fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Sneglen – Efterårets fjende nr. 1

snegle
Rapsmark ædt primært af snegle, enkelte jordlopper var også til stede. Kun forpløjningerne stod tilbage. Dommen over denne mark var omsåning.

I år har sneglene været efterårets helt store fjende i marken, som har resulteret i store udgifter til sneglegift og til omsåning hvor der ikke har været udført bekæmpelse.

Sneglene har rundt om i landet forvoldt store skader på afgrøderne, hårdest er det gået ud over den sent såede raps, som i forvejen har haft problemer med at komme godt fra start, pga. meget nedbør på et tidligt tidspunkt. Det gjorde derfor rapsen mere sårbar overfor sneglebid, hvilket har resulteret i store pletter hvor afgrøden er helt væk. Nogle landmænd har taget beslutning om at pløje rapsen op, andre håber på at rapsen kan rette sig til foråret.

Tag kampen op

Desværre har mange landmænd ikke opdaget eller lukket øjnene i kampen mod sneglene, da mange ofte mener at giften er for dyr. At spare giften væk kan være det samme som at spille ”russisk roulette”, da det enten går godt eller det modsatte, men ofte bliver besparelse på giften det dyreste valg, da skaderne kan være store og afgrøden skal lægges om til foråret. Det er penge ud af vinduet i det sekund en omlægning
bliver en realitet, da der efterfølgende igen skal bruges penge på jordbearbejdning, nye sprøjtninger og ikke mindst såning og udsæd.

snegle i rapsKend din fjende

Sneglenes biologi er vi nødt til at kende for at kunne komme dem til livs. Sneglene overvintrer som æg i jordens hulrum og ved milde vintre kan
voksne snegle også overleve. Snegle er et af de dyr som er hermafroditter, hvilket resulterer i ALLE individerne har evnen til at befrugte og lægge æg. En snegl kan en til flere gange lægge 300-500 æg på en sæson på 6-8 måneder. Sneglene er meget afhængige af fugtighed, og ved meget nedbør i løbet af sommeren og efter høst kan der forekomme problemer med snegle i marken, da nedbøren giver perfekte leveforhold for sneglene. Om dagen gemmer sneglene sig nede i jordens hulrum og kommer helst kun frem om natten hvor fugtigheden stiger.

Snegle på fremmarch

Udviklingen af sneglebestanden er øget markant i år, sammenlignet med foregående år. Grunden til denne stigning specielt i år, var den utrolig milde vinter vi havde i 2014/2015. Frosten var ikke hård nok til at ødelægge sneglenes æg, som er placeret i jordens hulrum. Hvis vi skal komme sneglene til livs på en naturlig måde, må vi håbe på en mere hård vinter, hvor frosten kan nå dybere ned i jorden.

Kæmp på flere fronter

I kampen mod bekæmpelse af sneglene, er der andre metoder end gift, som kan tages i brug. Ved at holde jorden sort med gentagene harvninger ødelægges sneglenes fødegrundlag. Samtidigt udtørres jorden som er med til at påvirke sneglens levested negativt.

 

Tilbage