fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Skov med biodiversitetsformål

Årets ansøgningsrunde for tilskudsordningen skov med biodiversitetsformål planlægges gennemført fra 2. maj 2019 til 1. juli 2019.

Formålet med ordningen er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter som er tilknyttet skov. Under ordningen kan der søges tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige vandstandsforhold.

Ordningen hører under Landbrugsstyrelsen.