fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Reducér risikoen for høstbrande

Hvert år er høstbrande skyld i at maskiner og afgrøder for store beløb går tabt, og at mennesker, dyr og bygninger bringes i fare. I år hvor det er så tørt er risikoen endnu større.  F0kus på rengøring og vedligeholdelse af maskinerne med et daglig tjek , kan reducere risikoen for  høstbrand. Samtidig skal du sørge for at brandslukningsudstyret er i orden og klar til anvendelse. Installér App’en 112 på din mobiltelefon.

Læs mere i denne pjece udgivet af Seges

høstbrande