Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Salg af energibesparelser

Da energiselskaberne er forpligtet til at indberette en vis mængde energibesparelser årligt, er der opstået et marked for salg af disse.  Står du over for at skulle lave en energibesparende investering på bedriften, kan du altså sælge besparelsen og opnå tilskud til den nye investering. Det er vigtigt at du ikke foretager investeringen, før du har fået tilskud fra energiselskabet. Udskiftning af ventilationsanlægget i stalden, af halmfyret eller af kompressoren til nedkøling af mælk er investeringer, som har opnået tilskud. Du kan også sælge besparelsen ved køb af nye og mere energieffektive maskiner eller LED-belysning.