, og hvad de forskellige muligheder kan tilbyde af næringsstoffer til gengæld.

Projektet Grønne Marker og Stærke Rødder præsenterer de foreløbige resultater, fra de fire dyrkningsmetoder.

Dagen afsluttes med et indlæg af den engelske landmand David Walston, som ud fra egne erfaringer med direkte såning og Companion Crops på 800 ha vil bidrage med nytænkning og inspiration. Indlægget vil blive oversat til dansk.

Fakta

Arrangement afholdes kl. 8.30 – 16.00 på Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev.

Pris 325,- inkl. moms pr. person

Senest tilmelding 23. oktober

Se indlæggende fra dagen her.