fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Sprøjteopfølgningskursus – Vinteren 2019

Bliv opdateret på sprøjten – Lovpligtigt opfølgningskursus

Med de lovpligtige opfølgningskurser får du den sidste nye viden inden for planteværn. En viden som du kan have stor nytte af, når du skal planlægge din behandlingsstrategi, så den er både rentabel og miljøvenlig.

Lovgivningen foreskriver at personer, der har et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, og som køber og anvender plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt, skal gennemføre et opfølgningskursus senest 4 år fra erhvervelsen og herefter gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du erhvervet dig et sprøjtecertifikat eller var du på dit sidste opfølgningskursus før den 1. juli 2015, er det nu tid igen. Efter kursusdeltagelse udstedes et diplom, som du skal kunne fremvise, hvis Landbrugsstyrelsen kommer på besøg. Det er også nødvendigt at have et gyldigt opfølgningskursus for at kunne erhverve de nye kurser: Rottebekæmpelse på egen bedrift (R2-autorisationskurser)

Uddannelsen er et endagskursus der tilbydes af Agrovi og afholdes som Arbejds Markeds Uddannelse (AMU): kursuskode nr.: 40837 – Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus i samarbejde med Landbrugsskolen Sjælland – Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 10, Postbox 132, 4000 Roskilde, www.rts.dk.

Pris:

Kursusafgiften for AMU kurset er 118 kr. pr deltager, som opkræves af Landbrugsskolen Sjælland – RTS. Denne pris er kun for deltagere uden en videregående uddannelse dvs. landbrugsuddannelsen inkl. agrarøkonomer. Der kan søges om at få løntabsgodtgørelse (VEU) på 859,9 kr. pr. fuldtidskursusdag.

For kursister med længerevarende uddannelse er kursusgebyret 926 kr., og der kan ikke søges VEU – godtgørelse.

Du tilmelder dig kurset på et af de nedenstående links. Herved tilkøbes forplejning og kursusmateriale til en samlet pris på 640 kr. ekskl. moms. Dette afregnes særskilt af Agrovi.

Kurserne afholdes 8.30 – 16.00. Tilmeld dig på følgende datoer:

20. februar 2019 – Hillerød – Lukket for tilmeldinger

21. februar 2019 – Nr. Alslev – Fuldt booket skriv dig på en venteliste her

Adresser

Industrivænget 22, 3400 Hillerød

Stubbekøbningvej 41, 4840 Nr. Alslev

Spørgsmål kan stilles til Kristian Thomsen

Kristian Thomsen

Planteavlskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Mark- sprøjte- og gødningsplanlægning , Salgsafgrøder, Støtteordninger, Spar Sjælland, Marksyn, Skadesopgørelser4822523621166449krt@agrovi.dk