Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Få tilskuds-støtte til dine landbrugsarealer!

Landbrugsstøtte, Hektarstøtte, Grundbetaling og Grøn støtte. -Kært barn har mange navne. Råder du over minimum 2 ha landbrugsareal og er du i besiddelse af betalingsrettigheder, kan du søge om Grundbetaling og Grøn støtte. På visse arealer kan der desuden søges om støtte til pleje af græs- og naturarealer både med og uden betalingsrettigheder.

For at opnå støtte skal der hvert år indsendes en ansøgning (Fællesskema) via Landbrugsstyrelsens ansøgningssystem, Tast-selv-service. Uanset om du har 2 ha eller 200 ha, står vi klar til at rådgive dig om dine muligheder og hjælpe dig med indberetningen.

Camilla Beck Nielsen

Planteavlskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Økologi, Mark/gødningsplaner, Støtteordninger, Korn/frø, Nyhedsformidling4822524740135247cbn@agrovi.dk